1.42 (april 2024)

Deze versie is nog in ontwikkeling, de releasenotes worden nog aangevuld gedurende het kwartaal.

 

1.41.2.0 (april)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • De standaard locaties van artikelen worden nu asynchroon opgehaald en opgeslagen in de boxwise database. De clients tonen de standaard locaties nu vanuit daar.
 • De standaard locaties die staan geregistreerd op magazijntoewijzingen in AFAS Profit worden nu getoond en kunnen gewijzigd worden. Ook wordt er met deze locaties nu rekening gehouden bij genereren van aanvulopdrachten.

 

Management portal

 • Er is een nieuwe portal pagina toegevoegd met de standaard locaties van alle artikelen per magazijn.
 • Je kunt nu meerdere license plates selecteren en hiervoor in één keer de license plates afdrukken.

 

Warehouse app

 • Je kunt nu een ontvangst doen van een voorbereide magazijnverplaatsing (lees meer).
 • Bij het verplaatsen kan je nu instellen dat de verplaatsing automatisch verwerkt wordt als alle velden gevuld zijn (lees meer).
 • Bij het verplaatsen kan je nu instellen dat het artikel automatisch geselecteerd wordt als de van-locatie maar één artikel bevat (lees meer).
 • Bij het verplaatsen zijn er nu sorteerchips beschikbaar om de artikelen op de gescande van-locatie te sorteren. Daarnaast is de standaard sortering nu op basis van de standaard locatie van een artikel.
 • Bij het verplaatsen zijn er nu sorteer- en filterchips beschikbaar in de lijst met locaties om naartoe te verplaatsen. Daarnaast is de standaard sortering nu op basis van de voorraad en standaard locatie van het geselecteerde artikel.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Na het verwerken van een ontvangst wordt de voorraad nu direct op de juiste locatie getoond in boxwise, ook als er wordt ontvangen op de standaard locatie van het artikel. Voorheen werd de voorraad tot de eerstvolgende voorraadsynchronisatie altijd eerst op de centrale ontvangstlocatie van het magazijn getoond. 
 • Performance verbeteringen bij het tonen van de locaties met voorraad van een gescand artikel (o.a. bij de balie uitgifte functionaliteit).

 

Warehouse app

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor het updaten van de warehouse app.
 • Tijdens het picken is het nu mogelijk om vanuit de picklijst al een afwijkend batch- of serienummer te scannen als deze onderdeel is van een barcode waarin ook het artikel zit.

 

Fixes

Management portal

 • Het sorteren op de kolommen "Serie artikel?" en "Batch artikel?" in de lijst van tellingen werkte niet.

 

Warehouse app

 • Wanneer de weergavegrootte op de Android scanner groter was ingesteld, dan vielen er tijdens het picken (i.c.m. afwijken van locatie) bepaalde elementen deels buiten het scherm.
 • De filterchips voor batch tags worden niet meer gefilterd op basis van zone filters. Dit bleek in de praktijk voor ongewenste situaties te zorgen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0