Beoordelen en verwerken van tellingen

Nadat er een ad-hoc telling is gedaan op de scanner, moet deze nog worden goedgekeurd in de management portal. Vervolgens kan de telling verwerkt worden naar het ERP systeem. Hieronder worden de stappen beschreven om een ad-hoc telling goed te keuren.

 

Ad-hoc telling goedkeuren in de management portal

Om tellingen goed te keuren voer je de onderstaande stappen uit:

 1. Bovenaan in het scherm staan filters. Hier kun je onder andere de beschikbare telling secties selecteren. Selecteer de telling sectie Ad-hoc tellingen.
 2. Of een artikel geteld is kun je zien aan de kolom Getelde waarde. Als hier een aantal ingegeven is, dan weet je dat het artikel geteld is.
 3. Om de telling van een artikel goed te keuren klik je op de regel van het getelde artikel.
 4. Vervolgens veranderd je de status met de knop Change Type, er zijn drie opties:
  • Approved (groen)
  • Count (wit)
  • SuggestCount (geel)
 5. Verander de status in Approved, er komt nu een groen bolletje staan in de regel van het artikel.
 6. Zodra je op de button Verwerken drukt, verschijnt er een venster waar een omschrijving, datum en grootboeknummer meegegeven kunnen worden voor de boeking. Als je nogmaals op Verwerken drukt, dan worden alle artikelen met status Approved verwerkt.

 

mceclip0.png

mceclip1.png

 

LET OP!: Als er een rood pijltje linksboven het groene bolletje wordt weergeven, dan betekend dat dat de wijzigingen nog niet zijn opgeslagen. Druk op de Opslaan button om de statuswijziging op te slaan.

 

Grootboeknummer verschillen

Het grootboeknummer waarop de kosten van de op- of afboeking worden geboekt wordt als volgt bepaald:

 1. Geef je bij de verwerking een alternatief grootboeknummer op, dan wordt dit grootboeknummer gebruikt.
 2. Als je bij de verwerking geen alternatief grootboeknummer opgeeft, dan zal het grootboeknummer gebruikt worden dat staat ingesteld bij Instellingen > ERP Connectie > General ledger code for stock differences.
 3. Als je geen alternatief grootboeknummer opgeeft en ook geen grootboeknummer heeft opgegeven bij de bovenstaande instelling, dan zal het grootboeknummer bepaald worden aan de hand van wat staat ingesteld bij het artikel in het ERP systeem. Bij Exact Globe is dit de rekening die staat ingesteld bij Kostprijs Verkopen.

 

Video's

Ad-hoc tellingen

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0