Tellingen doen op basis van afgebakende secties in het magazijn

Bij een telling wordt de voorraad van het magazijn geteld om ervoor te zorgen dat eventuele voorraadverschillen gecorrigeerd worden. Dit houdt in dat alle artikelen geteld moeten worden die op voorraad zijn, maar ook de artikelen die niet (meer) op voorraad zijn. Dit laatste is lastig omdat de teller (veelal) niet weet wat er in het ERP systeem op welke voorraad zou moeten liggen, en deze artikelen dus niet op '0' kan tellen. Om dit probleem op te vangen heeft BOXwise een functionaliteit Sectie Telling.

 

Belangrijke informatie:

Na het aanmaken van de sectie telling, mag er niks meer geleverd, ontvangen of overgeslagen worden op de locaties waarvoor geteld gaat worden. Als dit wel gebeurd, zal dit zeer zeker leiden tot foutieve tellingen. Op het moment dat een telling sectie helemaal geteld en verwerkt is, mogen er weer voorraadmutaties binnen de sectie plaatsvinden. Vergeet daarnaast ook niet om eerst alle pick differences te verwijderen voordat je begint met tellen.

 

Voorbereiding

Voordat een sectie telling gedaan wordt, moeten er een aantal zaken ingericht zijn. Als dit nog niet is gedaan, dan dien je contact op te nemen met trancon. Hieronder staat wat er in ieder geval ingericht moet zijn.

 1. De magazijnlayout dient ingericht te zijn, dit is in de meeste gevallen al gedaan (consultant werkzaamheid).
 2. De magazijn secties dienen ingericht te zijn, dit is in de meeste gevallen al gedaan (consultant werkzaamheid). 

 

Uitvoeren telling

Nadat het voorbereidende werk is uitgevoerd, kunt u de telling voorbereiden en uitvoeren. Nadat de telling gedaan is moeten de tellingen goedgekeurd worden voordat ze in het ERP systeem worden verwerkt.
Hieronder zie je stap voor stap wat je moet doen.

 1. Ga in de management portal naar Voorraad Tellingen > Tellingen Secties.
 2. Klik op de telling sectie die je wilt gaan tellen.
 3. Klik vervolgens op de knop Voorbereiden tellingen. Op dat moment worden er 0-tellingen ingevoerd in boxwise voor alle artikelen die volgens het ERP systeem op de locaties moeten liggen binnen de telling sectie.
 4. Vervolgens voer je de telling met uw barcodescanner uit. Ga hiervoor via het hoofdmenu op de scanner naar Inventarisatie > Traject telling.
 5. Selecteer de telling sectie.
 6. Je kunt vervolgens voor elk artikel telkens eerst de locatiecode en het artikelcode scannen en vervolgens het aantal ingeven.
 7. Ga in de management portal naar Voorraad Tellingen > Tellingen en selecteer het juiste magazijn en de juiste telling sectie. Het overzicht van alle tellingen binnen de sectie wordt nu getoond.
 8. Loop alle tellingen goed na, tellingen die akkoord zijn kun je goedkeuren. Tellingen die niet akkoord zijn kun je afkeuren.
 9. Zodra je op de button Verwerken drukt, verschijnt er een venster waar een omschrijving, datum en grootboeknummer meegegeven kunnen worden voor de boeking. Als je nogmaals op Verwerken drukt, dan worden alle goedgekeurde tellingen verwerkt in het ERP systeem.

 

mceclip0.png

mceclip1.png

LET OP!: Als er een rood pijltje linksboven het groene bolletje wordt weergeven, dan betekend dat dat de wijzigingen nog niet zijn opgeslagen. Druk op de Opslaan button om de statuswijziging op te slaan.

One scan

Op het scherm Scan Artikel is onderaan een toggle button beschikbaar voor one scan. Wanneer deze button aangeklikt wordt, wordt bij elke scan van het artikel het aantal opgeteld met één stuk. Bij serie- en batchnummer artikelen wordt uiteraard nog wel het scherm getoond om de serie- en batchnummers te scannen.

Om te kunnen zien hoeveel stuks zijn geteld, kan de button weer uit getoggled worden. Op die manier wordt weer teruggeschakeld naar de normale modus waarin geteld kan worden.

 

Grootboeknummer verschillen

Het grootboeknummer waarop de kosten van de op- of afboeking worden geboekt wordt als volgt bepaald:

 1. Geef je bij de verwerking een alternatief grootboeknummer op, dan wordt dit grootboeknummer gebruikt.
 2. Als je bij de verwerking geen alternatief grootboeknummer opgeeft, dan zal het grootboeknummer gebruikt worden dat staat ingesteld bij Instellingen > ERP Connectie > General ledger code for stock differences.
 3. Als je geen alternatief grootboeknummer opgeeft en ook geen grootboeknummer hebt opgegeven bij de bovenstaande instelling, dan zal het grootboeknummer bepaald worden aan de hand van wat staat ingesteld bij het artikel in het ERP systeem. Bij Exact Globe is dit de rekening die staat ingesteld bij Kostprijs Verkopen.

 

Video's

Traject tellingen

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0