1.39 (juli 2023)

1.39.1.6 (september)

Fixes

Algemeen

 • De landen tabel is geüpdatet met een aantal nieuwe landen.

Afas Profit koppeling

 • Er zijn noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd t.b.v. Profit 1

 

1.39.1.5 (augustus)

Fixes

Algemeen

 • De wachtrij berichten voor "Create Inbound SSCC" faalden onterecht indien de instelling "Track non stock items (Inbound)" AAN staat.
 • Een foutgelopen telling voor een serienummer of batchnummer zorgde ervoor dat de serienummer- of batchnummer informatie niet meer in de telling stond.

Management portal

 • CE-devices hadden verkeerde formfactor in de management portal.
 • Indien telling niet correct verwerkt werd, was de fout niet te zien na het klikken op het rode bolletje

 

1.39.1.4 (augustus)

Nieuwe functionaliteiten

Transsmart V2 plugin

 • Het is nu via een instelling mogelijk om de ordernummers als factuurreferentie mee te sturen naar Transsmart. Hiermee kan worden voldaan aan de eis van DPD om een factuurreferentie mee te sturen bij zendingen buiten de EU. Omdat er op het moment van verzenden nog geen factuur is, is het echte factuurnummer niet mogelijk.

 

Fixes

Algemeen

 • De wachtrij berichten voor ontvangsten bleven, ondanks dat de verwerking goed ging, in foutstatus staan.

Warehouse app

 • Als tijdens het picken een regel was overgeslagen, dan werd na iedere volgende pickactie de focus naar deze regel verlegd. Nu wordt de focus altijd naar de volgende regel in de lijst verlegd.

 

1.39.1.3 (juli)

Fixes

Algemeen

 • De voorraad van serie- en batch artikelen werd niet juist getoond op sommige plaatsen in de applicatie.
 • Het zone recht voor Gestuurd tellen werkte niet juist.
 • Op bepaalde SQL server versies werd één van de update scripts niet goed uitgevoerd.

 

1.39.1.0 (juli)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Telgroepen zijn vervangen door telprofielen. Om een "gestuurde" telling voor te bereiden gebruik je nu een telprofiel in plaats van een telgroep. Op een telprofiel kan je aangeven of het locatie gestuurd of artikel gestuurd is (lees meer).
 • Er kan nu een zone filter ingesteld worden voor tellingen. Met dit filter kan per zone gefilterd worden op het magazijn van de telling. Het filter is van toepassing op zowel de management portal als de warehouse app.

 

Warehouse app

 • Het is nu mogelijk om labels voor artikelen af te drukken. Dit is mogelijk vanuit alle functionaliteiten die beschikbaar zijn in de warehouse app (lees meer).
 • Naast het ad-hoc uitvoeren van tellingen kan je dit nu ook gestuurd doen. Gestuurde tellingen (of "cycle counts") kunnen locatie gestuurd of artikel gestuurd zijn (lees meer).
 • Je kunt nu een referentie/omschrijving meegeven bij verplaatsingen, deze wordt in het Erp systeem weggeschreven bij de mutatie. Om het invoerveld voor de referentie te krijgen, dien je het zone recht "Allow to add reference on transfer" aan te hebben staan.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • De landentabel van boxwise is bijgewerkt. De landentabel wordt gebruikt bij het aanmelden van zendingen.
 • Bij het genereren van aanvulopdrachten worden nu ook de openstaande goedgekeurde aanvulopdrachten verwijderd indien de profielinstelling "Delete unhandeld lines" aan staat. Alleen als een aanvulopdracht in behandeling is wordt de aanvulopdracht nu niet verwijderd.

 

Management portal

 • De invoer van zoekvelden blijft nu staan als je de focus buiten het zoekveld plaatst zonder dat je op Enter hebt gedrukt.
 • Op de pagina met openstaande batches worden de buttons voor acties die betrekking hebben op een batch nu pas beschikbaar als je een batch hebt geselecteerd.
 • In het overzicht van de openstaande inkooporders is op regelniveau nu ook het magazijn inzichtelijk.
 • De "Order validatie" tool is hernoemd en heet nu "Ordercheck".
 • Bij het skippen van verwerking van een order in de batch wordt nu een bevestigingsvraag gesteld.

 

Fixes

Algemeen

 • Bij het afdrukken van ontvangstlabels werd het veld "CurrentVendorName" (met de leverancier) niet gevuld.
 • Bij het ontvangen in bestelde eenheden werd de basiseenheid niet goed opgeslagen in de boxwise database waardoor deze niet op de ontvangstbevestiging afgedrukt kon worden.

 

Management portal

 • Bij het toevoegen van license plates via de management portal werd de THT datum niet goed opgeslagen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1