Picken en verwerken van productieorders

Om artikelen te produceren wordt er vaak een productieorder vastgelegd. In de productieorder staat het te produceren artikel met het benodigde aantal. Met boxwise is het mogelijk om de benodigde onderdelen voor een productieorder te picken en vervolgens de productieorder automatisch te verwerken zodat de onderdelen worden afgeboekt (backflush) en het gereed product wordt opgeboekt.

Het picken en verwerken van productieorders kan vanaf versie 1.42 (april 2024) en is op dit moment alleen nog mogelijk in combinatie met AFAS Profit.

Picken voor productie

Wanneer ingesteld staat dat boxwise productieorders moet ophalen (zie alinea "Benodigde inrichting"), worden de openstaande productieorders zichtbaar in het orderoverzicht in de management portal.

De productieorders staan hier tussen de andere typen orders (verkooporders, aanvulorders etc.) die gepickt dienen te worden. In de kolom Type wordt met een tag aangegeven om welk type order het gaat, bij productieorders staat hier een gele tag met de tekst PRD.

Wanneer je een productieorder selecteert, zie je in het rechterscherm alle te picken onderdelen. Als je wilt zien bij welk gereed product de onderdelen horen, kan je de kolommen Artikelcode (sam.), Omschrijving (sam.) en Aant. Besteld (sam.) raadplegen.

Door na selectie van de productieorder(s) op Maak batch te drukken, wordt er een batch gemaakt die vervolgens gepickt kan worden met de scanner. Dit pickproces verschilt niet van het picken van andere orders en staat beschreven op de deze pagina.

Als alle onderdelen zijn gepickt en het picken is verwerkt, zullen de artikelen verplaatst worden naar de productielocatie van het magazijn.

Productieorder verwerken

Wanneer er sprake is van een eenvoudig productieproces, of er worden andere systemen gebruikt voor het productieproces, dan is het mogelijk om in te stellen dat de productieorders direct na het picken verwerkt worden.

Met het verwerken van de productieorders wordt het gereed product opgeboekt op de ingestelde locatie gereed product en worden de onderdelen afgeboekt van de productielocatie (backflush). Ook kan ingesteld worden dat er een productiebon wordt afgedrukt.

Het is in boxwise op dit moment nog niet mogelijk om een complexer productieproces, waarbij bijvoorbeeld de werkelijk gebruikte materialen en manuren opgegeven kunnen worden, te registreren.

Benodigde inrichting

Ophalen productieorders

  • Om de productieorders zichtbaar te krijgen in boxwise, dient het zone recht "Allow the users to view production orders" aangevinkt te worden. Hiermee worden de productieorders zichtbaar in het orderoverzicht onder Uitgaand > Orders.
  • In AFAS Profit dient het nieuwe vrije veld "Vrijgave boxwise" toegevoegd te worden op de boekingslay-out van de productieorder. Om een productieorder zichtbaar te krijgen in boxwise, moet dit veld zijn aangevinkt.

Productieorders verwerken na picken

Wanneer de productieorders direct verwerkt moeten worden na het picken, dient het zone recht "Process production order after picking" aangevinkt te worden.

Productielocatie

De productielocatie is de locatie waar de onderdelen na het picken automatisch naar worden verplaatst. Deze stel je in op het magazijn op de portalpagina Voorraadinformatie > Magazijnen in de kolom Productielocatie.

Locatie gereed product

De locatie gereed product is de locatie waar het gereed product na het verwerken van de productieorder op wordt geboekt. Deze stel je in op het magazijn op de portalpagina Voorraadinformatie > Magazijnen in de kolom Locatie gereed product.

Productiebon afdrukken

Als je de productiebon wilt afdrukken, dan stel je dit in via Instellingen > ERP Connectie > Production > Print production slip. Wanneer je deze instelling activeert, wordt de productiebon van AFAS Profit afgedrukt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0