1.18.1.0 (30-08-2017)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • BOXwise Offline Scanning (BOS) module: bestellingen opnemen via een offline scanner en via BOXwise laten registreren in het ERP systeem.
 • Het is nu mogelijk om een voorontvangst te maken van inkooporders en vervolgens te ontvangen op basis van de voorontvangst. (lees meer)
 • Bij de BOXwise gebruikers kan nu ook een e-mailadres en een extra kenmerk worden geregistreerd.
Management Portal
 • Er is een nieuwe pagina bijgekomen voor openstaande en gearchiveerde voorontvangsten. (lees meer)
 • Er is een nieuwe pagina bijgekomen voor het registreren van offline (type Opticon OPH-100x) scanners ten behoeve van de offline scanning module. (lees meer)
Touch applicatie
 • De 'single label' optie voor labels is nu ook beschikbaar voor artikel labels die worden afgedrukt vanuit Artikelinformatie.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • De standaard pdf printer van BOXwise is gewijzigd naar Sumatra PDF (was Foxit).
 • Het is nu mogelijk om bij Vrije RMA Ontvangsten een kostenplaats mee te geven naar Profit.
 • Bij het ontvangen van batchnummer artikelen wordt nu gecontroleerd of het vastleggen van een vervaldatum (THT) verplicht is. Dit staat vastgelegd in het ERP systeem.
Management Portal
 • De pagina met openstaande inkooporders is anders opgebouwd. Het is nu meer in lijn met de pagina voor verkooporders en het is nu mogelijk om voorontvangsten te maken. (lees meer)
 • Na het uitloggen en opnieuw weer inloggen kom je nu terecht op de pagina waar je was op het moment van uitloggen.
 • In het overzicht van de replenishment orders is bij de datum van aanmaken gewijzigd in een datum-/tijdveld. Nu is direct duidelijk op welke tijd de replenishment order gegenereerd is.
 • Diverse kleine stabiliteitswijzigingen en wijzigingen in de vormgeving. 
Touch applicatie
 • De pagina met openstaande inkooporders is gewijzigd en meer gelijkgetrokken met het scherm voor verkooporders. De filterbalk en datumfilters staan nu vast in het scherm en het is mogelijk te switchen tussen inkooporders en voorontvangsten. (lees meer)

 

Fixes

Algemeen
 • Bij de Auto Label functionaliteit werd de vervaldatum van een batchnummer artikel niet afgedrukt.
 • De 'single label' optie voor ontvangstlabels werkte niet goed voor batchnummer artikelen.
 • Voor de koppeling met Afas Profit was het noodzakelijk om een Reden Voorraadboeking mee te geven. Dit wordt nu meegegeven voor overslagen (BW telling) en tellingen (BW overslag)
 • In de Transsmart settings was sprake van een Inbound en een Outbound code. Inbound code wordt bij Transsmart geïnterpreteerd als een retourzending als er een 1 staat gevuld. Daarom wordt dit vanaf nu altijd op 0 gezet.
Management Portal
 • Er zijn diverse fixes doorgevoerd om de management portal ook in Internet Explorer goed te kunnen weergeven en te laten functioneren.
 • Zoeken op artikelcode in de historische ontvangsten gaf niet altijd het volledige resultaat terug.
 • Het zoeken in de voorraadinformatie gaf een foutmelding als er een artikel aanwezig was zonder omschrijving.
 • De 'Huidige inpakker' in het overzicht van de batches werd niet goed verwijderd indien de gebruiker niet meer aan het inpakken was.
 • Zoeken op batchnaam werkte niet meer sinds versie 1.17.
Touch applicatie
 • Magazijnen zonder ontvangstlocatie konden ten onrechte geselecteerd worden op de Touch applicatie als je ging ontvangen. Dit was afwijkend van het gedrag in de Mobile applicatie.
 • Sinds versie 1.17 ging het handmatig inpakken van artikelen bij orders met veel artikelen en afbeeldingen traag, dit is sterk verbeterd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0