Inpakken en verzenden met de warehouse app

Met het picken van de artikelen is een order nog niet direct geleverd in het ERP systeem en aangemeld bij een vervoerder. Na het picken komt de batch met de order(s) in de status "ReadyToPack", wat betekent dat de artikelen nog ingepakt en verzonden dienen te worden.

Het inpakken en verzenden kan met alle typen clients gedaan worden, dus met de touch applicatie, warehouse mobile en warehouse app.

Handmatig of automatisch inpakken

Het is instelbaar of je de artikelen daadwerkelijk handmatig wilt inpakken of niet. Via de instelling Add or split processed outbound orders into boxes (Instellingen > Algemeen > Behavior) is het volgende in te stellen:

  • None - artikelen dienen handmatig ingepakt te worden
  • IntoFirstColli - alle artikelen worden automatisch in één collo ingepakt
  • PerOutboundOrder - alle artikelen worden automatisch per order in een aparte collo ingepakt

Batch en zending selectie

Om naar het inpakken en verzenden te gaan, ga je vanuit het hoofdmenu naar Verzenden onder het kopje Uitgaand. Vervolgens zal je een lijst zien met batches die zijn gepickt maar nog niet zijn verzonden.

Na het selecteren van de batch zal je de verschillende klanten in de batch zien, hier staat een letter bij als je gebruik maakt van de "Sort While Pick" functionaliteit. Wanneer je een batch opent met maar één klant, zal je direct naar het inpakscherm gaan.

 

Het inpakscherm

Het inpakscherm bevat twee tabbladen: In te pakken en Ingepakt. De niet-ingepakte artikelen staan in de lijst onder het tabje In te pakken, de ingepakte artikelen staan onder het tabje Ingepakt.

Onder het tabje Ingepakt zie je niet alleen de ingepakte artikelen maar ook de verschillende colli. Je kunt een colli selecteren door op het icoon te drukken, hij wordt dan groen. De lijst met ingepakte artikelen heeft betrekking op de geselecteerde collo.

 

Een artikel inpakken

Om een artikel in te pakken scan je het artikel of druk je tweemaal op het artikel in de lijst. Indien je de One scan functie hebt ingeschakeld zal het artikel direct met aantal 1 worden ingepakt. Als One scan niet is ingeschakeld, zal je het onderstaande scherm te zien krijgen. Hier voer je het aantal in, vervolgens bevestig je het.

Na bevestiging van het aantal zal het artikel van het tabje In te pakken verplaatsen naar het tabje Ingepakt.

 

Colli toevoegen, wijzigen en verwijderen

Om een collo toe te voegen druk je op het plus-icoontje bovenaan het scherm. Je zult dan het scherm Colli toevoegen te zien krijgen. Hier zie je een lijst met alle colli presets. Selecteer een preset en geef op hoeveel colli je wilt toevoegen.

Nadat je op de Toevoegen button hebt gedrukt kom je terug in het inpakscherm en zie je de toegevoegde colli.

 

Door één keer op een collo te drukken selecteer je de collo, door vervolgens nogmaals op de collo te drukken open je de specificaties van de collo. Hier kan je het collo type, de afmetingen en het gewicht van de collo wijzigen. Dit kan je doen door de preset te wijzigen.

Het verwijderen van een collo doe je via het submenu via het icoon met de drie bolletjes. In het inpakscherm selecteer je eerst de betreffende collo, open het submenu en druk op Collo verwijderen.

Het colli overzicht

Nadat je het inpakken hebt afgerond en bevestigd, kom je in het colli overzicht terecht. Hier kan je in één oogopslag zien of de colli afmetingen en gewichten goed zijn gevuld. Ook kan je hier eventueel nog colli toevoegen via het plus-icoon bovenaan het scherm.

Wanneer je hebt ingesteld dat het inpakken automatisch dient te gebeuren (zie alinea "Handmatig of automatisch inpakken"), zal je na het openen van de batch en de zending direct naar Colli overzicht gaan. Via de optie Wijzigen in het submenu kan je de artikelen nog uitpakken.

Verzenden

Na het bevestigen in het colli overzicht, kom je in het verzendscherm. Hier zie je een overzicht van de zending.

De ontvanger en het ophaal- en aflevermoment zijn altijd al gevuld, je kunt deze nog wel aanpassen. Verzendinstructies kunnen ook gevuld zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ook deze kan je nog aanpassen.

De leveringsdienst is alleen gevuld als er een transportkoppeling is ingericht in de management portal voor de leverwijze van de order. Als dat niet het geval is, dan zal je hier de leveringsdienst nog handmatig moeten selecteren.

Als alle velden kloppen, dan verwerk je de zending. Hiermee wordt de order geleverd in het Erp systeem en de zending aangemeld bij de vervoerder. Pakbonnen en verzendlabels worden automatisch afgedrukt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0