Projectorders leveren

Vanaf versie 1.40 is het in boxwise mogelijk om projectorders te leveren. Op deze pagina wordt beschreven hoe je deze functionaliteit in gebruik neemt.

Wat is een projectorder?

Projectorders zijn orders die voor een specifiek project bedoeld zijn. Projectorders worden in AFAS Profit geregistreerd als "voorcalculatie". Net als een verkooporder heeft een projectorder een orderkop en orderregels. De regels kunnen voorraadhoudende en niet-voorraadhoudende artikelen bevatten, deze kunnen beide met boxwise gepickt en geleverd worden.

Welke inrichting is benodigd?

Boxwise inrichting

  • De versie van boxwise moet 1.40 of hoger zijn.
  • Het zone recht "Allow the users to view projectorders" dient ingeschakeld te zijn. De projectorders worden dan zichtbaar in de zone waar je het recht ingeschakeld.

Bronsysteem: AFAS Profit

  • De Projecten module met daarbij de voorcalculaties moet in gebruik zijn
  • De volgende getconnectoren dienen toegevoegd te zijn:
    • BOXwise_GetProjectOrderLines
    • BOXwise_GetProjectOrderCostLines

Hoe zie je in boxwise het verschil tussen verkooporders en projectorders?

Projectorders zijn net als verkooporders zichtbaar in het openstaande order overzicht in zowel de management portal als de clients.

In de kolom "Type" wordt aangegeven dat het om een verkooporder (SO) of projectorder (PO) gaat.

In de kolom "Project" wordt het project en projectnummer weergegeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0