Systeem > Locks in ERP

Algemeen

Indien wordt gewerkt met order locking (instelling in de ERP Connectie), wordt op het moment van batchen een lock gelegd op de gebatchde verkooporders. Het gevolg hiervan is dat de orders in het ERP systeem pas aangepast kunnen worden, wanneer boxwise de batch heeft verwerkt en de orders vrijgeeft. Onder Locks in ERP kan je alle orders vinden die momenteel in gebruik worden gehouden doordat ze in een batch zitten.

Het kan voorkomen dat boxwise een order onterecht blijft locken, dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een fout optreedt bij de verwerking van de order of als een batch niet correct wordt verwijderd. 

Onder Locks in ERP is het mogelijk om een lock op de order handmatig vrij te geven. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

  1. Selecteer de betreffende order of orders
  2. Druk op Change State > Unlocked
  3. Druk op Save
  4. Na enkele seconden zal de order worden vrijgegeven.

mceclip0.png


Uitleg velden

Key
Dit staat voor het ordernummer dat wordt vastgehouden door boxwise.

Type
Met Type wordt het ordertype bedoeld, zoals sales order.

Current State
De Current State geeft aan of de order Locked of Unlocked is.

Migrate to
In deze kolom is te zien naar welke status de lock wordt gemigreerd.

Modified@
Hier is uit te lezen op welk moment de laatste aanpassing is uitgevoerd op de lock.

Modifier
De Modifier staat voor de gebruiker die de lock heeft aangepast.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1