1.1.10552.390 (12-07-2013)

Nieuwe Functionaliteiten

Management Portal
Touch & Handterminal applicatie
 • Bij het inpakken van een verkooporder stond er standaard altijd een bepaalde collo geselecteerd.
 • Het is nu mogelijk om zonder collo te beginnen.
 • Het is nu mogelijk om een collo type te wijzigen.
 • Het is nu mogelijk om ook handmatig barcodes bij ontvangst toe te voegen aan een artikel.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Filter op magazijn wordt nu ook meegegeven naar ErpLink.
Management Portal
 • De melding bij het verwijderen van een geblokkeerde batch is duidelijker gemaakt.
Touch applicatie
 • In het kruimelpad is duidelijk gemaakt in welke zone de gebruiker actief is.
 • Het versienummer van de BOXwise versie is opgenomen op diverse plaatsen in de applicatie.
 • Bij de functies Verplaatsen en Artikelinformatie staat de cursor direct in het zoekveld.
 • Bij het handmatig invoeren van de vervaldatum op de touch applicatie verspringt de cursor nu automatisch van dag naar maand en van maand naar jaar.
 • De One Scan functie blijft nu aan staan als deze is aangezet. Wanneer de touch applicatie wordt afgesloten gaat de functie pas weer uit.
Handterminal applicatie
 • Bij het picken van een batch- of serieartikel wordt nu naast de begindatum ook de vervaldatum ingevuld.
 • Het wijzigen van een getelde batchnummer zorgde voor een nieuwe telling i.p.v. een aanpassing aan de bestaande telling. Het is nu niet meer mogelijk om deze te wijzigen. Om een wijziging door te voeren moet eerst het verkeerde batchnummer verwijderd worden en vervolgens een nieuw batchnummer worden toegevoegd.

 

Fixes

Algemeen
 • Het aantal dagen vooruit kijken voor het ophalen van de orders week 1 dag af (Afas).
 • Telling wijzigde de standaardlocatie van een artikel (Exact).
 • Het koppelen van transporteurs en diensten aan leveringswijzen werkte in sommige gevallen niet goed.
 • Het was bij ad-hoc telling niet mogelijk om een artikel dat nergens op locatie lag op te geven.
Management Portal
 • Navigatie bij Historical Purchase orders werkte niet goed.
Touch applicatie
 • Bij het inpakken was er geen geluidstoon meer als een verkeerd artikel werd gescand. 3 cijferige collo id's waren slecht leesbaar bij het packen.
 • De kolom met de checkboxes voor het selecteren van batches was uitrekbaar, dit kon tot rare weergaven leiden. Nu kan dat niet meer.
 • Bij ontvangsten worden er nu weer instructies getoond die zijn ingevoerd in het ERP systeem.
Handterminal applicatie
 • Bij ontvangsten werd de vervaldatum niet gevuld na het scannen van een barcode met de vervaldatum daarin.
 • Lijst met labels was te groot waardoor controls over elkaar werden weergegeven.
 • Het ontvangstscherm toonde QuantityOrdered i.p.v. QuantityToReceive.
 • Bij ontvangsten worden er nu weer instructies getoond die zijn ingevoerd in het ERP systeem.
 • Er werden geen instructies getoond tijdens het inpakken van een verkooporder.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0