Niet-voorraadhoudende artikelen (zoals verzendkosten) automatisch leveren

Het is mogelijk om artikelen voor kosten automatisch te verwerken zodat ze niet in boxwise terecht komen. Als er bijvoorbeeld een artikel voor verzendkosten in de order staat, dan wil je dat dit artikel wel op de pakbon en op de factuur komt maar niet in boxwise. Immers, je hoeft het artikel niet te picken.

Om hier op deze manier gebruik van te maken moeten er een aantal instellingen goed gezet worden.

Juiste inrichting in het bronsysteem

Als eerst moet het artikel juist staan ingesteld in het bronsysteem:

Instellingen in boxwise

Voer de volgende stappen uit om de instellingen juist te zetten:

  1. Ga in de management portal naar Instellingen > Algemeen
  2. Navigeer naar de sectie Behavior
  3. Stel de instelling Fulfillment method of order lines with non-stocked items in op: Auto

Bij stap 3 is het ook mogelijk om de instelling op AutoWithLookahead in te stellen. In dat geval worden de orderregels met een leverdatum die niet bereikt wordt volgens de instelling Days to look forward when retrieving salesorders niet meegeleverd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0