1.41 (januari 2024)

Versies

1.41.1.0 (januari)

1.41.1.1 (januari)

1.41.1.2 (januari)

1.41.1.3 (januari)

 

1.41.1.0 (januari)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Toegewezen batch- en serienummers op een verkooporder in AFAS Profit worden nu opgehaald. Boxwise houd vervolgens rekening met deze toewijzingen bij het alloceren voor een pickbatch zodat er geen andere batch- en serienummers uitgeleverd kunnen worden.
 • In de batch profielen kan nu ingesteld worden dat er automatisch een batchlabel wordt afgedrukt voor de gegenereerde batches.
 • In de batch profielen kan nu ingesteld worden of je wilt sorteren tijdens picken of niet.
 • De gegenereerde referentie van een zending wordt nu teruggeschreven naar een (vast) vrij veld op de pakbon in AFAS Profit.
 • De gebruiker die in boxwise de ontvangst doet, wordt nu weggeschreven in een (vast) vrij veld op de ontvangst in AFAS Profit.
 • Het ID van de zending in boxwise wordt nu weggeschreven in een (vast) vrij veld op de pakbon in AFAS Profit.
 • Er worden nu een servicepoint (afhaalpunt) en lockerbox opgehaald van de verkooporder in het ERP systeem. Deze kunnen vervolgens meegegeven worden in de zending (lees meer).

 

Warehouse app

 • Inpakken en verzenden van orders (lees meer).
  • Partij/batch artikelen en serienummer artikelen worden automatisch ingepakt na het artikel te hebben gescand of dubbel te hebben aangetikt. In een toekomstige versie zal het mogelijk worden gemaakt om partij/batch/serienummers specifiek te kunnen scannen. De huidige werking is gelijk aan de huidige manier van inpakken op de Windows CE.
 • Het is nu mogelijk om ad-hoc orders te picken, dus zonder het maken van een batch (lees meer).

 

Wijzigingen

Algemeen

 • In de Transsmart V2 koppeling kon er nog geen alternatief afzenderadres meegestuurd worden (met maatwerk) waardoor het niet mogelijk was om dropshipment leveringen te doen. Hierdoor was het voor sommige klanten nog niet mogelijk om volledig over te stappen naar de V2 koppeling.

 

Management portal

 • Er is nu een aparte pagina met alle voorraadtoewijzingen, voorheen werden deze getoond in het voorraadoverzicht.
 • Er is een dropdown filter voor magazijnen toegevoegd op de pagina met openstaande tellingen. Hiermee kunnen binnen een telling de telregels per magazijn getoond worden.
 • Maatwerk hooks kunnen nu verwijderd worden met een verwijderbutton i.p.v. dat de hooks leeggemaakt dienen te worden.
 • In het overzicht van de batches bleef de inhoud van de batch zichtbaar nadat een geselecteerde batch was verwijderd.
 • Er wordt nu geen inhoud meer getoond van batches wanneer er meerdere batches geselecteerd zijn in het batchoverzicht, dit was altijd de inhoud van één van de batches.
 • De instructies op aanvulorderregels kunnen nu worden aangepast.

 

Touch applicatie

 • Er kan nu een barcode van een artikel gescand worden om de inkooporders te filteren.
 • Na het verwerken van de laatste zending in een batch wordt nu het scherm met openstaande batches getoond i.p.v. de lege inhoud van de batch.

 

Warehouse app

 • Bij het sorteren en filteren van batches worden nu alleen de batch tags getoond die zichtbaar mogen zijn volgens de zone filters.
 • Er kan nu een barcode van een artikel gescand worden om de inkooporders te filteren.

 

Fixes

Management portal

 • Het afdrukvoorbeeld van labels werd in sommige gevallen niet of buiten beeld getoond.
 • Op een aantal pagina's werkte het zoeken niet meer.
 • Bij een aantal instellingen op magazijnniveau kon je niet alle locaties selecteren.

 

Warehouse app

 • Het aantal regels op de te picken batches klopte niet wanneer er gebruik gemaakt werd van "sorteren tijdens picken" en er al een deel gepickt was.

 

1.41.1.1 (januari)

Fixes

Algemeen

 • Batchnummer toewijzingen werden in een bepaald scenario niet goed opgepakt bij het batchen van een artikel.
 • Er konden foutmeldingen optreden bij het synchroniseren van de toewijzingen.
 • Het terugschrijven van de zending referenties naar Profit werkte niet goed i.c.m. wachtrijverwerkingen en meerdere orders in één zending.

 

Management portal

 • De pagina navigatie in het overzicht met toewijzingen werkte niet goed.

 

Warehouse app

 • In het voorraadoverzicht bij een artikel werd de vrije voorraad niet goed getoond indien het artikel voorraad op gelijke locatie(codes) in verschillende magazijnen had liggen.

 

1.41.1.2 (januari)

Fixes

Algemeen

 • Bij het afdrukken van facturen na verwerking van verkooporders konden fouten optreden (koppeling met Exact Globe).
 • Op de standaard pakbon van boxwise werden de verkoopordernummers en referenties niet goed meer weergegeven op een pakbon voor meerdere orders.
 • Bij gebruik van serie- en batchnummerregistratie bij uitgaand i.c.m. Exact Globe kon de voorraadsynchronisatie in de fout lopen.
 • Bij het wijzigen van de instellingen voor servicepoint en de lockerbox traden foutmeldingen op.

 

Touch applicatie

 • Bij het annuleren van het verzendproces werd de zending niet meer opgeslagen met leverwijze "Niet Verzenden" maar trad er een foutmelding op.

 

Warehouse app

 • Bij het scannen van samengestelde barcodes met het artikel en het serie- of batchnummer kon de app, in een specifiek scenario bij tellingen, vastlopen.

 

1.41.1.3 (januari)

Fixes

Algemeen

 • Er is een fout opgelost in de synchronisatie van de barcodes. Bij grote aantallen barcodes werden de barcodes niet allemaal opgehaald.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1