1.2.12000.483 (25-04-2014)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Het is mogelijk om een netwerkpad op te geven naar een (maatwerk) picklijst rapport. (lees meer)
 • Het is nu mogelijk om een ontvangst te doen in de eenheden die op de inkooporder staan, dus ook dooseenheden etc. (Afas koppeling). (lees meer)
Management Portal
 • Historische zendingen zijn nu ook te bekijken via de Management Portal. (lees meer)
 • Via de historische zendingen in de Management Portal kan de Track & Trace informatie van een zending opgevraagd worden. (lees meer)
 • Er is een zoekfunctie gekomen voor de zone rechten.
Handterminal applicatie
 • Bij tellingen van batchnummer artikelen is het nu mogelijk om een vervaldatum op te geven (Afas koppeling).

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Bij ontvangst (Inkoop & RMA) werd er altijd gevraagd of er labels afgedrukt moesten worden. Nu kan deze vraag uitgezet worden met een instelling. (lees meer)
 • De persoonlijke transportlocatie voor de functionaliteiten "Van locatie afhalen" en "Op locatie leggen" is niet meer hoofdlettergevoelig.
Touch applicatie
 • Bij het inpakken van een zending op de touch staat de gekoppelde leverwijze nu al in beeld.
 • Bij het terugzetten/verwijderen van serienummers op de Touch tijdens inpakken of ontvangen kunnen de serienummers nu met multiselect worden geselecteerd.
 • Bij het scannen van serienummers en batchnummers wordt er gecontroleerd of het nummer niet gelijk is aan de barcode van het artikel. Als dat wel het geval is, dan wordt er een melding gegeven. Dit geld bij registratie van serie- en batchnummers bij uitgaand.
Handterminal applicatie
 • Bij het inpakken van een order op de handterminal wordt er nu gecontroleerd of er artikelen zijn ingepakt, zo niet dan treedt ter een foutmelding op.
 • Bij de functionaliteit Van locatie afhalen (art, loc) werd er alleen een top 30 getoond van de locaties waar het artikel ligt, nu is er de mogelijkheid om alle locaties te tonen.
 • Bij de functionaliteit Van locatie afhalen (art, loc) werden de locaties gesorteerd op locatie, nu worden ze eerst gesorteerd op magazijn en dán op locatie.

 

Fixes

Algemeen
 • Als de orderafbouw functionaliteit was ingeschakeld, dan was het onterecht mogelijk om deelleveringen te batchen waarbij deelleveringen niet zijn toegestaan.
 • Als een serienummer artikel op meerdere plaatsen was gealloceerd, dan kon deze niet uitgeleverd worden als de batch was gemaakt met het Print profiel. Dit gold bij registratie van serienummers bij uitgaand in plaats van bij inkomend. Nu komt dat probleem niet meer voor.
 • Bij RMA ontvangen werden de orders niet goed getoond als er meerdere orders op dezelfde debiteur met een andere naam/omschrijving stonden.
 • Wanneer een artikel uit een batch deels gepicked was, dan bleef de batch staan na verwerking.
 • Als er een . in de artikelcode zat, dan werd afbeelding niet getoond in de Management Portal.
Touch applicatie
 • De regelinstructie van een inkooporder werd niet getoond bij ontvangst van batch- en serienummerartikelen.
 • De regelinstructie werd niet goed ververst in de artikelinformatie als je switch tussen artikelen.
 • De button Overig in het scherm voor het afdrukken van ontvangstlabels bevatte nog niet de juiste functionaliteiten.
 • Met de functie Verplaatsen bleef de applicatie vaak hangen tijdens het filteren. De filter is nu veranderd en anders opgezet.
Handterminal applicatie
 • Het aantal orders dat bij Ad-hoc picking getoond werd, klopte niet in combinatie met de instelling "Days to look forward" als die op "Working days" stond.
 • De filter bij Ad-hoc picking werkte niet goed bij het filteren over artikelen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0