1.18.1.3 (02-10-2017)

Nieuwe Functionaliteiten

Handterminal applicatie
 • De multi-select functionaliteit is nu beschikbaar bij het verplaatsen van batchnummer artikelen vanaf één locatie. Het maakt daarbij niet meer uit als er sprake is van verschillende batchnummers.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • In de koppeling met Afas Profit worden alle (type) barcodes voor artikelen nu opgehaald met één gegevensverzameling. Dit moet leiden tot een performance verbetering op het moment dat een barcode wordt gescand.
 • In de koppeling met Transsmart wordt nu een '.' meegegeven in het huisnummer veld voor het factuuradres. Een lege waarde zorgde bij sommige vervoerders voor problemen. Het echte huisnummer wordt door BOXwise meegegeven in het adresveld, dat komt doordat de onderliggende ERP systemen dit ook op deze manier registreren.
 • Bij de verwerking van inkooporders wordt het regel Id niet meer meegegeven richting het ERP systeem omdat dit anders tot problemen kon leiden indien wordt gewerkt met voorontvangsten.
 • Verbeteringen in de query (t.b.v. de view voor serie- en of batchnummers) om voorraad op te halen uit Exact.
Handterminal applicatie
 • Bij het afwijken van het batch- en of serienummer tijdens picking wordt niet meer standaard de vraag gesteld of u wilt afwijken van het voorgestelde nummer. Voor deze vraag is nu een zone recht beschikbaar waarmee het aan of uit gezet kan worden.
Touch applicatie
 • Bij het invoeren van de inlogcode kon er geen correctie gemaakt worden indien er een verkeerd cijfer werd opgegeven. Er moesten dan eerst vier cijfers opgegeven worden. Nu is het mogelijk om backspace te gebruiken.

 

Fixes

Algemeen
 • De velden 'contact' en 'e-mail' in de factuurgegevens werden verkeerd naar Transsmart verstuurd.
 • Het ontvangen van een RMA order met serie- en of batchnummer artikelen leidde tot een foutmelding sinds versie 1.18.1.0.
 • Dimensie artikelen (Afas Profit) kunnen nu ook ontvangen worden met Vrij RMA Ontvangen.
 • De referentie van de inkooporder wordt weer meegenomen naar de referentie van de ontvangst.
 • Batch consolidatie werkte in sommige situaties niet meer sinds versie 1.18.1.0.
 • Openstaande pick difference tellingen leidde tot verkeerde tellingen indien hetzelfde artikel op dezelfde locatie nogmaals werd geteld via een ad-hoc of traject telling.
 • Een locatie scan kon in sommige gevallen opgevat worden als een 'aantal' scan.
Management Portal
 • Indien een label lange printer instructies kreeg, dan was het niet mogelijk om het label op te slaan.
Touch applicatie
 • De 'clear' button bij het toevoegen van license plates werd niet goed getoond.
Handterminal applicatie
 • Indien wordt gewerkt met serie- en of batchnummer registratie bij uitgaand, dan werd bij het scannen tijdens picking het serie- en of batchnummer niet direct zichtbaar.
Zorg applicatie (offline scanner)
 • Gescande artikelen zonder aantal leverde bij het verwerken in BOXwise problemen op.
 • Diverse verbeteringen in de communicatie tussen de BOXwise Cloud omgeving en de offline scanner applicatie (zorg app).
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0