Allocatie en locatie looproute bij het picken

Waarom je naar bepaalde locaties wordt gestuurd bij het picken is afhankelijk van op welke locaties boxwise de voorraad heeft gealloceerd. Dit wordt ook wel de allocatie strategie genoemd. Als de batch eenmaal is aangemaakt heb je ook te maken met de volgorde waarop boxwise de pickregels toont op de papieren picklijst of op de scanner. Dit noemen wij de looproute.

 

Factoren die de allocatie strategie bepalen

Standaard allocatie strategie boxwise

Bij het aanmaken van de batch bepaald boxwise naar welke locatie de pickers worden gestuurd op basis van de onderstaande prioriteitsbepaling:

 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst pick, dan bulk, dan unspecified)
 3. Locatiecode (alfabetisch)

 

Maatwerk allocatie strategieën

Via maatwerk kunnen we dit echter aanpassen met de volgende sorteringen:


Sortering op voorraad (minste eerst):
 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst pick, dan bulk)
 3. Voorraad (minste eerst)
 4. Locatiecode (alfabetisch)

Sortering op voorraad / picktype (minste eerst op bulk locatie):
 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst bulk, dan pick)
 3. Voorraad (minste eerst)
 4. Locatiecode (alfabetisch)

Alfabetisch, bulk:
 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst bulk, dan pick)
 3. Locatiecode (alfabetisch)

Als je volgens een andere sortering je producten wilt picken, dan is dat altijd bespreekbaar. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vervaldatum van producten (First Expired First Out). Met behulp van maatwerk kunnen wij de standaard aanpassen naar specifieke wensen.

 

Factoren die de looproute bepalen

Locatiecodes

Elke locatie in het magazijn krijgt in het ERP systeem een locatiecode. Deze locatiecodes zijn de belangrijkste factor in bepalen van de looproute. Het is dus zaak om hier goed over na te denken bij de indeling van het magazijn.

Boxwise sorteert de locatiecodes van A naar Z en van 0 naar 9. Dit wil zeggen dat een locatiecode die met A begint altijd eerder in de picklijst staat dan een locatiecode die met een D begint. Dit geldt precies hetzelfde voor cijfers, een locatiecode die met een 1 begint staat altijd eerder in de picklijst dan een locatiecode die met een 4 begint.

Voorbeeld: Er moeten artikelen gepickt worden op locaties B-02-01, A-01-01, K-03-01, D-01-02, B-01-02. De locaties zijn allemaal picklocaties. Boxwise maakt de volgende looproute aan:

 1. A-01-01
 2. B-01-02
 3. B-02-01
 4. D-01-02
 5. K-03-01


Bulk/picklocatie

In de eigenschappen van de magazijnlocaties in het ERP systeem kan aangegeven worden of de locatie een pick/grijp locatie is of dat het een bulk locatie is. Boxwise kijkt bij het samenstellen van de picklijst altijd eerst of een artikel op een picklocatie ligt. Als een artikel op geen één picklocatie ligt en wel op een bulklocatie, pas dan stuurt boxwise je naar de bulklocatie om het artikel te picken. Ten slotte worden locaties met picktype "ünspecified" worden pas na de bulklocaties gealloceerd.

Voorbeeld: Er moet een artikel gepickt worden dat op de volgende locaties in het magazijn ligt: A-01-03 (Bulklocatie), D-03-01 (Picklocatie), E-01-02 (Picklocatie). Alle locaties hebben voldoende voorraad van het artikel.
Boxwise stuurt de picker in dit geval naar locatie D-03-01. Dit is namelijk de eerste picklocatie met voldoende voorraad.


Begindatum serienummers

Bij serienummers is het vaak van belang dat de oudste serienummers ook als eerste uit het magazijn gaan (First In First Out, FIFO), daarom stuurt boxwise de picker altijd eerst naar het artikel met het oudste serienummer. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bulk of picklocaties. Als een artikel op een picklocatie ligt en op een bulklocatie ligt en op de bulklocatie ligt het artikel met het oudste serienummer, dan stuurt boxwise de picker dus naar de bulklocatie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0