Stamgegevens -> Gebruikers

Algemeen

In het menu Gebruikers kunnen de gebruikers aangemaakt worden voor de medewerkers die met boxwise gaan werken. De gebruikers staan los van de gebruikers in het ERP systeem of de boxwise licentie en kunnen onbeperkt aangemaakt worden.

Het is mogelijk om tegelijkertijd meerdere keren in te loggen met één gebruiker. Vanzelfsprekend verlies je hiermee het inzicht in welke gebruiker wat heeft gedaan.

In het menu Stamgegevens > Zones kunnen de gebruikers worden toegevoegd aan een zone. Als een gebruiker niet is toegevoegd in een zone, zal deze ook niet kunnen inloggen in boxwise. In de zones worden de rechten binnen boxwise ingesteld. Om het wachtwoord van een gebruiker te resetten dient het wachtwoord veld van de desbetreffende gebruiker leeg gemaakt te worden waarna er een nieuw wachtwoord ingegeven kan worden.

 

Werkwijze gebruikers toevoegen

  1. Klik op de knop Toevoegen.
  2. Er verschijnt een nieuwe lege regel. Dubbelklik onder de kolommen Naam, Gebruikersnaam en Wachtwoord en vul deze in.
  3. Geef een Taal op voor de gebruiker, deze taal wordt gebruikt wanneer de gebruiker inlogt in de scanner of touch applicate. Zonder taal zal er worden teruggevallen op de taal in de algemene instellingen.
  4. Vink het selectievakje onder Actief aan.
  5. Klik op de knop Opslaan. De rode pijltjes in de velden verdwijnen.
  6. Klik op Stamgegevens > Zones
  7. Selecteer de gewenste zone en voeg de gebruiker toe aan de zone
  8. Klik op de knop Opslaan.

Optioneel kan er ook een E-mailadres en een Extra kenmerk opgegeven worden voor de gebruikers. Deze velden worden niet gebruikt voor standaard functionaliteiten van boxwise maar kunnen wel gebruikt worden met maatwerk scripts.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0