AFAS Profit: wanneer wordt in de boekingslay-out in Profit de order op In pick gezet?

Het vinkveld In pick op de verkooporder in Profit wordt gevuld op het moment dat de order in een batch zit in boxwise. Dit is om aan te geven dat de batch niet aangepast mag worden.

Als er toch aanpassingen gedaan moeten worden, dan zal de batch verwijderd moeten worden en zal de order opnieuw gebatched moeten worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0