Facturen printen na afronden order

Het is in boxwise mogelijk om direct de facturen te printen nadat de order wordt verzonden met boxwise. Hiervoor moeten een aantal instellingen goed gezet worden.

Belangrijke informatie

Voor het selecteren van de printer waarop de facturen worden geprint wordt er altijd gekeken naar wat er ingesteld staat in Exact. De printers die ingesteld staan in boxwise hebben hier dus geen invloed op. Daarnaast hebben wij problemen ervaren als deze printer niet ingesteld staat als default printer op de server van de installatie.

 

De volgende instelling kan gebruikt worden om het printen van facturen in te stellen.

 

Printen met vraag

Wanneer je wilt dat er na het verzenden van de order een vraag wordt gesteld of de factuur geprint moet worden, dan zet u de volgende instelling aan:

  1. Open de management portal
  2. Ga naar Instellingen > Algemeen
  3. Zet een vinkje bij Ask if invoice should be printed after pack

 

mceclip0.png


LET OP: de instelling Ask if invoice should be printed after pack gaat altijd boven de instelling Print invoices. Als Print Invoices is uitgeschakeld en Ask if invoice should be printed after pack is ingeschakeld, wordt de factuur afgedrukt als de gebruiker de vraag of facturen moeten worden afgedrukt met Ja beantwoordt. Is de instelling Print Invoices ook ingeschakeld en antwoordt de gebruiker met Nee, dan wordt er geen factuur afgedrukt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0