ADR informatie voor gevaarlijke goederen doorsturen naar Transsmart

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen gelden strenge eisen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om bepaalde informatie door te sturen naar de vervoerder.

In de koppeling tussen boxwise en Transsmart is het mogelijk om deze informatie door sturen. Hier dient dan wel aanvullende inrichting (maatwerk) voor ingericht te worden.

Beschikbare velden

De onderstaande tabel geeft aan welke specifieke velden meegegeven kunnen worden in de koppeling. Deze velden worden op pakbonregelniveau doorgestuurd.

Veld Beschrijving Type Maximum lengte
idCode The Id code. tekst 64
unCode The Un code. tekst 64
unSubCode The Un subcode. tekst 64
packingGroup The packing group. tekst 64
packingType The package type. tekst 64
packingClassification The packing classification. tekst 64
packingInstruction The packing instruction. tekst 64
quantity The quantity. numeriek 32767
description The description. tekst 128
markingIdentifier The marking identifier. tekst 64
limitedQuantity The limited quantity. numeriek 127
instruction Instruction. tekst 128
limitedQuantityPoints The limited quantity point. numeriek 9999
tunnelCode The tunnelcode. tekst 16
overpackID The overpackID tekst 24
isHazardousSubstance Hazardous substance indicator. ja/nee  
internationalTechnicalName The international technical name. tekst 256
localTechnicalName The local technical name tekst 256
properInternationalShippingName The proper international shipping name tekst 256
properLocalShippingName The proper local shipping name tekst 256
classificationCode The classification code. tekst 12
regulation_level The regulation level. tekst 2
regulation_type The regulation type. tekst 5
hazardClass_primary The primary hazard class. tekst 3
hazardClass_secondary The secondary hazard class. tekst 3
hazardClass_tertiary The tertiary hazard class. tekst 3
temperature_flashPoint The flash point. numeriek  
temperature_controlTemperature The control temperature. numeriek  
temperature_emergencyTemperature The emergency temperature. numeriek  
temperature_temperatureUom The temperature units-of-measure. tekst 1
measurements_length The length of the object (package, dangerous good). Is ignored when used on shipment level. Max 2 decimals. numeriek  
measurements_width The width of the object (package, dangerous good). Is ignored when used on shipment level. Max 2 decimals. numeriek  
measurements_height The height of the object (package, dangerous good). Is ignored when used on shipment level. Max 2 decimals. numeriek  
measurements_linearUom The linear unit of measure (e.g. CM, FT, IN, YD). tekst 3
measurements_massUom The mass unit of measure (e.g. KG, LB, OZ). tekst 3
measurements_netExplosiveMassUom The net explosive mass units-of-measure. tekst 2
measurements_netExplosiveMass The net explosive mass. numeriek  
netWeight The nett weight. (Precision of 2) numeriek  
grossWeight The gross weight. numeriek  
volume The volume. (Precision of 2) numeriek  
volumeUom The volume units-of-measure. tekst 8
authorizationCode The authorization code. tekst 24
Bron voor deze tabel is de documentatie van Transsmart.

 

Inrichting AFAS Profit

Niet alle beschikbare velden zoals beschreven in de bovenstaande tabel zijn verplicht om door te geven. Welke velden verplicht zijn, zal besproken moeten worden met Transsmart en/of de vervoerder.

Op dit moment zijn er in AFAS Profit geen standaard velden beschikbaar om deze informatie in kwijt te kunnen. Om die reden zullen er vrije velden ingericht moeten worden waarin deze informatie geplaatst kan worden.

Nadat alle velden zijn aangemaakt in Profit, dient Trancon een getconnector in te richten met daarin alle benodigde velden. Deze getconnector zullen wij bij het aanmelden van de zending aanroepen om zo de juiste informatie op te halen en door te sturen naar Transsmart.

Om de getconnector in te richten, ontvangen wij graag een een tabel met de mapping van de velden in Profit naar de velden in de bovenstaande tabel. 

Inrichting Exact Globe

Ook in Exact Globe zijn niet voldoende standaard velden beschikbaar om alle ADR informatie in kwijt te kunnen. Daarom zal ook hier gebruik gemaakt moeten worden van vrije velden die met maatwerk opgehaald worden naar boxwise.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0