Wat te doen met de foutmelding: onvoldoende beschikbare voorraad (bij Batch- en Serienummer artikelen).

Bij het afronden van een pick met artikelen met batchnummers of serienummers kan er een foutmelding optreden waarin wordt gesproken over onvoldoende beschikbare voorraad:

Wms.RemotingObjects.RemotingMessageException: Van artikel 1234567890 kunnen niet alle nummers worden overgeslagen vanwege onvoldoende beschikbare voorraad.

Nummer: 1234567890
Aantal beschikbaar: 0

Deze melding houdt in dat er voor dat specifieke batch- of serienummer niet voldoende voorraad meer beschikbaar is. Dit komt meestal doordat er in de tijd tussen het picken van het artikel en het packen van het artikel wijzigingen in de voorraad op de gepickte locatie hebben plaatsgevonden.

Mogelijke oorzaken

  • Er is tussen het picken en het packen van het artikel een locatieoverslag gedaan voor het artikel.
  • Er is een wijziging gemaakt in de voorraad van het artikel via tellingen.
  • Er is in het ERP systeem een wijziging gemaakt in de voorraad van het artikel.


Acties

  1. Controleer de voorraad:
    • Via de scanner: Zoek het artikel op en controleer welke nummers zijn gepicked (F4 > F4). Controleer vervolgens de voorraad door op F2 (Add) te klikken. De beschikbare nummers worden nu getoond.
    • Via de management portal: Zoek het artikel op via Voorraad informatie > Voorraad. Controleer welke nummers op de desbetreffende locatie aanwezig zijn via het vergrootglas logo. Kijk vervolgens welke nummers zijn gealloceerd voor de desbetreffende batch door op het allocatie logo te klikken.

mceclip0.png
mceclip2.pngmceclip3.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0