1.10.1.0 (06-08-2015)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • BOXwise ondersteunt nu het gebruik van eenheid barcodes die worden gebruikt in Afas Profit. Bij het scannen van de eenheid barcode wordt het aantal van eenheid geselecteerd.
 • Reload Python functionaliteit om heel Python (alle scripts) opnieuw in te laden zonder dat BOXwise gestopt hoeft te worden.
 • Het is nu met een instelling mogelijk om de communicatie met het ERP systeem voor een bepaalde tijd te stoppen.
Management Portal
 • De kolom Debiteurnaam is toegevoegd aan de kolommen voor orderregels in Outbound > Orders.
Touch Applicatie
 • Het is nu mogelijk om bij het uitleveren van serienummers een range van serienummers op te geven. Let op, dit is alleen als serienummers niet geregistreerd worden bij ontvangst.
 • Als je een artikelkaartje selecteert tijdens een ontvangst, dan zie je nu in welke inkooporder het artikel zit doordat er een bolletje rood wordt op de inkooporders linksonder in het scherm.
 • Het is met een instelling mogelijk om het scherm met gescande batchnummers over te slaan tijdens ontvangst op de touch. Artikelen worden meteen naar rechts verplaatst waardoor er niet meer altijd op het scherm gedrukt hoeft te worden.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Er is een instelling bijgekomen voor het wel of niet afdrukken van de BOXwise pakbon.
 • Er is een check ingebouwd zodat bij de registratie van serienummers niet het artikelnummer als serienummer opgegeven kan worden.
 • De log informatie van batches wordt nu beter opgeslagen in de BOXwise database zodat het beter geschikt is voor rapportages.
Management Portal
 • De zoekvelden bij Deliverable orders en Non-deliverable orders zijn samengevoegd tot één zoekveld.
 • Het was bij de Non-deliverable orders niet mogelijk om op klantnummer te zoeken, nu is dat wel mogelijk.
Handterminal applicatie
 • De filters voor verkooporder en RMA reden worden nu vastgehouden tijdens het ontvangen van een vrije RMA order.

 

Fixes

Algemeen
 • Als er een maatwerk pakbon was toegevoegd in een custom map, dan werd deze niet geselecteerd.
 • Vrije ontvangsten werden niet verwerkt naar Exact als BOXwise draaide als console.
Management Portal
 • Het sorteren van de data ging alleen over de eerste pagina, nu gaat het over de gehele data.
 • Het filter voor order tags wordt onterecht getoond bij het overzicht van Non-deliverable orders als er geen order tags ingericht waren.
 • De paging van de historische zendingen en ontvangsten werkte niet goed voor het aantal rijen.
Touch Applicatie
 • Barcode wijzigen op de touch werkte niet goed bij het scannen van een barcode met meerdere informatie.
 • Als tijdens een ontvangst de barcode van een artikel werd gewijzigd en vervolgens het ontvangstscherm werd verlaten, dan werd het cache object niet goed opgeruimd.
Handterminal Applicatie
 • Het scannen van een artikel bij Vrij RMA Ontvangen gaf soms geen resultaat.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0