AFAS Profit: registratie Picker & Packer

Wanneer je boxwise gebruikt in combinatie met AFAS Profit, dan kan boxwise de picker en de packer van een zending terugschrijven naar Profit. Op die manier heb je waardevolle informatie over de afhandeling van de order in je ERP systeem en kun je hierover ook analyses maken.

Inrichting Profit

Om de picker en de packer terug te kunnen schrijven naar Profit moeten eerst de velden aangemaakt worden in Profit. Dit gebeurt op de volgende manier:

  1. Tijdens de installatie van boxwise worden de vrije velden mee geïnstalleerd in de boxwise installatie map.
  2. Ga in Profit naar Algemeen > Beheer > Management Tool > Verkoopproces > Verkooporder.
  3. Druk op de actieknop Importeren en selecteer het bestand Verkooporder.fie in de juiste map (C:\Program Files (x86)\TranCon\BOXwisePro\Server\ErpConnections\AfasProfit).
  4. Vervolgens moeten de velden nog toegevoegd worden aan de boekingslay-out van de pakbon. Doe dit via Algemeen > Beheer > Boekingslay-out.

Importeren_AFAS.PNG
Boekingslay-out.PNG 


Weergave Profit

Wanneer de inrichting in Profit is voltooid zoals hierboven staat, dan worden de velden direct gevuld bij de eerst volgende verwerking van een order in boxwise. De namen die ingevuld worden, zijn gelijk aan de namen van de gebruikers die in boxwise ingelogd waren om de actie uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat gebruikers onder hun juiste gebruiker inloggen als ze de acties uitvoeren.

Let op! Als je pickt met papier dan kan boxwise de picker niet registreren. In dat geval wordt bij picker de gebruiker ingevuld die de batch heeft aangemaakt. In veel gevallen is dat ook degene die de batch heeft gepicked.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0