Het picken van de batches

Nadat er orders zijn gebatcht door een (kantoor)medewerker, kunnen de batches worden gepickt door een medewerker uit het magazijn. Dit gebeurt met een papieren picklijst of een barcodescanner.

 

Het picken van batches (barcodescanner)

Het picken van batches doe je met een papieren picklijst of met de barcodescanner. Het picken met een barcodescanner biedt veel voordelen ten opzichte van het picken vanaf papier. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf bulk locaties te picken, af te wijken van locatie en meer te picken dan is voorgesteld. De barcodescanner stuurt je door het magazijn en geeft aan welke artikelen je waar kunt picken en in welke hoeveelheden. Volg de onderstaande stappen.

  1. Ga via het hoofdmenu naar Uitgaand > Batch Picking.
  2. Selecteer een batch om te gaan picken.
  3. Je ziet nu de artikelen die in de geselecteerde batch staan. Selecteer een artikel door er eenmaal op te drukken.
  4. Scan de locatiecode en de artikelcode van het artikel. In welke volgorde je dit doet maakt niet uit. Je krijgt wel verschillende meldingen op de scanner.
    1. Je kunt er ook voor kiezen om de locatie handmatig te verifiëren. Ga dan op de regel staan en druk op Select. In het volgende scherm druk je op OK.
  5. Geef het aantal artikelen op dat je gepicked heeft.
  6. Nadat je op OK heeft geklikt, kom je weer in de lijst met de artikelen. Je ziet nu een groen vlakje bij het artikel staan.
  7. Herhaal de stappen 4, 5, 6 voor elk artikel. Je kunt nu met de "pijltje naar beneden toets op de scanner" naar het volgende artikel.


    


Nadat alle artikelen zijn gepickt druk je op Process (F3).
Tijdens het picken wordt de status van de batch bijgewerkt in de management portal.

 

Video's

Picken met scanner, verzenden met touch

Picken met scanner, verzenden met scanner

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0