Windows proxy server configureren

Deze pagina is onderdeel van de handleiding Systeemeisen, installatie en netwerk configuratie.
Als je de voorgaande stap nog niet hebt gelezen, lees dan eerst: Windows firewall - Poort 9000 openzetten

Boxwise gebruikt voor het grootste deel de standaardconfiguratie die systeembreed is ingegeven (Zie "Change proxy settings" in Windows). De inloggegevens die meegegeven worden aan de proxy server zijn die van het account waaronder het proces Wms.WarehouseServer.exe draait. 

Voor een aantal verbindingen worden echter componenten van derden gebruikt die niet luisteren naar de standaard windows configuratie. Deze componenten luisteren echter wel weer naar een omgevingsvariabelen indien deze aanwezig is. 

Configuratie toevoegen

Maak om de proxy server te wijzigen de volgende systeem omgevingsvariabele aan in Windows:

http_proxy=http://<server>:<poort>
no_proxy=localhost,127.0.0.1
# optioneel http_proxy_user=<user> http_proxy_pwd=<password>

Vervang <server> met de daadwerkelijke FQDN (Fully Qualified Domain Name) naam van de proxy server en <poort> met de poort waarop de proxy server draait.

Optioneel kun je dus ook een gebruiker en wachtwoord toevoegen. Het is erg belangrijk om de no_proxy variabele ook toe te voegen aan de omgevingsvariabelen. Als dit niet wordt toegevoegd kan dit ervoor zorgen dat Boxwise services niet met elkaar kunnen communiceren.

Hoe voeg ik een omgevingsvariable toe?

Open een elevated/administrative commandline window en type het volgende commando:

setx -m http_proxy "http://<server>:<poort>"
setx -m no_proxy "localhost,127.0.0.1"

Vervang uiteraard wederom <server>:<poort> met de daadwerkelijke dns naam van de server en de poort waarop de proxy server requests accepteert.

Toevoegen via Windows UI?

Uiteraard kun je ook een omgevingsvariabele toevoegen via de Windows UI. Dit doe je via de System Properties en dan tabblad Advanced. Hier vindt je een knop met de titel Environment Variables (Omgevingsvariabelen in het NL). 

 

Na het toevoegen van de omgevingsvariabele moet je de boxwisepro service herstarten.

 

Beschikbaar vanaf:

  • 1.19

Vervolg

De volgende stap is het instellen van de Windows onderdelen op de applicatieserver. Lees hiervoor: Installatie en Configuratie benodigde Windows onderdelen (incl. IIS)

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0