1.42 (april 2024)

Versies

1.42.1.0 (april)

1.42.1.1 (april)

1.42.1.2 (april)

1.42.1.3 (mei)

1.42.1.4 (mei)

1.42.1.5 (mei)

1.42.1.6 (mei)

 

1.42.1.0 (april)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • De standaard locaties van artikelen worden nu asynchroon opgehaald en opgeslagen in de boxwise database. De clients tonen de standaard locaties nu vanuit daar.
 • De standaard locaties die staan geregistreerd op magazijntoewijzingen in AFAS Profit worden nu getoond en kunnen gewijzigd worden. Ook wordt er met deze locaties nu rekening gehouden bij genereren van aanvulopdrachten.
 • Het is nu mogelijk om artikelen in te stellen die niet gegroepeerd dienen te worden tijdens het ontvangen. Er wordt voor die artikelen dan per inkooporderregel een kaartje (touch applicatie) of regel (warehouse app) getoond (lees meer).

 

Management portal

 • Er is een nieuwe portal pagina toegevoegd met de standaard locaties van alle artikelen per magazijn.
 • Je kunt nu meerdere license plates selecteren en hiervoor in één keer de license plates afdrukken.

 

Warehouse app

 • Het is nu mogelijk om serie- en batchnummers alleen bij het picken te registreren (lees meer).
 • Aanvulopdrachten met standaard artikelen kunnen nu ook via de warehouse app uitgevoerd worden (lees meer).
  • Aanvulopdrachten met serie- en batchartikelen kunnen nog niet uitgevoerd worden, dit wordt mogelijk vanaf versie 1.43.
 • Je kunt nu een ontvangst doen van een voorbereide magazijnverplaatsing (lees meer).
 • Bij het verplaatsen kan je nu instellen dat de verplaatsing automatisch verwerkt wordt als alle velden gevuld zijn (lees meer).
 • Bij het verplaatsen kan je nu instellen dat het artikel automatisch geselecteerd wordt als de van-locatie maar één artikel bevat (lees meer).
 • Bij het verplaatsen zijn er nu sorteerchips beschikbaar om de artikelen op de gescande van-locatie te sorteren. Daarnaast is de standaard sortering nu op basis van de standaard locatie van een artikel.
 • Bij het verplaatsen zijn er nu sorteer- en filterchips beschikbaar in de lijst met locaties om naartoe te verplaatsen. Daarnaast is de standaard sortering nu op basis van de voorraad en standaard locatie van het geselecteerde artikel.
 • Tijdens het picken wordt nu ook voor serie- en batchartikelen de eenheid van de verkooporder getoond naast de basiseenheid (lees meer).

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Na het verwerken van een ontvangst wordt de voorraad nu direct op de juiste locatie getoond in boxwise, ook als er wordt ontvangen op de standaard locatie van het artikel. Voorheen werd de voorraad tot de eerstvolgende voorraadsynchronisatie altijd eerst op de centrale ontvangstlocatie van het magazijn getoond. 
 • Performance verbeteringen bij het tonen van de locaties met voorraad van een gescand artikel (o.a. bij de balie uitgifte functionaliteit).

 

Touch applicatie

 • Performance verbeteringen in de verplaatsen functionaliteit, dit is met name merkbaar bij het openen van de locatie en het scannen van een artikel.

 

Warehouse app

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor het updaten van de warehouse app.
 • Tijdens het picken is het nu mogelijk om vanuit de picklijst al een afwijkend batch- of serienummer te scannen als deze onderdeel is van een barcode waarin ook het artikel zit.
 • Na het verwerken van het picken ga je nu direct door naar het inpakken en verzenden.
 • Diverse foutmeldingen zijn verbeterd en bevatten meer details.

 

Fixes

Algemeen

 • Het script voor het afbouwen en archiveren van license plates werkt nu ook goed voor license plates met meerdere artikelen waarbij één artikel geen voorraad meer heeft.
 • Het script voor het afbouwen en archiveren van license plates gaat nu beter om met de situatie dat er license plates met status Pending of InTransfer zijn. Voorheen stopte het script dan voor de gehele locatie, nu alleen nog voor license plates met dezelfde artikelen.

 

Management portal

 • Het sorteren op de kolommen "Serie artikel?" en "Batch artikel?" in de lijst van tellingen werkte niet.

 

Warehouse app

 • Wanneer de weergavegrootte op de Android scanner groter was ingesteld, dan vielen er tijdens het picken (i.c.m. afwijken van locatie) bepaalde elementen deels buiten het scherm.
 • De filterchips voor batch tags worden niet meer gefilterd op basis van zone filters. Dit bleek in de praktijk voor ongewenste situaties te zorgen.
 • Na een herstart van boxwise ontstonden er in de app fouten en was het noodzakelijk om de app te herstarten.
 • Het scannen van de bakletters bij het sorteren tijdens picken werkte niet als de instelling om AIM identifiers mee te sturen aan stond.
 • Na ontvangst van deelbare artikelen was het tot de eerstvolgende voorraadsynchronisatie niet mogelijk om gebroken aantallen op te geven bij het verplaatsen van deze ontvangen artikelen.
 • Bij het afdrukken van een artikellabel vanuit de app werd de THT datum niet afgedrukt.
 • Wanneer je tijdens het ontvangen van een batch artikel een batchnummer voor de tweede keer probeerde toe te voegen, werd er ten onrechte een fout gegeven. 

 

Warehouse mobile

 • Wanneer er nog geen standaard locatie ingericht stond op een artikel, kon voor dat artikel de standaard locatie ook niet toegevoegd worden. Het was alleen mogelijk om een standaard locatie te wijzigen.

 

1.42.1.1 (april)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Het is nu mogelijk om productieorders vanuit AFAS Profit te picken en te verwerken (lees meer).
 • Je kunt nu een zone filter instellen voor aanvulopdrachten zodat je op zoneniveau kunt instellen van welk magazijn je de aanvulopdrachten wilt zien.

 

Management portal

 • Bij het aanmaken van een license plate was het onterecht verplicht om een THT datum op te geven.

 

Warehouse app

 • Je kunt nu license plates scannen en verplaatsen bij het uitvoeren van aanvulopdrachten (lees meer).

 

1.42.1.2 (april)

Fixes

Management portal

 • Bij gebruik van de optie om alle telregels in een telling in één keer goed te keuren, werden ten onrechte ook tellingen goedgekeurd die buiten de zonefilters vielen.
 • Het wijzigen van algemene instelling `Decrease the stock with the counts made because of the pick differences` resulteerde in een onterechte fout. 

 

Warehouse app

 • Bij het afwijken van de voorgestelde picklocatie werden de aantallen niet goed gealloceerd bij batch artikelen.
 • Bij het tonen van de verkoopeenheden tijdens picken werden de aantallen van de basiseenheid onterecht op hele getallen afgerond.
 • Het zoeken op klantnaam in de RMA order functionaliteit gaf een leeg resultaat in het opvolgende scherm met de RMA orders.
 • Het filter voor aanvulopdrachten toonde alle profielen en niet alleen de profielen voor aanvulopdrachten.

 

1.42.1.3 (mei)

Wijzigingen

Algemeen

 • Er kan nu een collo omschrijving meegestuurd worden in de Transsmart koppeling.

 

Fixes

Algemeen

 • Er is een probleem opgelost dat ervoor kon zorgen dat het geheugen van boxwise kon oplopen.
 • Het "In pick" veld voor projectorders werd niet goed bijgewerkt.
 • Er kon een situatie ontstaan waarbij de standaard locaties niet meer gesynchroniseerd werden.
 • Wanneer een toegewezen partijnummer op meerdere locaties lag, kon deze alleen van de eerste locatie gepickt worden.

 

Warehouse app

 • In het inlogscherm van de app bleef het toetsenbord snel achter elkaar opkomen in plaats van dat het bleef staan. Dit gebeurde als handmatig de enige server geselecteerd werd in het scherm voor het inlogscherm.

 

1.42.1.4 (mei)

Wijzigingen

Algemeen

 • Voor gevaarlijke goederen kan nu het gewicht en de eenheid van de afmetingen worden aangeboden in de Transsmart v2 koppeling.

 

1.42.1.5 (mei)

Fixes

Algemeen

 • In een bepaald scenario trad er een probleem op waardoor de voorraadsynchronisatie met het ERP systeem niet meer werkte.

 

Warehouse app

 • De verkoopeenheid werd voor batch artikelen alleen getoond als het batchnummer handmatig werd geselecteerd, niet wanneer het gescand werd.

 

1.42.1.6 (mei)

Fixes

Algemeen

 • Er traden performance issues op bij het verplaatsingen van artikelen i.c.m. met de vraag om standaard locaties te wijzigen.
 • Bij het batch profiel filter werkte de operator "niet in" niet voor het veld "ordertag" op onderdeel "verkooporders"

 

Warehouse app

 • Het was niet mogelijk om een artikel via scannen in te pakken in meerdere colli vanuit het tabblad “Ingepakt”
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0