Samengestelde artikelen picken

Samengestelde artikelen, of "samenstellingen", kunnen gezien worden als een set van artikelen. Er kan op verschillende manieren om worden gegaan met samengestelde artikelen:

  • De samengestelde artikelen worden geproduceerd
  • Bij het toevoegen van een samengesteld artikel aan de order vindt explosie plaats
  • Bij het leveren van een samengesteld artikel vindt explosie plaats

We beschrijven hieronder hoe boxwise omgaat met deze verschillende scenario's.

Samengestelde artikelen worden geproduceerd

Wanneer samengestelde artikelen worden geproduceerd betekent dat, dat ze voorraad hebben. In dat geval zal het artikel ook als de samenstelling op een orderregel staan. Deze orderregels worden net als standaard artikelen opgehaald door boxwise en beoordeeld op leverbaarheid. Als er voldoende voorraad is van het samengestelde artikel, kan de order(regel) gepickt en geleverd worden.

Explosie bij orderinvoer

Wanneer op het samengestelde artikel is ingericht dat er explosie bij orderinvoer moet plaatsvinden, zullen de verschillende onderdelen van het samengestelde artikel allen als aparte orderregel bestaan. Deze regels worden door boxwise opgehaald en beoordeeld op leverbaarheid. Bij voldoende voorraad kunnen de onderdelen gepickt en geleverd worden.

Explosie bij levering

Wanneer op het samengestelde artikel is ingericht dat er explosie bij levering moet plaatsvinden, zal het artikel als samenstelling op een orderregel staan.

Omdat het samengestelde artikel zelf geen voorraad heeft, haalt boxwise in dit geval niet de regel met de samenstelling op maar de onderliggende onderdelen. In het overzicht met de orders is op de regels inzichtelijk bij welke samenstelling het onderdeel hoort.

Wanneer de onderdelen voldoende voorraad hebben, kunnen ze gepickt en geleverd worden. Bij het leveren zorgt boxwise ervoor dat de orderregel met de samenstelling geleverd wordt.

Om de orders met samenstellingen op te halen, dient er een zone recht geactiveerd te worden binnen boxwise: Allow the users to view sales order composition lines

Explosie bij levering is vanaf versie 1.40 beschikbaar in de koppeling met AFAS Profit.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0