Looproute en sortering bij het picken

Eén van de krachten van boxwise is dat je bij het picken via een ideale looproute door het magazijn wordt gestuurd. De picklijst in je handterminal laat de locaties zien waarvandaan je de artikelen moet picken. Er zijn een aantal factoren waarop de ideale looproute wordt gebaseerd.

 

Factoren

Factoren die bepalend zijn bij het bepalen van een looproute worden hieronder besproken. Dit zijn de standaard factoren waar wij rekening mee houden. Als er bij een bedrijf ook andere factoren een rol spelen, dan is daar met behulp van scripts ook nog veel aan te doen.

 

Locatiecodes

Elke locatie in het magazijn krijgt in het ERP systeem een locatiecode. Deze locatiecodes zijn de belangrijkste factor in bepalen van de looproute. Het is dus zaak om hier goed over na te denken bij de indeling van het magazijn.

Boxwise sorteert de locatiecodes van A naar B en van 1 naar 9. Dit wil zeggen dat een locatiecode die met A begint altijd eerder in de picklijst staat dan een locatiecode die met een D begint. Dit geldt precies hetzelfde voor cijfers, een locatiecode die met een 1 begint staat altijd eerder in de picklijst dan een locatiecode die met een 4 begint.

Voorbeeld: Er moeten artikelen gepickt worden op locaties B-02-01, A-01-01, K-03-01, D-01-02, B-01-02. De locaties zijn allemaal picklocaties.
Boxwise maakt de volgende looproute aan:

 1. A-01-01
 2. B-01-02
 3. B-02-01
 4. D-01-02
 5. K-03-01

 

Bulk/picklocatie

In de eigenschappen van de magazijnlocaties in het ERP systeem kan aangegeven worden of de locatie een picklocatie is of dat het een bulk locatie is. Een picklocatie is een locatie van waar geregeld artikelen worden gepickt, dit worden ook wel grijplocaties genoemd. Een bulk locatie is een locatie waar minder vaak van gepickt moet worden, op deze locaties liggen artikelen voor een langere tijd en worden gebruikt om de picklocaties aan te vullen.

Boxwise kijkt bij het samenstellen van de picklijst altijd eerst of een artikel op een picklocatie ligt. Als een artikel op geen één picklocatie ligt en wel op een bulklocatie, pas dan stuurt boxwise je naar de bulklocatie om het artikel te picken.

Voorbeeld: Er moet een artikel gepickt worden dat op de volgende locaties in het magazijn ligt: A-01-03 (Bulklocatie), D-03-01 (Picklocatie), E-01-02 (Picklocatie). Alle locaties hebben voldoende voorraad van het artikel.
Boxwise stuurt de picker in dit geval naar locatie D-03-01. Dit is namelijk de eerste picklocatie met voldoende voorraad.

 

Begindatum serienummers

Artikelen met serienummers hebben een begindatum, dit is de datum dat het artikel binnenkomt in het magazijn. Bij serienummers is het vaak van belang dat de oudste serienummers ook als eerste uit het magazijn gaan (First In First Out, FIFO), daarom stuurt boxwise de picker altijd eerst naar het artikel met het oudste serienummer. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bulk of picklocaties. Als een artikel op een picklocatie ligt en op een bulklocatie ligt en op de bulklocatie ligt het artikel met het oudste serienummer, dan stuurt boxwise de picker dus naar de bulklocatie.

Standaard sortering

Standaard wordt de volgende sortering gehandhaafd:

 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerste pick, dan bulk)
 3. Locatiecode (alfabetisch)

 

Aangepaste sorteringen

Met een script kunnen we dit echter aanpassen met de volgende sorteringen:

 

Sortering op voorraad (minste eerst):
 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst pick, dan bulk)
 3. Voorraad (minste eerst)
 4. Locatiecode (alfabetisch)

 

Sortering op voorraad / picktype (minste eerst op bulk locatie):
 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst bulk, dan pick)
 3. Voorraad (minste eerst)
 4. Locatiecode (alfabetisch)

 

Alfabetisch, bulk:
 1. Begindatum serienummers
 2. Picktype (eerst bulk, dan pick)
 3. Locatiecode (alfabetisch)

 

Als je volgens een andere sortering je producten wilt picken, dan is dat altijd bespreekbaar. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vervaldatum van producten (First Expired First Out). Met behulp van scripts kunnen wij de standaard aanpassen naar specifieke wensen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0