Ad-hoc tellen met de Warehouse mobile

 

Als de voorraad in het systeem niet meer overeenkomt met de daadwerkelijke voorraad, dan dient dit gecorrigeerd te worden. Met de Ad-hoc telling functionaliteit kan je deze correctie snel doorvoeren. 

Volg de onderstaande stappen om een ad-hoc telling te doen via de Warehouse mobile:

  1. Ga via het hoofdmenu in de Warehouse mobile naar Inventarisatie.
  2. Druk op Ad-hoc telling.
  3. Selecteer het magazijn waarvoor je de telling wilt doen.
  4. Scan de locatie of kies Manueel om de locatie handmatig te zoeken en te selecteren.
  5. Scan het artikel of kies Manueel om het artikel handmatig te zoeken en te selecteren.
  6. Geef het aantal van het geselecteerde artikel op de geselecteerde locatie op.
    • Als je op de button Overwrite drukt, dan wordt het vakje van het aantal stuks rood. De telling zal nu het absolute aantal stuks zijn, en wordt dus niet meer opgeteld bij het al getelde aantal maar zal deze overschrijven.
  7. Bevestig het aantal met OK.

mceclip0.png mceclip1.png  mceclip2.png

mceclip3.png mceclip5.png  mceclip6.png

mceclip8.png

Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen staat de telling ter beoordeling in de management portal. Om de telling daadwerkelijk door te voeren in het ERP systeem, dient de telling hier goedgekeurd en verwerkt te worden. Dit proces wordt beschreven op de volgende KB pagina: Tellingen beoordelen en verwerken

One scan

Op het scherm Scan Artikel is onderaan een toggle button beschikbaar voor one scan. Wanneer deze button aangeklikt wordt, wordt bij elke scan van het artikel het aantal opgeteld met één stuk. Bij serie- en batchnummer artikelen wordt uiteraard nog wel het scherm getoond om de serie- en batchnummers te scannen.

Om te kunnen zien hoeveel stuks zijn geteld, kan de button weer uit getoggled worden. Op die manier wordt weer teruggeschakeld naar de normale modus waarin geteld kan worden.

 

Video's

Ad-hoc tellingen

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0