Exact: hoe stel ik in of deelleveringen zijn toegestaan?

Het is in Exact mogelijk om aan te geven of er deelleveringen toegestaan zijn of niet. Dit kan ingesteld worden op debiteurniveau of op orderniveau. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit doet.

Op het moment dat je een verkooporder aanmaakt in Exact, dan wordt de instelling of deelleveringen zijn toegestaan zijn overgenomen vanuit de eigenschappen van de debiteur. Als op een debiteur ingesteld staat dat deelleveringen zijn toegestaan, dan zijn deelleveringen op een order van deze debiteur automatisch ook toegestaan. Je kunt hier echter van afwijken.

LET OP!: Wanneer deelleveringen niet zijn toegestaan op een debiteur of verkooporder en er is een verkooporder voor deze debiteur die niet in zijn geheel worden geleverd, dan zal deze order niet worden getoond in boxwise ( wel in de management portal onder leverbaar/niet leverbaar, maar de orders worden niet getoond bij het Ad-Hoc picken op de scanners en ook niet in de Touch applicatie bij "Picken").

 

Deelleveringen toestaan/blokkeren voor een debiteur

Nadat je Exact hebt opgestart ga je naar: Financieel > Debiteuren > Onderhouden

Vervolgens open je de debiteur waarvoor de instelling voor deelleveringen wilt wijzigen.
Je zit nu in de stamgegevens van de debiteur. Ga naar het tabblad Logistiek.


Je ziet de instelling Deellevering toegestaan staan. Zet hier het vinkje aan of uit.

Deellevering_toestaan_op_debiteur.png

 

Deelleveringen toestaan/blokkeren voor een verkooporder

Als je voor een specifieke verkooporder wilt afwijken van de standaardinstelling van de debiteur, dan is dat ook mogelijk.

De verkooporder neemt automatisch de instelling van de debiteur over. Om af te wijken open je de order en druk je op de knop Condities.

Exact_condities_order.png

In het scherm dat opent, zie je de instelling Deellevering toegestaan staan. Door deze aan of uit te vinken wordt voor deze specifieke order de Deellevering toegestaan eigenschap aan of uit gezet. De instelling op de debiteur wijzig je hier niet mee.

Exact_deellevering_op_orderniveau.png


 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0