Wat te doen als de (Android)scanner de barcode niet (goed) herkend?

Met de nieuwe Android scanners worden de barcode instellingen niet meer uit de management portal ingeladen zoals bij de oude generatie scanners wel het geval is. Bij de Android scanners worden de instellingen vanuit de scanner zelf ingeladen. Dit houdt dus wel in dat er per scanner soms instellingen moeten worden aangepast.

 

Deze instructie geldt alleen voor Datalogic devices. Dit omdat wij Datalogic scanners leveren en ondersteunen, en bij andere merken scanners kunnen de instellingen anders heten of op een andere plek staan. 

 

A. Barcode kan niet gescand worden

Als een scanner de barcode niet herkent, dan is de eerste stap het achterhalen welke type barcode dit is. Op de Datalogic scanners die via Trancon zijn geleverd staat er een standaard app geïnstalleerd die heet 'Scan Demo".

 

Op het moment dat je deze app opent, kun je de barcode scannen die het niet doet. Je ziet dan ongeveer het volgende in je beeld :

Hierboven zie je dat het in dit voorbeeld gaat om een EAN-8 barcode.

 

Nu je weet welk type barcode het is kunnen we gaan kijken naar de instellingen van dit type barcode op de scanner. Je kunt deze vinden door op je scanner naar Instellingen -> Datalogic Settings -> Scanner settings -> Symbology Settings te gaan. Je zit nu in het overzicht van alle ondersteunde barcodes van de scanner. Zoek hier het type barcode op wat Scan Demo aangeeft. 

Controleer of dit type barcode op "Enable" staat, controleer of eventueel de "Send checksum" uit of aan staat en of er een instelling is die heet "Send system digit" ( voor EAN-13 codes moeten deze beide bijvoorbeeld aan staan ). Met deze instellingen moet gekeken worden welke barcode instellingen er aan/uit gezet moet worden voordat de barcodes goed worden ontleed. Als je een wijziging in de instellingen hebt gedaan is dit gedrag direct zichtbaar in de Warehouse app. Je hoeft de Warehouseapp ook niet volledig af te sluiten, je kunt deze minimaliseren. Na het wijzigen van een barcode/scanner instelling is het wel noodzakelijk om deze te bevestigen/commiten ( zie laatste screenshot ).

 

 

B. Barcode kan gescand worden, maar het artikel wordt niet herkent

  • Staat de gescande barcode goed gekoppeld aan het artikel of de locatie in AFAS of Exact?
    • Ga in de management portal naar Stamgegevens > Artikel barcodes voor het overzicht van alle barcodes en de bijbehorende artikelen die in boxwise bekend zijn.
  • Ligt het artikel of serie/batchnummer wel echt op die locatie?
    • Indien je iets probeert te scannen dat er volgens boxwise niet ligt zal je de tekst "ID ligt niet op deze locatie" zien.
  • Controleer wat de scanner precies uitleest bij het scannen van de barcode. Dit doe je via de scan demo app. Stuur vervolgens een ticket in met een duidelijke omschrijving van wat je probeert te doen, wat je scant, welke type barcode dat is. Vergeet ook zeker niet om een duidelijke foto van de barcode mee te sturen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0