Retouren naar leverancier (RTV)

Er kunnen verschillende redenen om artikelen terug te sturen naar de leverancier. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat er te veel van een artikel is geleverd of dat het artikel niet naar wens is. Om artikelen te retourneren kan in de boxwise gebruik worden gemaakt van de RTV functionaliteit.

RTV order in AFAS Profit

In AFAS Profit worden RTV orders ingevoerd als negatieve inkooporders. De inkooporders worden op dezelfde manier ingevoerd als normale inkooporders alleen dienen de aantallen negatief te zijn. Bij het verwerken van een dergelijke order wordt de voorraad afgeboekt in plaats van opgeboekt.

Voor de koppeling met boxwise zijn er twee vrije velden op inkooporderniveau toegevoegd:

  • Vrijgave boxwise: geeft aan of de order zichtbaar mag zijn in boxwise
  • In pick: geeft aan of de order in behandeling is

Ook op regelniveau is er een vrij veld toegevoegd:

  • RTV reden: geeft aan wat de reden van retour is

Deze vrij velden worden bij de inrichting van de koppeling toegevoegd via een import.

Om een RTV order te kunnen verzenden is het natuurlijk ook van belang om het adres gevuld te hebben. Dit dient geselecteerd te worden bij het veld Afleveradres op het tabblad Levering.

RTV order in Exact Globe

In Exact Globe is er een aparte functionaliteit voor RTV orders. De RTV orders worden ingevoerd via Inkoop > Invoer > RTV orders.

RTV order picken en verzenden met boxwise

Nadat alle inrichting is gedaan om de RTV orders te zien in boxwise, kunnen de RTV orders gepickt en verzonden worden. Dit werkt in principe op dezelfde manier als het picken en leveren van een verkooporder. Dat betekent dat de volgende stappen doorlopen moeten worden:

  1. In de management portal wordt er op de pagina Uitgaand > Orders een batch gemaakt van de RTV order
  2. De batch wordt gepickt met de warehouse app via Batch picken
  3. De artikelen worden ingepakt en verzonden met de warehouse app of touch applicatie. Hierbij kan er direct een zending aangemeld worden bij de vervoerder

Wil je het proces van batchen overslaan? Dan is het vanaf versie 1.43 ook mogelijk om de RTV order direct vanuit de warehouse app op te pakken. Je komt dan direct in de picklijst terecht.

Retour naar leverancier (RTV) -1.png   Retour naar leverancier (RTV) - 2.png

 

RTV-locatie

Bij het maken van de batch wordt bepaald vanaf welke locatie de artikelen gepickt dienen te worden (alloceren). Wanneer je geen RTV-locatie hebt ingesteld op het magazijn, dan kan boxwise in principe op elke locatie in het magazijn alloceren. Dit kan onwenselijk zijn omdat dan wellicht de verkeerde artikelen worden gealloceerd.

Doormiddel van het instellen van een RTV-locatie kan er alleen op die specifieke locatie gealloceerd worden. Je zult dan dus eerst moeten zorgen voor het verplaatsen van de artikelen naar deze RTV locatie.

Lees hier hoe je de RTV-locatie inricht

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0