Verwerkingen via de wachtrij

De wachtrij is een essentieel onderdeel in boxwise en maakt het mogelijk dat verwerkingen op de achtergrond kunnen gebeuren, we noemen dit asynchrone verwerkingen. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker niet hoeft te wachten totdat de verwerking is afgerond voordat hij door kan gaan met zijn werkzaamheden in het scherm.

Wanneer we het hebben over asynchrone verwerkingen, dan kan dit gaan over allerlei verwerkingen. Voorbeelden zijn leveringen van verkooporders of ontvangsten van inkooporders.

Elke asynchrone verwerking leidt tot een bericht op de wachtrij. De wachtrij is in de management portal te vinden onder Berichten > Wachtrij, hier zie je de status van de berichten.

Wachtrij typen

Hoewel alle asynchrone verwerkingsberichten te vinden zijn in één wachtrij in de management portal, heeft deze wachtrij onderliggend twee wachtrijen:

  • De enkelvoudige verwerkingswachtrij
  • De meervoudige verwerkingswachtrij

Enkelvoudige verwerkingswachtrij (Single processing queue)

Dit is de standaard wachtrij waar een bericht op verwerkt wordt als bepaald wordt dat een verwerking asynchroon dient te gebeuren. Deze wachtrij kan altijd maar één bericht tegelijk afhandelen.

Meervoudige verwerkingswachtrij (Multi processing queue)

De meervoudige verwerkingswachtrij kan meerdere berichten tegelijk afhandelen. Het aantal berichten dat deze wachtrij tegelijkertijd kan afhandelen wordt bepaald via de volgende instelling:

Instellingen > Algemeen > Message Queue > Number of message queue handlers

Standaard staat dit aantal op 2.

Asynchrone verwerking instellen

Van de meeste verwerkingen in boxwise kan niet ingesteld worden of dit synchroon of asynchroon dient te gebeuren. Dit is het geval wanneer er geen logische reden is om het synchroon of juist asynchroon te doen. Voor de volgende verwerkingen kan het wel ingesteld worden:

Leveringen van verkooporders

In te stellen via Instellingen > Algemeen > Packing > Processing Mode.

Ontvangsten van inkooporders

In te stellen via Instellingen > Algemeen > Inbound > Processing Mode.

Verwerking via meervoudige verwerkingswachtrij instellen

De asynchrone verwerkingen worden standaard uitgevoerd op de enkelvoudige wachtrij. Wanneer je te maken hebt met congestie op de wachtrij en berichten dus te lang blijven staan, kan je ervoor kiezen om ze te laten uitvoeren op de meervoudige verwerkingswachtrij.

Het advies is dit om altijd in overleg te doen met een consultant. 

Voer de volgende stappen uit om een berichttype via de meervoudige verwerkingswachtrij uit te voeren:

  1. Ga naar Uitbreiding > Script Console
  2. Zorg voor een leeg scherm
  3. Druk op Snippet toevoegen
  4. Kies voor AddMessageTypesToConcurrentQueue
  5. Verwijder tussen regel 4 en 22 van het script de hashtag (#) voor het berichttype dat je via de meervoudige verwerkingswachtrij wilt laten uitvoeren

In het overzicht van de wachtrij (Berichten > Wachtrij) kan in de kolom "Parallel afgehandeld?" geraadpleegd worden of een bericht via de meervoudige verwerkingswachtrij is afgehandeld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0