Systeem > Clients (beheren van geregistreerde en geautoriseerde scanners en devices)

Onder Systeem > Clients vind je het beheer van de algemene magazijn, offline en BW Order scanners of clients. Scanners kunnen vanaf hier toegevoegd, gekoppeld of geactiveerd worden. Daarnaast wordt er vanaf dit punt beheert welke Skorpio of Android scanners er gebruikt mogen. De afgesloten boxwise bepaald hoeveel scanners dit er mogen zijn.

 

In de onderstaande artikelen lees je meer over het beheer van deze drie type scanners/clients.

Warehouse clients

Offline clients

BW Order clients

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0