Standaard artikel locaties tabel (vanaf 1.42)

Vanaf versie 1.42 van boxwise worden de standaard locaties van artikelen niet meer live uit het ERP gehaald, maar vanuit het ERP gekopieerd naar een tabel in de boxwise database. Deze tabel is te vinden onder Stamgegevens > Standaard Locaties

Wanneer je via Boxwise de standaard artikel locatie aanpast wordt dat in deze tabel gezet. Vanuit dit menu is het ook mogelijk om een standaard locatie toe te voegen of aan te passen. Elk uur worden de standaard artikel locaties gesynchroniseerd naar het ERP en wordt de standaard artikel locatie van het ERP overschreven. Deze synchronisatie kan je ook handmatig starten door op "Synchroniseer standaard locaties" te klikken.

Standaard locaties.PNG


De standaard locaties in de tabel hebben een kolomstatus. Dit zijn de gekleurde bolletjes aan het begin van de regel die aangeven wat hoe de synchronisatie naar het ERP ervoor staat. Elk kleur heeft een andere betekenis.

 • Groen: Alles is OK.
 • Grijs: Er is een aanpassing aan deze regel die nog niet gesynchroniseerd is.
 • Geel: Tijdens het updaten van de standaard artikel locatie naar het ERP heeft zich een fout voor gedaan. Mogelijk is deze fout tijdelijk. We gaan deze regels nog een paar keer proberen om door te voeren in het ERP.
 • Rood: Er is 5 keer geprobeerd om de standaard artikel locatie te updaten in het ERP. Dit is nog steeds niet gelukt. Deze standaard locatie kan binnen boxwise wel worden gebruikt, maar er wordt niet meer door ons geprobeerd deze bij te werken in het ERP.


De standaard locaties zijn verdeeld onder verschillende type vastleggingen.

 • Algemeen
  Hierbij gaat het om de standaard artikel locatie op het artikel zelf in het ERP.

 • Magazijn
  Hierbij gaat het om de standaard artikel locatie vanuit een magazijntoewijzing.

Standaard locaties wijzigen met boxwise

Binnen boxwise is het mogelijk om op twee manieren de standaard locatie van een artikel te wijzigen:

 • Na een overslag
 • Via artikel informatie

Na een overslag
Om de standaard locatie aan te passen na een overslag, dient hiervoor de volgende instelling correct gezet te worden: Instellingen > Algemeen > Behavior > Change default location after transfer.

Hier kan gekozen worden voor drie opties:

 • Always
  Bij een overslag ziet de gebruiker niks. Op de achtergrond wordt de standaard locatie van het artikel aangepast indien de 'naar locatie' een andere locatie is dan de huidige standaard locatie.

 • Never
  Bij een overslag wordt de standaard locatie niet aangepast.

 • Ask
  Bij een overslag wordt er een pop-up getoond met de vraag of de standaard locatie aangepast dient te worden naar de locatie waar de overslag naartoe wordt gedaan.

Let op, de instelling is alleen van toepassing als de overslag plaatsvindt vanaf de huidige standaard locatie.

Via artikel informatie
Zowel in de mobile applicatie als in de touch applicatie is het mogelijk om in het Artikel informatie scherm de standaard locatie te wijzigen.

 • Mobile applicatie
  Ga via het hoofdmenu naar Artikel informatie en selecteer een artikel. Kies in het Artikel informatie scherm voor 'F2 - Geavanceerd' en vervolgens voor 'F2 - St. locatie'. Kies vervolgens het magazijn waarvoor je de locatie wilt aanpassen en geef de locatie op. Lees hier meer.

 • Touch applicatie
  Ga via het hoofdmenu naar Artikel informatie en selecteer een artikel. Ga naar het tabblad Voorraad en selecteer de gewenste nieuwe standaard locatie. Wanneer deze locatie geen voorraad heeft switch je eerst naar de subtab 'Alle locaties'. Selecteer de locatie en druk op 'Standaard locatie wijzigen'. Lees hier meer.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0