Berichten > Wachtrij

Algemeen

In het menu Wachtrij zie je alle berichten en verwerkingen die via de wachtrij (of 'message queue') gaan. Het is afhankelijk van de inrichting hoeveel verschillende berichten je hier ziet.

De belangrijkste voordelen van verwerkingen via de wachtrij zijn:

 • Je hoeft niet te wachten in de applicatie totdat de verwerking is voltooid
 • Wanneer er een fout optreedt, dan is het gemakkelijk om de verwerking opnieuw te proberen nadat je de fout hebt opgelost

Statussen

Berichten kunnen de volgende statussen hebben:

 • Nieuw: het bericht is zojuist toegevoegd in de wachtrij
 • Wachtrij: het bericht moet nog opgepakt worden terwijl een ander bericht nog wordt afgehandeld
 • Wordt afgehandeld: BOXwise is bezig om het bericht af te handelen
 • Afgehandeld: het bericht is reeds afgehandeld
 • Fouten: er is een fout opgetreden bij het verwerken van het bericht
 • Opnieuw ingediend: het bericht is opnieuw ingediend en is toen afgehandeld

Filteren

Standaard worden alle berichten getoond in de wachtrij. Dat betekend dat dus ook afgehandelde berichten getoond worden. Door in de tweede filterbalk statussen uit te vinken, krijg je een beter overzicht van de berichten die bijvoorbeeld nog een foutstatus hebben.

In de derde filterbalk is het mogelijk om de berichten te filteren op berichttype en met de zoekbalk is het mogelijk om te zoeken op berichtnaam of inhoud van het bericht.

Voorkomende foutmeldingen

In de wachtrij kunnen verschillende fouten voorkomen. Voordat het bericht opnieuw kan worden ingediend, moet de oorzaak van de fout worden opgelost. Afhankelijk van de foutmelding moet dit in Boxwise of het ERP gebeuren. Enkele voorkomende foutmeldingen zijn:

 • De kastlocatie barcodes die worden geüpload t.b.v. de BW Order app bevatten een dubbele regel. Dit is niet toegestaan omdat de barcodes uniek moeten zijn. Controleer de kastlocatie tabel in Afas op dubbele regels (dubbele kanban of zelfde artikel onder één verkooprelatie).

 • In Afas wordt gebruikgemaakt van magazijntoewijzingen. De verkooporder wordt aangemaakt op een magazijn waarop dit artikel geen toewijzing heeft. Voeg de toewijzing toe via het tabblad 'Magazijntoewijzingen' bij het artikel in Afas.

 • Van onderstaande producten is geen costcenter/default vendor gekoppeld.
 • Voor type item ‘Artikel’ item ____ moet een prijs ingevuld worden.


  Bij het artikel ontbreekt een inkoop- verkoop- of verrekenprijs. Afhankelijk van het proces moet de juiste prijs gevuld worden. Deze prijs moet terecht komen in de juiste prijslijst en voor de juiste eenheid. 

 • Bij dit artikel is het verplicht om een kostendrager te vullen.

  Oplossen in ERP
  Het artikel is gekoppeld aan een artikelgroep waarbij het specificeren van een kostendrager verplicht is. De verwijzing naar een kostendrager kan tijdens het scannen niet gespecificeerd worden. Het artikel moet gekoppeld worden aan een artikelgroep waar deze verplichting tot het kiezen van een kostendrager niet verplicht is.

 • Item ____: Onvoldoende voorraad
  Proces: Verwerking bestelling uit OPH of BW Order app.
  Oplossen in ERP
  Het artikel heeft een voorraadprofiel waarbij de controle op het voorraadniveau reeds plaatsvindt bij het aanmaken van de verkooporder. Dit is onwenselijk omdat een afdeling altijd wil kunnen bestellen, ongeacht het huidige voorraadniveau.
  In het artikel moet onder het tabblad 'Voorraad' het veld 'Voorraadcontrole' worden aangepast zodat de controle niet meer op 'verkooporder en pakbon' staat, maar enkel op 'pakbon'. Dit kan tevens worden ingericht door het kiezen van het juiste voorraadprofiel.

 • De ingevulde waarde bij 'Aanvrager' bestaat niet
  Proces: Verwerking bestelling uit OPH of BW Order app.
  Oplossen in ERP
  De gebruiker waarmee Trancon een inkoopaanvraag instuurt in AFAS is niet ingericht als medewerker of heeft geen autorisatie voor aanvragen. Zorg dat er een medewerker is ingericht, die is gekoppeld aan de gebruiker van Trancon.
 • Er is niet genoeg voorraad voor de volgende artikelen: Artikel ____, locatie ____/____: 1 nodig, 0 beschikbaar.
  Proces: Verwerking pickopdracht in Boxwise tot pakbon in ERP.

  Tussen het moment dat de order is omgezet in een pickopdracht (batch) en het moment dat de batch wordt verwerkt, is de voorraad op de aangegeven locatie waarschijnlijk handmatig gemuteerd in het ERP. Hierdoor is de voorraad niet meer toereikend om uit te leveren. De oorzaak van de mutatie moet achterhaald worden en deze moet gecorrigeerd worden, voordat de pickopdracht opnieuw geleverd kan worden.

 • Item ____: Onvoldoende voorraad.
  Proces: Verwerking pickopdracht in Boxwise tot pakbon in ERP.

  Tussen het moment dat de order is omgezet in een pickopdracht (batch) en het moment dat de batch wordt verwerkt, is de voorraad van het artikel volledig afgeboekt. Dit kan ontstaan door een afboeking of het verwijderen van een magazijnontvangst. De oorzaak van de mutatie moet achterhaald worden en deze moet gecorrigeerd worden, voordat de pickopdracht opnieuw geleverd kan worden.

 • Order ____ is locked by ____.gebruiker.
  Proces: Verwerking pickopdracht in Boxwise tot pakbon in ERP.

  Een gebruiker heeft in het ERP de order in gebruik. Sluit de order bij de betreffende gebruiker en dien het bericht opnieuw in.
  Indien de gebruiker gelijk is aan de gebruiker waarmee Boxwise communiceert met het ERP, dan heeft een ander proces van Boxwise mogelijk de verwerking gekruist. In dat geval kan het bericht direct opnieuw worden ingediend.

 • De order ____ is geblokkeerd en kan niet worden overgenomen. Hef eerst de blokkering op.
  Proces: Verwerking pickopdracht in Boxwise tot pakbon in ERP.

  De order heeft een blokkering gekregen. Controleer de blokkering en hef deze op (bijvoorbeeld via vrijgeven in ERP). Dien vervolgens het bericht opnieuw in.

 • De order ____ is afgehandeld en kan niet worden overgenomen
  Proces: Verwerking pickopdracht in Boxwise tot pakbon in ERP.

  Ondanks dat Boxwise een order blokkeert in het ERP, is deze buiten Boxwise om afgehandeld of geleverd. Belangrijk is om te achterhalen welke medewerker dit heeft gedaan en deze aan te spreken dat dit conflicteert met het reguliere orderpickproces.
  Indien van de order inderdaad al een pakbon is gemaakt of deze is reeds afgehandeld, dan kan dit bericht niet meer verwerkt worden. Het bericht kan worden verwijderd.
  LET OP: Naast het verwijderen van het bericht, moet ook de bijbehorende batch met status 'Fully Packed' worden verwijderd uit Boxwise.

 • Using Trancon NOTSHIPPED an error has occurred: De zending is reeds verstuurd
  Proces: Verwerking pickopdracht in Boxwise tot pakbon in ERP.
  Oplossen in ERP/Boxwise
  Controleer of de order uit het wachtrij bericht in het ERP reeds is geleverd of afgehandeld.
  Indien van de order inderdaad al een pakbon is gemaakt of deze is reeds afgehandeld, dan kan dit bericht niet meer verwerkt worden. Het bericht kan worden verwijderd.
  LET OP: Naast het verwijderen van het bericht, moet ook de bijbehorende batch met status 'Fully Packed' worden verwijderd uit Boxwise.

 • Failed because response status code does not indicate success: 500 (Internal Server Error)’
  Oplossen in Boxwise
  Tijdens het communiceren met een andere server (bijvoorbeeld van het ERP) is een storing in de communicatie opgetreden. Dit bericht kan opnieuw worden ingediend zodra de storing is opgelost.

 • The remote server returned an error (401) Unauthorized
  Boxwise logt in op een externe server voor het afhandelen van dit bericht. Het inloggen is echter niet gelukt. Mogelijk zijn de rechten van de gebruiker waaronder Boxwise draait aangepast in het ERP. Boxwise dient alle benodigde rechten te krijgen voordat dit bericht opnieuw kan worden ingediend.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0