Instellingen > Algemeen

Onder Instellingen > Algemeen vind je de basisinstellingen van boxwise. In dit artikel leggen wij uit wat je in deze instellingen kan aanpassen.

Voor basisinstellingen met betrekking tot het ERP ga je naar Instellingen > ERP Connectie. Deze instellingen die je op deze pagina ziet zijn afhankelijk van het ERP. Klik hier voor de boxwise instellingen ter behoeve van AFAS of hier voor Exact.

 

Company Information

Je vult hier de adresgegevens van je bedrijf in. Deze gegevens worden in diverse onderdelen van boxwise gebruikt zoals bij het aanmaken van zendingen en voor het vullen van de gegevens die op de label staan. 

Veld Toelichting
Name De naam van je bedrijf.
Address Het adres van je bedrijf.
Postal Code De postcode van je bedrijf.
City De plaats van je bedrijf.
Phone Het telefoonnummer van je bedrijf.
Country Code De landcode van je bedrijf. Deze is standaard gevuld met NL.
Country Name De naam van je bedrijf.
E-Mail Het e-mailadres van je bedrijf.

 

Behavior

Veld Toelichting
Number input & display precision Aantal decimalen achter de komma voor alle eenheden in boxwise (in Exact: maximaal 4 achter de komma).
Interval for the auto erp entity locking mechanism in seconds Geeft aan om de hoeveel seconde er gekeken wordt of er gebatchte orders geblokkeerd of vrijgegeven moeten worden in het ERP systeem.
Interval for the auto cache saving backgrounds process Geeft aan om de hoeveel seconde de cache moet worden opgeslagen in de database.
Interval for the auto cache cleanup background process Geeft aan om de hoeveel seconde de cache moet worden opgeschoond in de database.
Maximum length for serial- and batchnumbers Maximale lengte voor serienummers en batchnummers (met name afhankelijk van ERP vereisten).
Life time of isolated erp hosts in minutes Aantal minuten dat een ERP host actief moet blijven. Geldt na dit aantal minuten inactief, anders altijd actief.
Number of minutes to wait for an unresponsive host process to be killed (-1 = disabled) De tijd die het duurt voordat een sessie verloopt als een client (scanner of touch) niet meer reageert.
Add or split processed outbound orders into boxes Met deze instelling is het mogelijk om een standaard in te geven voor de werkwijze bij het packen op de scanner of touch:
 • IntoFirstColli: alle artikelen worden in één colli gestopt.
 • PerOutboundOrder: de artikelen worden voor elke order in een aparte colli gestopt.
 • None: de artikelen worden nog niet in een colli gestopt (blijven in linkergedeelte van het scherm staan), moet handmatig gedaan worden.
Timerange to turn off ERP communication (empty to not turn off communication) De tijd dat de communicatie met het ERP systeem wordt gestopt. 23-4 betekent dat er van 23.00 uur tot 4.00 uur geen communicatie is met het ERP systeem.
Sync stock uses in-memory merge? Wanneer deze instelling aan staat, wordt de merge tussen de historische voorraad (tot gisteren) en de voorraadmutaties van vandaag in memory gedaan. Wanneer deze instelling uit staat, wordt deze merge in SQL gedaan.
Session timeout for management portal (in minutes) De tijd voordat een sessie wordt afgebroken wanneer een gebruiker inactief is in de management portal.
Default language De standaard taal waarin boxwise wordt getoond in de client applicaties.
Change default location after transfer

Met deze instelling kan ingesteld worden hoe boxwise omgaat met het wijzigen van de standaard locatie van een artikel na een overslag. Er zijn hierbij drie opties:

 • Always: Bij een overslag ziet de gebruiker niks. Op de achtergrond wordt de standaard locatie van het artikel aangepast indien de 'naar locatie' een andere locatie is dan de huidige standaard locatie.
 • Never: Bij een overslag wordt de standaard locatie niet aangepast.
 • Ask: Bij een overslag wordt er een pop-up getoond met de vraag of de standaard locatie aangepast dient te worden naar de locatie waar de overslag naartoe wordt gedaan.
User used to run system tasks

Hier kan de gebruiker ingesteld worden waaronder de systeemtaken worden gedraaid. Standaard is dit de Administrator.

Fulfillment method of order lines with non-stocked items

Er zijn vijf opties:

 • Auto: Niet-voorraadhoudende artikelen worden automatisch verwerkt bij de eerste levering op de order.
 • AutoWithLookahead: Niet-voorraadhoudende artikelen worden automatisch verwerkt als de leverdatum van de regel is bereikt volgens de instelling "Days to look forward when retrieving salesorders".
 • ManualPack: Niet-voorraadhoudende artikelen moeten handmatig worden ingepakt en verwerkt. De artikelen zijn dus zichtbaar in het inpakscherm.
 • ManualPick: Niet-voorraadhoudende artikelen zijn zichtbaar in het orderoverzicht en tijdens het picken.
 • None: Er wordt niets gedaan met de niet-voorraadhoudende artikelen, ze worden niet automatisch verwerkt en zijn niet zichtbaar in boxwise.
Fictional quantity to keep in stock for non-stocked items

Hier vul je het aantal in dat voor niet-voorraadhoudende artikelen als fictieve voorraad wordt opgeboekt. Dit gebeurt op de locatie die je instelt op het magazijn bij "Locatie fictieve voorraad".

 

Inventory

Veld Toelichting
Transport Warehouse Code Code van het magazijn "Transport". Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt om artikelen tijdelijk op te slaan als ze van een locatie afgehaald worden.
Default Warehouse Code Code van het hoofdmagazijn. Deze zie je bijvoorbeeld terug in de voorraadoverzichten.
Default Outbound Warehouse Code Code voor het magazijn waar artikelen naartoe worden overgeslagen na een pick. Vanuit dit magazijn worden de artikelen uitgeleverd.
Default Outbound Warehouse Location Code Code voor locatie waar artikelen naartoe worden overgeslagen na een pick (expeditie locatie). Vanaf deze locatie worden de artikelen uitgeleverd.
Prevent transfer quantities that corrupt pick batches Met deze instelling wordt voorkomen dat gebatchte artikelen worden overgeslagen naar andere locaties. Er wordt getoond wat op voorraad op de locatie ligt minus het aantal dat gebatcht is.
Decrease the stock with the counts made because of the pick differences Geeft aan of de voorraad moet worden verminderd met de tellingen die staan in de telling sectie Pick Differences.
Check stock levels on the outbound location before processing orders Wanneer deze functie aan staat wordt er op het moment dat een verkooporder wordt verwerkt naar het ERP gecheckt of er voldoende voorraad is op de expeditie locatie.
Pick replenishment default picking route

Deze instelling bepaald in welke volgorde de aanvulopdrachten worden getoond aan de gebruiker:

 • BulkLocationAscending - sortering o.b.v. alfabetische volgorde van de bulk locaties
 • PickLocationAscending - sortering o.b.v. alfabetische volgorde van de grijp locaties
 • SalesDemandDescending - sortering o.b.v. orderbehoefte van hoog naar laag
 • TotalDemandDescending - sortering o.b.v. totale behoefte (orderbehoefte + min/max) van hoog naar laag

 

Cache

De drie levels met de tijd in secondes dat iets bewaard moet blijven in de cache.

Resources

Veld Toelichting
Image Folder (Thumbnails 80x20) De map waar de kleine afbeeldingen van artikelen staan. Deze afbeeldingen worden getoond op diverse plaatsen in de management portal, op de touch applicatie en op de barcodescanner. De afbeeldingsformaten die gebruikt mogen worden zijn jpg, bmp, gif en png. De kwaliteit van de afbeeldingen wordt het best als je, je aan de aangegeven maten houd (80x80).
Image Folder (Detail 200x200) De map waar de grote afbeeldingen van artikelen staan. Deze afbeeldingen worden getoond op diverse plaatsen in de management portal, op de touch applicatie en op de barcodescanner. De afbeeldingsformaten die gebruikt mogen worden zijn jpg, bmp, gif en png. De kwaliteit van de afbeeldingen wordt het best als je, je aan de aangegeven maten houd (200x200). Om een afbeelding te koppelen aan een artikel dient de artikelcode gebruikt te worden als naam. Bijvoorbeeld: 1889245.png

 

Print Management

Veld Toelichting
Ask to print purchase order labels? Als deze instelling aanstaat, dan wordt er na een ontvangst van een inkooporder gevraagd of er labels afgedrukt moeten worden.
Ask to print license plate labels? Als deze instelling aanstaat, dan wordt er na een ontvangst op license plates gevraagd of er labels afgedrukt moeten worden voor de license plates.
Ask to print RMA labels? Als deze instelling aanstaat, dan wordt er na een ontvangst van een RMA order gevraagd of er labels afgedrukt moeten worden.
Ask if the printing was successful? Als deze instelling aanstaat, dan wordt er na het printen van ontvangstlabels gevraagd of dit succesvol is gedaan. Als je voor JA kiest ga je verder en als je NEE kiest kun je het label nogmaals proberen af te drukken.
Print purchase order receipt? Als deze instelling aan staat, dan wordt het boxwise goederenontvangst rapport afgedrukt.
Print RMA order receipt? Als deze instelling aan staat, dan wordt het boxwise RMA ontvangst rapport afgedrukt.
Print packing slip? Als deze instelling aan staat, dan wordt de boxwise pakbon afgedrukt.
Translate Packing slip? Als deze instelling aan staat, dan wordt op basis van de taal van de klant de pakbon vertaald. Standaard zijn dit de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans. Hier kunnen talen aan toegevoegd worden.
Print Fields Regular Expression De reguliere expressie die wordt gebruikt om te bepalen wat de velden zijn die op de labels gebruikt kunnen worden.
(Network) path for custom reports (leave empty for the default location) Dit is het pad naar de map met maatwerk rapporten voor bijvoorbeeld de picklijsten of de ontvangstrapporten. Als er geen dergelijk rapport in de map aanwezig is, dan zal boxwise terugvallen op het standaard rapport. Als er geen pad is ingevuld, dan valt boxwise ook terug op het standaard rapport.
Interval for the cleanup of the print document queue history in days Geeft aan om de hoeveel dagen er wordt gekeken of er printopdrachten in de printer wachtrij opgeschoond moeten worden.
Time for printing document queue retention Geeft het aantal dagen aan dat printopdrachten in de printer wachtrij blijven staan. Daarna wordt het opgeschoond.

 

Inbound

Veld Toelichting
Number of days to add for the expiry date on a serial/batch item Aantal dagen na de huidige datum dat een serie of batch artikel vervalt.
Default purchase order filter U regelt hier wat het standaardfilter is op de inkooporders die getoond worden in boxwise. U kunt hier kiezen uit 4 waarden (All, Today, Tomorrow, UpcomingWeek):
 • Today: alle inkooporders die vandaag of eerder ontvangen moeten of moesten worden.
 • Tomorrow: alle inkooporders die morgen ontvangen moeten worden.
 • UpcomingWeek: alle inkooporders die deze week ontvangen moeten worden.
 • Alles: alle inkooporders die ontvangen moeten worden.
Skip batch overview when the barcode includes a batchnumber Als deze instelling aan staat, dan wordt tijdens het ontvangen op de touch het scherm met batchnummers over geslagen. Hierdoor hoeft men niet telkens op OK op de touch te drukken.
Add reference to received purchase orders Bij het inboeken van een order kun je een referentie meegeven als deze instelling aan staat. Die referentie gaat mee naar het ERP.
Processing Mode
 • Direct - de verwerkingen gebeuren direct, de gebruiker kan niet verder op het scherm zo lang de verwerking nog duurt
 • Queued - de verwerking gebeuren via de wachtrij, de gebruiker kan direct door naar het verzendscherm en hoeft niet te wachten op de orderverwerking.
Items that should not be grouped

Artikelen die je hier instelt worden niet gegroepeerd tijdens het ontvangen. Er wordt voor die artikelen dan per inkooporderregel een kaartje (touch applicatie) of regel (warehouse app) getoond.

Als je meerdere artikelen wilt instellen, zorg dan dat elke artikelcode op een nieuwe regel staat.

 

Ad Hoc Receipts

Veld Toelichting
Default Warehouse code Hier kan een standaard magazijn(code) worden opgegeven voor Vrij Ontvangst. Op die manier hoef je bij het openen van Vrij Ontvangen niet telkens het magazijn op te zoeken. Deze standaard wordt ingevuld in het zoekfilter maar kan wel gewijzigd worden in de scanner.
Skip Warehouse selection form Wanneer deze optie aan staat wordt het selectiescherm voor magazijnen overgeslagen bij Vrij Ontvangen.
Default Vendor code Hier kan een standaard leveranciers (code) worden opgegeven voor Vrij Ontvangst. Op die manier hoef je bij het openen van Vrij Ontvangen niet telkens de leverancier op te zoeken. Deze standaard wordt ingevuld in het zoekfilter maar kan wel gewijzigd worden in de scanner.
Skip Vendor selection form Wanneer deze optie aan staat wordt het selectiescherm voor leveranciers overgeslagen bij Vrij Ontvangen.

 

Ad Hoc RMA Receipts

Veld Toelichting
Ask if RMA invoice should be printed after unpack Hier kan worden aangegeven of er direct een creditfactuur gegenereerd moet worden nadat de RMA order wordt aangemaakt.
Default RMA Reason Hier kan een standaard RMA reden worden meegegeven.

 

Direct orders

Veld Toelichting
Show direct order reference after processing Wanneer deze instelling aan staat, zal na verwerking van de balie uitgifte de referentie van de balie uitgifte worden getoond op de scanner.

 

Picking

Veld Toelichting
Days to look forward when retreiving salesorders Het aantal dagen dat boxwise vooruit kijkt om te leveren verkooporders te tonen in boxwise.
Type of days to look forward when retreiving salesorders Geeft aan of boxwise kijkt naar werkdagen of weekdagen bij het vooruitkijken voor het tonen van de te leveren verkooporders.
Interval for the internal stock replenishment in seconds Instelling die aangeeft hoe vaak (om de zoveel seconde) de voorraadlijst opgehaald moet worden uit het ERP systeem.
Number of sort while pick letters in a row Geeft aan hoeveel sort while pick letters naast elkaar worden getoond tijdens het picken van een artikel. Deze instelling heeft alleen betrekking op de warehouse mobile.
Sort while pick Als deze instelling aan staat, dan wordt er voor elke klant in een pickbatch een letter gegenereerd en getoond tijdens picken. Op die manier kunnen de artikelen direct tijdens het picken gesorteerd worden per klant.
Create counts mode for pick differences
 • None - er worden niet automatisch tellingen gemaakt voor artikelen die niet gepickt konden worden
 • BasedOnMarkAsPicked - er worden automatisch tellingen gemaakt voor artikelen die tijdens het picken zijn gemarkeerd als manco of deels zijn gepickt
 • BasedOnNonePickedItems - er worden automatisch tellingen gemaakt voor artikelen die tijdens het picken niet of deels zijn gepickt, dit geldt ook voor artikelen die zijn gemarkeerd als manco
Default picklist De lay-out van de picklijst die standaard wordt gebruikt op het moment van genereren via de Touch.
Default quantity for the default picklist Het aantal picklijsten dat standaard wordt afgedrukt op het moment van genereren via de Touch.

Number range to use for the Pickbatch barcode generation

Hier kan de nummerreeks ingesteld worden die wordt gebruikt om barcodes aan batches toe te kennen.

 

Packing

Veld Toelichting
Create counts for unpacked items (only for batches created with the print profile) Indien artikelen niet zijn ingepakt en links in het inpakscherm zijn blijven staan, zullen er tellingen worden gemaakt om deze artikelen af te boeken als deze instelling aan staat.
Only process one sales order at a time. The rest of the calls will be queued Wanneer deze instelling aan staat, worden verkooporders niet gelijktijdig verwerkt richting het ERP systeem. Deze instelling is alleen van toepassing als de Processing Mode (zie hieronder) op Direct staat ingesteld.
Ask if invoice should be printer after pack Geeft aan of de factuur automatisch moet worden afgedrukt na het afdrukken van de pakbon.
Processing Mode
 • Direct - de verwerkingen gebeuren direct, de gebruiker kan niet verder op het scherm zo lang de verwerking nog duurt
 • Queued - de verwerking gebeuren via de wachtrij, de gebruiker kan direct door naar het verzendscherm en hoeft niet te wachten op de orderverwerking.

 

Shipping

Veld Toelichting
Interval between pickup times (in hours) De tijd die opgeteld wordt bij de 'ophaaltijd van' om de 'ophaaltijd tot' te berekenen.
Interval between delivery times (in hours) De tijd die opgeteld wordt bij de 'aflevertijd van' om de 'aflevertijd tot' te berekenen.
Prefilled pickup time on the shipment form In het verzendscherm kan opgegeven worden op welke tijd de zending opgehaald moet worden door de vervoerder. Hier wordt de standaard ingesteld.
Prefilled pickup day on the shipment form In het verzendscherm kan opgegeven worden op welke dag de zending opgehaald moet worden door de vervoerder. Hier wordt de standaard ingesteld. Er kan gekozen worden tussen vandaag en morgen.
Prefilled delivery day (Set the number of days to add to pickup day, 1=default) Het aantal dagen dat wordt opgeteld bij de ophaaldag om de afleverdag te berekenen. Standaard is dit 1 dag.

 

Scanner Settings

Veld Toelichting
Use DelayLoad on grids Deze instelling heeft te maken met het laden van lijsten met gegevens op de barcodescanner. Wanneer de functie uit staat wordt een hele lijst in één keer geladen, dit kan voor vertraging zorgen. Als de functie aan staat wordt alleen het deel van de lijst geladen wat meteen in beeld is, de rest wordt pas geladen als je verder scrollt.

 

Logging

Veld Toelichting
Inverval for the cleanup of the databaselog in days Geeft aan om de hoeveel dagen er wordt gekeken of er meldingen in de DB log opgeschoond moeten worden.
Time for log retention to keep (days). Geeft het aantal dagen aan dat foutmeldingen in de DB log blijven staan. Daarna wordt het opgeschoond.

 

Message Queue

Veld Toelichting
Inverval for the cleanup of the message queue history in days Geeft aan om de hoeveel dagen er wordt gekeken of er berichten in de wachtrij opgeschoond moeten worden.
Time for message queue retention to keep (days). Geeft het aantal dagen aan dat berichten in de wachtrij blijven staan. Daarna wordt het opgeschoond.
Number of concurrent message queue handlers Het aantal berichten dat de meervoudige verwerkingswachtrij gelijktijdig kan afhandelen.

 

Notifications

Veld Toelichting
Inverval for the cleanup of the archived notifications in days Geeft aan om de hoeveel dagen er wordt gekeken of er notificaties opgeschoond moeten worden.
Time for notification retention to keep (days). Geeft het aantal dagen aan dat notificaties blijven staan. Daarna wordt het opgeschoond.

Notifications visible in zones (Voor 1.24: Target zone to create notifications in)

Hier kunnen de zones worden opgegeven waarin de notificaties worden getoond. In andere zones worden de notificaties niet getoond.

 

HTTP REST Authentication

Veld Toelichting
API key for the boxwise Offline Scanning REST API  
API key for the Remote Publishing REST API  

 

Extensibility

Veld Toelichting
Debug Modus Enabled? (Restart Python Engine after changing this value)  

 

SSCC

Veld Toelichting
Customers for auto print SSCC labels Voor de klanten die je hier opgeeft worden automatisch SSCC labels afgedrukt bij het verzenden van orders. Elke klantnummer dient op een aparte regel te staan. Indien er meerdere SSCC labels ingericht staan, dan wordt de eerste actieve lay-out geselecteerd.
GS1 Company Prefix

Het bedrijfsnummer dat door GS1 is afgegeven. Deze dien je bij GS1 aan te vragen en vormt een onderdeel van SSCC codes.

Standaard is het gevuld met de dummy waarde 199999999

GS1 SSCC Extension Digit

Een nummer dat van 0 t/m 9 kan worden opgehoogd en een onderdeel vormt van  SSCC codes. Door deze op te hogen kunnen SSCC codes worden hergebruikt en blijven deze uniek.

Standaard is het gevuld met de waarde 0

GS1 SSCC Extension Digit reset date (when the Extension Digit was reset to 0) De datum wanneer de Extension Digit voor het laatst een reset heeft gekregen. Dit is nodig om te bepalen hoe oud SSCC nummers zijn.
Number range to use for the GS1 SSCC barcode generation

Een nummerreeks dat als standaard is ingesteld om SSCC codes te kunnen genereren.

Standaard is de reeks Default SSCC Range geselecteerd

Regular expression to parse barcodes of inner colli

Een reguliere expressie om de inner colli nummers te valideren.

Standaard is het ingevuld met de waarde ^[0-9]*$, hiermee worden alleen numerieke waardes geaccepteerd.

 

Track and trace

Veld Toelichting
Trace stock items (Outbound) Wanneer deze instelling aan staat worden de colli na verzending getoond in het Track & Trace > Raadplegen overzicht en zijn ze beschikbaar in de BW Order app om statuswijzigingen voor vast te leggen.
Trace non stock items (Inbound) Wanneer deze instelling aan staat worden er bij ontvangst SSCC's gegenereerd voor niet-voorraadhoudende artikelen waarvoor een klant/afdeling bekend is in de inkooporder.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2