Batches maken in de management portal

Nadat de verkooporders zijn ingevoerd in het ERP systeem worden ze direct zichtbaar in de management portal van boxwise. Dit is wel afhankelijk van de ingevoerde leverdatum. In de management portal worden orders gesorteerd op Leverbaar en Niet leverbaar. Op basis van deze informatie kunnen er batches aangemaakt worden die gepickt kunnen worden door de medewerkers in het magazijn. Het aanmaken van batches is een handeling die meestal gedaan wordt door een medewerker op kantoor. Batches kunnen ook via de touch applicatie worden gemaakt.

 

Batch aanmaken (management portal)

Het aanmaken van een batch gebeurt in het menu Leverbaar. Het aanmaken van een batch is niets anders dan het selecteren en samenvoegen van te leveren verkooporders of verkooporderregels waarna ze tot een te picken batch worden gevormd. Voer de onderstaande stappen uit om een batch te maken.

 1. Ga naar het menu Uitgaand > Orders > Leverbaar.
 2. Selecteer te leveren verkooporders of verkooporderregels door de Ctrl toets ingedrukt te houden en vervolgens met de muis de betreffende verkooporders aan te klikken. De regels worden vervolgens groen.
 3. Klik vervolgens op de knop Maak batch.
 4. De geselecteerde orders verdwijnen nu uit de lijst in het venster Leverbaar en de batch wordt zichtbaar in de lijst in het venster Batches. Tevens wordt de batch zichtbaar in het menu Batch Picking op de barcodescanner.

De magazijnmedewerker kan vervolgens beginnen met het picken van de batch.

Batch_aanmaken.png


Aanmaken batch met opties

Het is ook mogelijk om een batch met extra opties aan te maken. Dit gaat op dezelfde manier als de reguliere manier van het aanmaken van een batch alleen klik je nu op het pijltje naast Maak Batch. Er verschijnt dan een nieuwe button Maak batch met opties. Als je daarop hebt geklikt verschijnt er een nieuw venster. Hier kun je het volgende aangeven:

 • Naam batch: Deze wordt standaard al ingevuld maar kan gewijzigd worden.
 • Notities: Hier kunnen notities opgegeven worden die betrekking op de batch hebben. Deze worden afgedrukt op de picklijst en zichtbaar tijdens het verzenden van de orders.
 • Allocatie profiel: Hier kun je kiezen voor het print of scanner profiel. Indien je kiest voor print, wordt de batch niet zichtbaar in de scanners. Je moet de batch dan picken met papier.
 • Toegewezen gebruiker: Hiermee kan je een batch toewijzen aan een bepaalde gebruiker in boxwise. Alleen deze gebruiker zal de batch in zijn scanner zien bij Batch picking.
  Lees hier meer over het toewijzen van gebruikers aan een batch
 • Tags: Hier kun je tags aan de batch toevoegen die op de picklijst afgedrukt worden en zichtbaar zijn tijdens het verzenden van de orders.

Batch_met_opties.png

 

Ik zie de optie niet om batches aan te maken

Om een batch aan te kunnen maken moet je in een zone ingelogd zijn waarin deze rechten actief zijn. Zie het onderstaande artikel om meer te lezen over deze rechten en waar deze aangepast kunnen worden.

Stamgegevens > Zones (beheer rechten en instellingen)

mceclip0.png

 

Video's

Picken met scanner, verzenden met touch

Picken met scanner, verzenden met scanner

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1