Tellingen beoordelen en verwerken

Alle tellingen die met boxwise worden gedaan, dienen in de management portal beoordeeld en verwerkt te worden. Dit geldt dus zowel voor ad-hoc tellingen als traject tellingen.

Het beoordelen van tellingen doe je in de management portal op de pagina Tellingen > Tellingen. Deze pagina bevat een overzicht van alle openstaande tellingen. Tellingen kunnen hier de volgende statussen* hebben:

Niet geteld (grijs)

Een telling heeft de status Niet geteld als de telling is gegenereerd maar nog niet geteld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een traject telling voorbereid. Er worden dan 0-tellingen gegenereerd voor alle artikelen in het traject.

Geteld (blauw)

Als een telling daadwerkelijk is geteld op de scanner, dan krijgt de telling de status Geteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ad-hoc telling of een telling binnen een traject.

Hertellen (geel)

Als je bij het beoordelen van de telling twijfelt aan de correctheid van de telling, dan kan je de status veranderen naar Hertellen. Je kunt deze tellingen oproepen in de Warehouse app en via die weg opnieuw tellen.

Goedgekeurd (groen)

Als je een telling beoordeeld als correct, dan kan je hem goedkeuren. De telling wordt dan groen en wordt richting het ERP verwerkt als je kiest voor Verwerken.

Fout bij verwerking (rood)

Als bij de verwerking naar het ERP een fout ontstaat, dan krijgt de telling een rood bolletje en betekent dat de telling in foutstatus staat. Door op het bolletje te drukken zie je wat de omschrijving van de fout is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het artikel geblokkeerd is.

* De bovenbeschreven statussen zijn van toepassing vanaf versie 1.36. In oudere versies bestaan de statussen Geteld en Hertellen nog niet.

mceclip0.png

Tellingen beoordelen

 1. Ga in de management portal naar Tellingen > Tellingen
 2. Selecteer in de eerste dropdown het magazijn van de tellingen die je wilt beoordelen (< versie 1.39)
 3. Selecteer in de tweede dropdown de statussen van de tellingen die je wilt beoordelen (< versie 1.39)
 4. Selecteer in de derde dropdown de telgroep van de tellingen die je wilt beoordelen (< versie 1.39)
 5. Selecteer in het overzicht de regels van de tellingen die je wilt beoordelen
  • Met ctrl of shift ingedrukt kun je meerdere regels selecteren
 6. Druk op het pijltje naast Wijzig type om de te selecteren statussen te tonen
 7. Kies de status die je wilt toekennen aan geselecteerde tellingen
 8. Druk op Opslaan

mceclip1.png

Als je alle tellingen in één keer naar een bepaalde status wilt zetten, dan kun je stap 5 overslaan en direct kiezen voor Wijzig type > Alles en dan de gewenste status.

LET OP!: Als er een rood pijltje linksboven het groene bolletje wordt weergeven, dan betekend dat dat de wijzigingen nog niet zijn opgeslagen. Druk op de Opslaan button om de statuswijziging op te slaan.

Tellingen verwerken

 1. Voer de bovenbeschreven stappen uit om tellingen goed te keuren
 2. Druk rechtsonder op Verwerken
 3. Geef in het venster Tellingen verwerken een Beschrijving op
 4. Geef een alternatieve datum op als je de tellingen op een andere datum wilt verwerken
 5. Geef eventueel een specifieke grootboekcode op als je de kosten van de telling hierop wilt boeken
 6. Druk op Verwerken

mceclip2.png

Grootboeknummer voor de verschillen

Het grootboeknummer waarop de kosten van de op- of afboeking worden geboekt wordt als volgt bepaald:

 1. Geef je bij de verwerking een alternatief grootboeknummer op, dan wordt dit grootboeknummer gebruikt.
 2. Als je bij de verwerking geen alternatief grootboeknummer opgeeft, dan zal het grootboeknummer gebruikt worden dat staat ingesteld bij Instellingen > ERP Connectie > General ledger code for stock differences.
 3. Als je geen alternatief grootboeknummer opgeeft en ook geen grootboeknummer heeft opgegeven bij de bovenstaande instelling, dan zal het grootboeknummer bepaald worden aan de hand van wat staat ingesteld bij het artikel in het ERP systeem. Bij Exact Globe is dit de rekening die staat ingesteld bij Kostprijs Verkopen.

mceclip3.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0