Veel voorkomende fouten bij de verwerking van een balie uitgifte

Het is in boxwise mogelijk om orders uit te leveren waarvoor geen verkooporder is geregistreerd in het ERP systeem. Dit is een handige functionaliteit voor als je bijvoorbeeld te maken hebt met balie klanten.

De balie uitgifte functionaliteit is vooralsnog alleen beschikbaar op de scanner. Op deze pagina staat beschreven hoe de functionaliteit werkt.

Verwerken balie uitgifte

De balie uitgifte wordt automatisch op de achtergrond verwerkt en is te zien in: Berichten > Wachtrij (let op dat zone rechten wel toestaan dat je dit menu ziet).

Fouten bij verwerken

Gaat er tijdens een verwerking naar het gekoppelde ERP wat fout krijg je een notificatie in de admin zone. Bijvoorbeeld:

Als je op deze notificatie klikt wordt je doorgestuurd naar de berichten wachtrij met het juiste bericht geselecteerd. Als je de foutmelding in het ERP Pakket hebt opgelost kun je het bericht selecteren en opnieuw indienen.

Wachtrij_log.png

 

Foutmeldingen vanuit Exact

Error occurred using handler Perform Direct Order Fulfillment (ProcessDirectOrderMessageHandler):
Wms.RemotingObjects.RemotingMessageException: An error occurred while executing ProcessDirectOrderMessageHandler. The error message is: Errors while processing, Exact Says: Process:Gebruiker : Trancon
Verkoop / Service limiet : 0,00 (EUR) Verkooporder : 6,16 (EUR) Gefiatteerd TranCon.Exact.Globe2003.InteropWrappers.ExactValidateException: Errors while processing, Exact Says: Process:Gebruiker : Trancon Verkoop / Service limiet : 0,00 (EUR) Verkooporder : 6,16 (EUR) Gefiatteerd

 

Betekent dat het bedrag buiten het verkoop order limiet valt:

 

Error occurred using handler Perform Direct Order Fulfillment (ProcessDirectOrderMessageHandler):
Wms.RemotingObjects.RemotingMessageException: An error occurred while executing ProcessDirectOrderMessageHandler. The error message is: Fatal Error occurred in FullFillment.Prepare(), Message: Start: Order not Authorized.

TranCon.Exact.Globe2003.InteropWrappers.ExactFatalException: Fatal Error occurred in FullFillment.Prepare(), Message: Start: Order not Authorized.

 

Betekent dat de boxwise gebruiker in Exact geen rechten heeft om de verkoop order te fiatteren:

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0