Gebruikers toevoegen voor boxwise

Algemeen

In het menu Gebruikers kunnen de gebruikers aangemaakt worden voor de medewerkers die met boxwise gaan werken. De gebruikers staan los van de gebruikers in het ERP systeem en kunnen onbeperkt aangemaakt worden.

Het is mogelijk om tegelijkertijd meerdere keren in te loggen met één gebruiker. Vanzelfsprekend verlies je hiermee het inzicht in welke gebruiker wat heeft gedaan.

In het menu Stamgegevens > Zones kunnen de gebruikers worden toegevoegd aan een zone. Als een gebruiker niet is toegevoegd in een zone, zal deze ook niet kunnen inloggen in boxwise. In de zones worden de rechten binnen boxwise ingesteld.

 

Werkwijze

Gebruikers toevoegen

Een gebruiker toevoegen gaat als volgt:

  1. Klik op de knop Toevoegen.
  2. Er verschijnt een nieuwe lege regel. Dubbelklik onder de kolommen Naam, Gebruikersnaam en Wachtwoord en vul deze in.
  3. Geef een Taal op voor de gebruiker, deze taal wordt gebruikt wanneer de gebruiker inlogt in de scanner of touch applicate. Zonder taal zal er worden teruggevallen op de taal in de algemene instellingen.
  4. Vink het selectievakje onder Actief aan.
  5. Klik op de knop Opslaan. De rode pijltjes in de velden verdwijnen.

Optioneel kan er ook een E-mailadres en een Extra kenmerk opgegeven worden voor de gebruikers. Deze velden worden niet gebruikt voor standaard functionaliteiten van boxwise maar kunnen wel gebruikt worden met maatwerk scripts.

 

Apparaten en printers (beschikbaar t/m versie 1.20)

In het rechtergedeelte van het scherm staat de sectie Apparaten en printers. Daar staan de apparaten (clients) welke ooit een keer op boxwise systeem is aangemeld en welke printers zijn ingesteld als documentprinter en labelprinter. Door hier printers op te geven kun je voor iedere gebruiker per apparaat een printer instellen en dus afwijken van de printer die als standaardprinter staat ingesteld in boxwise. Hierdoor is het ook mogelijk om in te stellen dat een gebruiker per werkstation of scanner aan een andere printer gekoppeld is.

Stel op de volgende manier een printer in voor een gebruiker:

  1. Klik in het linkerscherm op de gebruiker waarvoor je een printer wilt instellen.
  2. In het rechter scherm verschijnen vervolgens de printers die per apparaat ingesteld staan. Als er geen printers ingesteld staan, dan wordt de standaardprinter gebruikt als de gebruiker iets afdrukt op dit apparaat.
  3. Om een documentprinter te koppelen dubbelklik je in de kolom Documentprinter achter het apparaat waarbij de printer gekoppeld moet worden. Voor labelprinters doe je hetzelfde, alleen dan in de kolom Labelprinter.
  4. Er verschijnt een keuzelijst met alle printers die beschikbaar zijn op het apparaat. Maak je keuze.
  5. Klik vervolgens op Opslaan.

Als de printer die je wilt koppelen niet voorkomt in het keuzelijstje, dan betekent dat waarschijnlijk dat de printer niet geïnstalleerd is op je apparaat.

LET OP!: Vanaf versie 1.21 van BOXwise worden de printers niet meer ingesteld op de gebruikers maar worden de printers via printregels ingesteld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0