Batches beheren en wijzigen

Algemeen

Op de subpagina Batches in het menu Verkooporders staan de batches die nog niet volledig zijn verwerkt. Op deze pagina kun je de status van de batch goed volgen. De kolommen % Gepicked, % Gepacked en % Compleet geven aan in hoeverre de verschillende onderdelen binnen het verwerken van batches uitgevoerd zijn.

De naam van de batch is afhankelijk van de inhoud. Als er in de batch één debiteur zit, dan zal de batchnaam bestaan uit de klantnaam met de ordernummers. Als de batch meerdere debiteuren bevat, dan zal de batchnaam bestaan uit de dag en het tijdstip waarop de batch is aangemaakt. Door dubbel te klikken op de batchnaam is het eventueel mogelijk om deze te wijzigen.

mceclip1.png

 

Functionaliteiten

Verwijderen

Door een batch te selecteren en vervolgens op de button Verwijderen te klikken, verwijder je de batch. Let op, in oude versies kan dit alleen als er nog geen artikelen zijn ingepakt. Als er wel artikelen zijn ingepakt, dan dien je deze eerst uit te pakken via de scanner of touch applicatie alvorens je de batch kunt verwijderen. Bedenk goed dat als je het pickproces al verwerkt hebt dat de artikelen, indien ingesteld, op de locatie EXPEDITIE liggen en dat deze daar blijven liggen nadat de batch is verwijderd.

 

Opslaan

Als je de batchnaam hebt aangepast, dan dient deze wijziging opgeslagen te worden met de button Opslaan.

Goedkeuren

Met deze button kun je de batch goedkeuren. De batch is na het aanmaken standaard goedgekeurd.

Afkeuren

Met deze button kun je de batch afkeuren. De batch is na het aanmaken standaard goedgekeurd. Als de batch is afgekeurd dan is deze niet zichtbaar in de handscanners om te picken.

Picklocaties

Door op een batch te gaan staan en op de button Picklocaties te klikken kun je de picklocaties opvragen van alle artikelen in de batch die nog gepicked moeten worden. Het onderstaande scherm wordt getoond.

Activiteitenlog

Door op een batch te klikken en vervolgens op de button Activiteitenlog te klikken kun je het log van de batch raadplegen. Hier zie je welke activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot de batch.

Print

Met deze button kun je de picklijst of batch label afdrukken van de batch. Wanneer je op de button klikt verschijnt er een venster waar je de lay-out en het aantal kopieën kunt kiezen.


Kolommen

De onderstaande kolommen zijn beschikbaar op de pagina Batches. Zorg dat je alleen kolommen op zichtbaar heeft staan die je echt gebruikt. Overbodige kolommen beperken het overzicht. Kolommen kunnen geactiveerd worden door je muis op de naam van de kolom te houden > klik op het pijltje naar beneden > klik op Kolommen.

Kolom Uitleg
ID Het ID van de batch die door boxwise wordt gegenereerd. Deze is in de meeste gevallen niet van belang voor u als gebruiker.
Barcode De barcode van de batch, deze kan gescand worden om de batch te openen.
Tags De tags die aan de batch zijn gekoppeld. Let op, dit zijn dus niet de order tags die zichtbaar zijn op de tab Leverbaar.
Naam De naam van de batch. Als de batch orders bevat van maar één verkooprelatie, dan zal de naam van de batch gelijk zijn aan de naam van de verkooprelatie. Als de batch orders bevat van verschillende verkooprelaties, dan zal de naam van de batch de dag en het tijdstip van aanmaken krijgen.
Datum aangemaakt De datum en het tijdstip waarop de batch is aangemaakt.
Gemaakt door De gebruiker die de batch heeft aangemaakt.
Toegewezen gebruiker De gebruiker die is toegewezen aan de batch. Alleen deze gebruiker zal de batch in zijn scanner zien bij Batch picking.
Status De status van de batch. Hieraan kan je zien in welk stadium de batch in het hele pick en pack proces is.
Huidige pickers De gebruikers die momenteel aan het picken zijn voor de batch.
Huidige inpakkers De gebruikers die momenteel aan het inpakken zijn voor de batch.
 % Gepickt Het percentage van de batch dat gepicked is met de barcodescanners.
 % Ingepakt Het percentage van de batch dat gepacked is.
 % Compleet Het percentage van het hele pick en pack proces dat voltooid is.
Picken verwerkt door De gebruiker door wie het picken is verwerkt.
Laatste inpakactie verwerkt door De gebruiker door wie het packen is verwerkt.
Picken gestart De datum en het tijdstip waarop het picken van de batch is gestart.
Inpakken gestart De datum en het tijdstip waarop het packen van de batch is gestart.
Laatste inpakactie verwerkt De datum en het tijdstip waarop de laatste pack is verwerkt.
Picklijst afgedrukt Geeft aan of er een picklijst is afgedrukt voor de batch.
Label afgedrukt Geeft aan of er een batchlabel is afgedrukt voor de batch.

 

Details batches

In het linkerscherm zie je de details van de batches. Op het moment dat je in het linkerscherm eenmaal op een batchregel drukt, dan verschijnt er in het rechterscherm de details van die batch. Je kunt hier zien welke debiteuren er in de batch zitten, uit welke orderregels de batch bestaat maar ook op welke locaties de artikelen liggen. Druk op de mappen om ze uit te klappen en de onderliggende informatie te raadplegen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0