Stamgegevens > Magazijn Layout

Algemeen

Om een telgroep aan te kunnen maken moet eerst het magazijn opgedeeld worden in stukjes. De eerste stap daarin is het aanmaken van een magazijn layout regex. In het scherm Magazijn Layout kun je op basis van reguliere expressie (of regex) patronen in de magazijn locatiecodes beschrijven.


Vaak hebben de locatiecodes in magazijnen een bepaald patroon. Zo kan een locatiecode bijvoorbeeld bestaan uit een code voor het blok, een code voor het gangpad, een code voor de kolom en een code voor de plank. Bij elkaar samengevoegd is het dan één locatiecode. Met reguliere expressie (afgekort Regex) kunt u de code ontleden en kunt u zo de afzonderlijke delen van de code zien. Op die manier is het mogelijk om selecties te maken (voor bijvoorbeeld tellingen) binnen het magazijn op basis van deze afzonderlijke delen.

Reguliere expressie

Een reguliere expressie is een manier om patronen te beschrijven waarmee een computer tekst kan herkennen. Er bestaat hiervoor een formele syntaxis, die grotendeels gestandaardiseerd is. Reguliere expressies worden in veel teksteditors en hulpprogramma’s gebruikt om stukken tekst te doorzoeken, te manipuleren of te valideren op basis van bepaalde patronen.

Een reguliere expressie omschrijft een verzameling tekenreeksen (strings) zonder ze allemaal op te noemen. De drie strings Handel, Händel en Haendel kunnen bijvoorbeeld beschreven worden met het patroon “H(a|ä|ae)ndel”.

Gewone letters en cijfers in de reguliere expressie herkennen hetzelfde teken in de te vinden tekenreeks. Een aantal tekens hebben speciale betekenis:

 • Een punt (.) staat voor een willekeurig teken, behalve het teken voor een newline (\n).
 • Vierkante haken geven een lijst van mogelijke tekens: [abc].
 • Binnen vierkante haken staat een minteken voor een reeks: [a-zA-Z] is het patroon waarmee alle letters “gevangen” worden.
 • Een dakje als eerste teken binnen de vierkante haken verandert de tekenverzameling in het omgekeerde: [^0-9] herkent alles wat geen cijfer is.
 • Een dakje (^) staat voor het begin van de regel.
 • Een dollarteken ($) staat voor het eind van de regel.

Werkwijze

Om een nieuwe magazijn layout toe te voegen voer je de onderstaande stappen uit:

 1. Klik op de knop Toevoegen.
 2. Het ID nummer wordt automatisch gegenereerd.
 3. Kies bij Magazijn het magazijn waarvoor je een layout wilt aanmaken.
 4. Bij Reguliere expressie kan een expressie ingegeven worden waarmee je de locaties opdeelt. Hier kun je o.a. gebruik maken van de bovengenoemde tekens.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Als je een juiste expressie ingegeven hebt, dan krijg je rechts in het scherm een voorbeeld te zien van de ontleedde locaties.

Voorbeeld

(?<block>[A-Z]?)[^0-9]?(?<aisle>[0-9]{0,2}).?(?<column>[A-Z]{1,3}).?(?<shelve>[0-9]{0,3})
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0