Configuratie ERP systeem: Afas Profit

Om  boxwise te koppelen aan AFAS Profit moeten er een aantal zaken geconfigureerd worden. Deze configuratie wordt in de meeste gevallen door consultants van trancon gedaan. Het heeft de voorkeur om dit op afstand te doen voordat consultants op locatie bij de klant aan het werk gaan. Dit om de doorstroming van het implementatie project te bevorderen.

Inhoud:

Vrije velden

Redenen voorraadboeking

GetConnectoren importeren

Configuratie AppConnector

Boekingslay-out verkooporders en pakbonnen aanpassen voor vrije velden

Bulk/Pick locaties inrichten

Overzicht GetConnectoren

 

Vrije velden

Ga naar Algemeen > Beheer > Management Tool en importeer de volgende vrije veld bestanden:

Functiegroep Bestand Importbestand Tabblad
Verkoopproces Verkooporder Verkooporder.fie  
Verkoopproces Verkooporderregels Verkooporderregels.fie  
Voorraad Magazijnverplaatsing Magazijnverplaatsing.fie  
Voorraad Magazijnlocatie Magazijnlocatie.fie Boxwise
Item Itemcode magazijn Itemcode magazijn.fie Pick replenishment (BW)
Item Item Item.fie Pick replenishment (BW)*
Inkoopproces Inkooporderregels Inkooporderregels.fie  
Inkoopproces Inkooporder Inkooporder.fie  
Voorcalculatie Voorcalculatie Voorcalculatie.fie  

* Het tabblad "Pick replenishment (BW)" hoeft alleen aangemaakt te worden op Item niveau als er geen gebruik wordt gemaakt van magazijntoewijzingen.

 

Voor alle imports gelden de volgende stappen:

1. Open de juiste functiegroep

2. Selecteer het juiste bestand

3. Druk op 2. Importeren

4. Selecteer het juiste importbestand

5. Maak (indien nodig) een tabblad met de geïmporteerde vrije velden

6. Stel de autorisatie in op het tabblad (indien je gemachtigd bent om de autorisatie tool te openen)

7. Sluit de Management tool en heropen de omgeving

 

Redenen voorraadboekingen

 1. Ga naar Ordermanagement > Item > Inrichting > Reden voorraadboeking
 2. Klik op Nieuw om de volgende twee redenen toe te voegen:
  • Code: BW Overslag, Reden: BW Overslag
  • Code: BW Telling, Reden: BW Telling
 3. De overige velden zijn niet verplicht

 

GetConnectoren importeren

 1. Ga naar Algemeen > Uitvoer > Beheer > GetConnector (alt > a > u > b > e)
 2. Klik op 4. Importeren
 3. Klik op Bestand
 4. Selecteer de volgende map in de installatie folder van boxwise: C:\Program Files (x86)\TranCon\BOXwisePro\Server\ErpConnections\AfasProfit
 5. Selecteer alle connectoren en klik op Open in het dialoog
 6. Klik op Voltooien
 7. Om te testen of de connectoren eventueel een probleem hebben, voer je de volgende stappen uit:
  1. Dubbelklikken op een connector
  2. Klik op Volgende
  3. Klik op Gegevens
  4. Wanneer er tijdens het openen van de connector een melding komt, zit er nog een fout in. (mogelijk vanwege missende velden)
 8. Sluit alle schermen af

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van magazijntoewijzingen, dan dient de connector BOXwise_GetPickMinMaxQuantitiesPerItem hernoemt te worden naar BOXwise_GetPickMinMaxQuantitiesPerItem_toewijzing en dient de connector BOXwise_GetPickMinMaxQuantitiesPerItem_itemniveau hernoemt te worden naar BOXwise_GetPickMinMaxQuantitiesPerItem.

 

Configuratie App connector

Zorg ervoor dat het account waaronder je bent ingelogd rechten heeft op de App connector. Ga hiervoor naar Algemeen > Beheer > Autorisatie Tool.

 1. De App connector kun je (bij voldoende rechten) vinden via Algemeen > Beheer > App connector.
 2. Maak de App connector aan via de knop Nieuw.
 3. Geef de App connector de naam 'boxwise' en selecteer een gebruikersgroep, bij voorkeur de groep voor applicatiebeheerders. Druk vervolgens op Voltooien.
 4. Open de App connector en vink Geblokkeerd uit op het tabblad Algemeen.
 5. Ga naar het tabblad GetConnectoren en voeg daar alle boxwise GetConnectoren toe.
 6. Ga naar het tabblad UpdateConnectoren en voeg daar de volgende UpdateConnectoren toe:
  Filter op de volgende gegevens om in één keer te kunnen selecteren:
  FbItemArticle;FbUpdateAdB;FbDirectInvoice;FbGoodsReceived;FbDeliveryNote;FbSales;FbStockMutation;FbFreeOrder;FbUnitBasicItem;FbItemCodeSupplier;FbItemCodeCustomer;FbExtraBarcode;FbWarTransferOut;FbWarTransferIn;FbAssembly;FbAssemblyPrep;FbComposition
  • Artikel - FbItemArticle
  • Artikeldimensie per item - FbUpdateAdB
  • Balie-/directfactuur - FbDirectInvoice
  • Ontvangst - FbGoodsReceived 
  • Pakbon - FbDeliveryNote
  • Productie - FbAssembly
  • Productieorder - FbAssemblyPrep
  • Samenstelling - FbComposition
  • Verkooporder - FbSales
  • Voorraadmutatie - FbStockMutation 
  • Vrijgeven order - FbFreeOrder
  • Bijwerken Eenheden - FbUnitBasicItem
  • Bijwerken Leveranciers bij artikelen - FbItemCodeSupplier
  • Bijwerken Verkooprelaties bij artikelen - FbItemCodeCustomer
  • Bijwerken Extra barcodes - FbExtraBarcode
  • Verzenden magazijnverplaatsingen - FbWarTransferOut
  • Ontvangen magazijnverplaatsingen - FbWarTransferIn
 7. Ga naar het tabblad Connectoren en voeg daar de volgende Connectoren toe:
  • AppConnectorReport
  • AppConnectorVersion
 8. Ga naar het tabblad Gebruikerstokens en druk op Nieuw.
 9. Selecteer vervolgens de gebruiker en een omschrijving. Die omschrijving kan gelijk gehouden worden aan de gebruikersnaam.
 10. Druk op Volgende. De token komt nu in het scherm. Druk op de button Kopieer om de token te kopiëren naar het klembord. Let op deze token is maar één keer te krijgen!

Inrichting in boxwise

 1. Open de management portal en ga naar ERP Connection.
 2. Plak bij App Connector Token de token die is verkregen in de bovenstaande stappen.
 3. Vul het volgende in bij App Connector Base Url:
  • Indien Afas Online: https://xxxxx.soap.afas.online/profitservices/ (vul het omgevingsnummer zonder letters in op de plaats van xxxxx)
  • Indien Afas lokaal: http://servernaam/profitservices/ (vul bij servernaam de server in waar de profit webservices geïnstalleerd zijn)

 

Boekingslay-out verkooporders en pakbonnen aanpassen voor vrije velden

Nadat de vrije velden voor boxwise zijn geïmporteerd, zijn ze nog niet meteen beschikbaar in de boekingslay-outs (Druk op Alt A B B) van de verkooporders en pakbonnen. Er moeten daarom een aantal velden toegevoegd worden.

Aan de boekingslay-out voor Verkooporder (of dupliceer de profit standaard):

 • Order Nr boxwise
 • Vrijgave boxwise
 • In pick
 • Zendingreferentie
 • Service point id
 • Lockerbox id

Indien transportdiensten gekoppeld moeten worden aan vervoerders (meer info):

 • Vervoerder

Aan de boekingslay-out voor pakbonnen:

 • Track & Trace

Voer de onderstaande stappen uit:

 1. Ga naar Algemeen > Beheer > Boekingslay-out
 2. Open de boekingslay-outs voor verkoopordes en pakbonnen. Indien de standaard van Profit gebruikt wordt, dient er een nieuwe lay-out aangemaakt te worden.
 3. Voeg de velden toe in de Kop lay-out.
 4. Druk op OK.
 5. Controleer of de velden toegevoegd zijn aan de boekingslay-out door een bestaande verkooporder en pakbon te openen.

Bulk/Pick locaties inrichten

 1. Ga naar Ordermanagement > Voorraad > Locatie
 2. Open de locatie waarvan u het type wilt aanpassen door er dubbel op te klikken
 3. Ga naar het tabblad Magazijnlocaties
 4. Open het magazijn waar de locatie zich in bevind
 5. Ga naar het tabblad boxwise en geef bij Type aan of het een 'Pick', 'Bulk' of 'Unspecified' is

Overzicht GetConnectoren

Boxwise importeert in Afas de volgende connectoren t.b.v. de beschreven gegevensstroom. Op al deze connectoren kunnen filters worden geactiveerd om te voorkomen dat ongewenste data uit Afas naar Boxwise stroomt. Bijvoorbeeld door klanten te filteren op type verkooprelatie.

BOXwise_GetAssignedBatchNumbers Toegewezen batchnummers
BOXwise_GetAssignedSerialNumbers Toegewezen serienummers
BOXwise_GetCostItems Niet voorraadhoudende artikelen
BOXwise_GetCustomers Klanten t.b.v. balie-uitgifte
BOXwise_GetDefaultItemLocations Standaardlocatie per artikel
BOXwise_GetDeliveryMethods Leverwijzen
BOXwise_GetDimensionImage Afbeelding per artikeldimensie
BOXwise_GetDimensionItems Dimensies per artikel
BOXwise_GetDirectOrderPackingSlip Pakbon van balie-uitgifte
BOXwise_GetItemIdentifications Partij- en serienummers per artikel
BOXwise_GetItemImage Afbeelding per artikel
BOXwise_GetItemInfoFromBarcode Barcodes per artikel
BOXwise_GetItemLocations Voorraadlocaties per artikel
BOXwise_GetItems Artikelinformatie
BOXwise_GetItemsOfVendor Artikelen per leverancier
BOXwise_GetItemsOnLocation Voorraadpositie per locatie per artikel
BOXwise_GetPakbon GUID van pakbondocument
BOXwise_GetPickMinMaxQuantitiesPerItem Min en max voorraad per artikel (op toewijzingen)
BOXwise_GetPickMinMaxQuantitiesPerItem_itemniveau Min en max voorraad per artikel (op artikel)
BOXwise_GetProductionOrderCompositionLines Productieorders
BOXwise_GetProjectOrderCostLines Kostenregels per projectorder
BOXwise_GetProjectOrderLines Artikelregels per projectorder
BOXwise_GetPurchaseOrderLines Openstaande inkooporderregels
BOXwise_GetPurchaseOrderNumbers Openstaande inkooporders
BOXwise_GetPurchaseReceipt GUID van goederenontvangstdocument
BOXwise_GetPurchaseReceiptLines Ontvangstregels
BOXwise_GetReplenishmentOrderLines Openstaande magazijnverplaatsingen
BOXwise_GetReplenishmentOrderLinesInTransit Magazijnverplaatsingen in verwerking
BOXwise_GetReplenishmentReports GUID van verplaatsingsdocument
BOXwise_GetRTVOrderCostLines Kostenregels per rtv order
BOXwise_GetRTVOrderLines Artikelregels per rtv order
BOXwise_GetSalesOrderCompositionLines Samenstellingsregels
BOXwise_GetSalesOrderCostLines Kostenregels per verkooporder
BOXwise_GetSalesOrderLines Artikelregels per verkooporder
BOXwise_GetSalesOrderMeta Verkooporderinformatie
BOXwise_GetSalesOrderQuantitiesPerItem Openstaande aantallen per artikel
BOXwise_GetSalesOrderValidation Verkooporderinformatie
BOXwise_GetSingleQuantityOrders Verkooporders met één regel met aantal één
BOXwise_GetSingleLineOrders Verkooporders met één regel
BOXwise_GetUnitsPerItem Eenheden per item
BOXwise_GetVendors Leveranciers
BOXwise_GetWarehouseLocations Locaties per magazijn
BOXwise_GetWarehouses Magazijnen
BOXwiseHospital_GetBosDepartments Afdelingen t.b.v. bestellen
BOXwiseHospital_GetBosItems Artikelen t.b.v. bestellen
BOXwiseHospital_GetHlItems Artikelinformatie t.b.v. Hospital Logistics (indien gekoppeld wordt met deze logistieke dienstverlener)
BOXwiseHospital_GetItemInfo Artikelinformatie t.b.v. bestellen
BOXwiseHospital_GetOutstandingPurchaseQuantities Openstaande inkooporders t.b.v. verrekening
BOXwiseHospital_GetOutstandingReqQuantities Openstaande inkoopaanvragen t.b.v. verrekening
BOXwiseHospital_GetOutstandingSalesQuantities Openstaande verkooporders t.b.v. verrekening
BOXwiseHospital_GetPurchaseOrderLines Openstaande inkooporderregels
BOXwiseHospital_GetUnitsPerItem Eenheden per item
BOXwiseHospital_Kanban Kastlocaties per afdeling
BOXwiseHospital_PurchaseRequisitions Inkoopaanvragen van voorraadartikelen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0