1.16.1.0 (30-01-2017)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • BOXwise is vanaf heden beschikbaar in het Engels en Nederlands. Per gebruiker kan er een taal ingesteld worden, deze wordt doorgevoerd in de clients. (lees meer)
 • Weegschalen van het merk 'Defender' kunnen nu ook gekoppeld worden in BOXwise.
 • We kunnen de additionele referentie velden in Transsmart nu ook vullen met maatwerk.
Management Portal
 • Er kunnen nu handmatig replenishment orders worden aangemaakt, daarnaast is het mogelijk om (gegenereerde) replenishment orders te wijzigen. (lees meer)
 • Het is nu mogelijk om meerdere batches tegelijk te verwijderen vanuit het overzicht van de batches in de management portal.
 • Het is nu mogelijk om meerdere berichten tegelijk te resubmitten in de Message Queue.
 • Je kunt ontvangstbevestigingen nu opnieuw afdrukken vanuit de historische ontvangsten.
Touch applicatie
 • Het is nu mogelijk om een artikel (bar)code te scannen in het Select Batch scherm. Na de scan worden alleen de batches waar dit artikel in zit nog getoond.
Handterminal applicatie
 • Bij verplaatsingen, waaronder het ontvangsten op locatie leggen, is het nu mogelijk om per artikel de huidige voorraad locaties te tonen. Dit kon al nadat je het artikel had gescand, nu is het ook mogelijk om dat te doen voordat je het artikel gescand hebt.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Er is een instelling bij gekomen in de ERP instellingen voor Exact om te bepalen of er gekeken moet worden naar de gevraagde datum (bij gebruik orderprestatiedatums). Wanneer deze instelling wordt uitgezet, wordt er alleen naar de leverdatum op de orderregels gekeken.
 • Op de Ander Transport en Later Verzenden labels staan nu ook de ordernummers en pakbonnummers die bij de zending horen.
Management Portal
 • In de details van een historische zending worden nu ook de ophaal- en afleverdata en tijden weergegeven.
Touch applicatie
 • De techniek achter het inpakscherm is volledig opnieuw opgezet waardoor het scherm efficiënter werkt en daardoor sneller reageert.
 • De communicatie tussen de scanners en de Touch applicatie werkt nu anders. De Touch geeft nu een signaal terug aan de scanner waarmee duidelijk wordt of de scan goed gegaan is. Dit moet o.a. leiden tot een betere gebruikerservaring wanneer men snel achter elkaar scant. (lees meer)
 • Als de laatste zending van een batch is gedaan, dan gaat de gebruiker nu niet meer terug naar het (lege) batch scherm maar naar het scherm met openstaande batches.
 • Wanneer er één zending in een batch zit, ga je bij het openen van de batch nu direct naar het inpakscherm. Voorheen moest de gebruiker eerst op het kaartje van de zending klikken.

 

Fixes

Algemeen
 • Indien er geen colli presets waren ingericht, kon dat leiden tot een foutmelding bij het scannen in het inpakscherm.
 • Bij het verwerken van een Vrije RMA ontvangst zonder gebruik van de RMA module van Exact, werd er weliswaar een negatieve verkooporder geregistreerd maar was het niet mogelijk om direct een creditfactuur te genereren. Nu is dat mogelijk door de bijbehorende instelling aan te zetten.
 • Het selecteren van meerdere inkooporders voor één leverancier ging in sommige gevallen niet goed, er werd dan maar één inkooporder geopend.
Touch applicatie
 • Indien er meerdere batches geselecteerd werden om te verzenden, en vervolgens werd een andere combinatie van batches geselecteerd (waaronder één van de eerder geselecteerde batches), dan leidde dit tot de foutmelding 'Er zijn al artikelen ingepakt met een ander filter'. Dit kon vervolgens alleen opgelost worden door cache objecten te verwijderen. Nu wordt dat opgelost door een vraag die de gebruiker in de Touch applicatie krijgt.
 • Bij het scannen van een artikel (bar)code in Artikelinfo moest je na het scannen alsnog op Enter drukken, dit is niet meer nodig. Bij handmatige filteracties is het nog wel noodzakelijk om op Enter te drukken.
 • Batch tags met een '-' of '/' teken zorgden voor problemen in het Selecteer Batch scherm.
Handterminal applicatie
 • Het zone recht om barcodes van artikelen te mogen wijzigen werkte niet op de handterminal applicatie.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0