Stamgegevens > Labels

Algemeen

In het menu Labels is het mogelijk om labels toe te voegen voor verschillende objecten binnen boxwise. De verschillende typen labels worden hieronder verder toegelicht.

De labels kunnen niet ontworpen worden binnen boxwise, dit dient te gebeuren met een extern programma dat label lay-outs kan maken in ZPL formaat. Dit is een specifieke printercode die door bijvoorbeeld Citizen en Zebra printers wordt ondersteund. De ZPL code dient ingesteld te worden op het label in boxwise, volg hiervoor de onderstaande werkwijze.

 

Werkwijze

Om een label toe te voegen voer je de onderstaande stappen uit.

 1. Klik op de knop Toevoegen.
 2. Voer de volgende velden in:
  1. Naam: de naam van het label
  2. Beschrijving: een aanvullende beschrijving van het label
  3. Label type: Kies hier een van de onderstaande typen.
   • Batch - labels van dit type hebben betrekking op pick batches en kunnen afgedrukt worden vanuit de touch applicatie of de management portal in de batch overzichten
   • Homogeneous SSCC - labels van dit type zijn SSCC labels voor homogene colli (met één artikel) en kunnen afgedrukt worden in het inpakproces
   • Item - labels van dit type kunnen afgedrukt worden vanuit Artikel Informatie en bevatten informatie over het geselecteerde artikel
   • License Plate - labels van dit type kunnen afgedrukt worden tijdens het ontvangstproces of het license plate overzicht in de management portal en kunnen gebruikt worden om meerdere artikelen in één keer te verplaatsen
   • Mixed SSCC - labels van dit type zijn SSCC labels voor heterogene colli (met verschillende artikelen) en kunnen afgedrukt worden in het inpakproces
   • Pregenerated barcode - labels van dit type kunnen afgedrukt worden vanuit de management portal via Genereer Barcodes en kunnen kunnen gebruikt worden om labels te genereren met een nummerreeks
   • Purchase Receive - labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het ontvangen van inkooporders en bevatten informatie over het ontvangen artikel
   • Purchase Receive (Serial/Batch) - labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het ontvangen van inkooporders en bevatten informatie over het ontvangen artikel
   • RMA Receive - labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het ontvangen van RMA orders en bevatten informatie van het retour gekomen artikel
   • SSCC-Pregenerated - labels van dit type zijn SSCC labels die afgedrukt kunnen worden vanuit de management portal via Genereer Barcodes en kunnen kunnen gebruikt worden om labels te genereren met een SSCC nummerreeks
   • Transport package - labels van dit type kunnen afgedrukt worden bij het inpakken en verzenden van orders; het toont de inhoud per colli
  4. Printer: Dit is de printer waarop de labels worden afgedrukt. Let op, vanaf versie 1.21 van boxwise is dit veld niet meer beschikbaar. De juiste printer wordt dan bepaald via de printregels.
  5. Enkel label: Als deze instelling aan staat, dan wordt het aantal artikelen dat van links naar rechts wordt verplaatst (bij ontvangen), op het label afgedrukt in plaats van dat er aparte labels afgedrukt worden.
  6. Actief: Indien het label niet actief staat, is het niet beschikbaar op de hierboven beschreven plaatsen in de applicatie.
 3. Printer instructies: Vul hier de ZPL code in. Druk vervolgens op Opslaan.
 4. Nadat je op Opslaan hebt gedrukt kunnen de veldtoewijzingen gedaan worden. Hier komen onder Printercode veld de tags uit de ZPL code te staan. In de kolom Labeltype veld kun je vervolgens een dataset veld koppelen aan deze tag. Welke dataset velden je kunt kiezen is afhankelijk van het Label type dat je hebt gekozen. Zie hieronder de beschikbare dataset velden per labeltype.
 5. Nadat de veldtoewijzingen zijn gedaan, kunt u nogmaals op Opslaan drukken.
 
Standaard labels

Boxwise levert een aantal labels standaard mee. Deze labels kunnen qua lay-out niet aangepast worden. Het is wel mogelijk de veldtoewijzingen aan te passen en het label op actief of inactief te zetten. De volgende labels worden standaard meegeleverd:

 • Collo label (type Transport package) - Afmetingen: 100x150mm
 • License plate label (type License Plate) - Afmetingen: 100x150mm
 • SSCC (type SSCC-Pregenerated) - Afmetingen: 100x150mm
 • Inner collo (type Prenegerated barcode) - Afmetingen: 100x150mm
 • SSCC Mixed Pallet (type Mixed SSCC) - Afmetingen: 100x150mm
 • SSCC Homogeneous Pallet (type Homogeneous SSCC) - Afmetingen: 100x150mm 
 • Pickbatch Label (type Batch) - Afmetingen: 100x150mm

 

De kolom: Script (js.net)

In deze kolom kunt u de (ruwe) waarde die uit het gekoppelde veld komt nog bewerken/manipuleren voordat het op het label wordt afgedrukt. Dit doet u door gebruik te maken van de scripttaal js.net (javascript syntax). Naast de standaard functies die het .NET Framework biedt voor de verschillend objecttypes (String, DateTime, etc.) zijn er een aantal extra functies die u kunt gebruiken. Deze functies staan hieronder beschreven.

De waarde variabele kun je verkrijgen door Me te gebruiken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Me.ToString("dd-MM-yyyy") // functieaanroep via .NET Type DateTime
Me.ToUpper()        // functieaanroep via .NET Type String
ltrim(Me)         // js.net 
Me.substr(10,20)      // js.net equivalent van Me.Substring(10, 20) maar dan zonder foutmelding als index-waarden buiten de totale lengte van de String vallen.
Functie Omschrijving
trim(val : String) Verwijderd eventueel aanwezige voor- en nalopende spaties.
ltrim(val : String) Verwijderd eventueel aanwezige voorlopende spaties.
rtrim(val : String) Verwijderd eventueel aanwezige nalopende spaties.
Me.substr(indexStart : Integer, length : Integer) Haalt een deel uit de string beginnend bij indexStart met de lengte inlength.
Me.replace(searchFor : String, replaceWith : String) Vervangt de gevonden tekst in searchFor met de tekst in replaceWith.
Me.toLowerCase() Vervangt alle hoofdletters door kleine letters (bijv. A wordt a).
Me.toUpperCase() Vervangt alle kleine letters door hoofdletters (bijv. a wordt A).
Me.concat(one : String, two: String, ...) Voegt Me en alle Strings samen tot één String.
encodeAsCode128setA(val : String) Vertaald de string naar de encoding van Code128 set A. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128.

LineWrap(lineNumber: Integer, maxLength : Integer)

Haalt een deel uit de string met een maximale lengte van maxLength en toont dit op de juiste regel op basis van de lineNumber. Dus bijvoorbeeld max 25 op een regel en twee regels:

 1. LineWrap(1, 25)
 2. LineWrap(2, 25)

 

Beschikbare velde per dataset

Label type: Batch

 • Barcode : String
 • BatchName : String
 • CreatedBy : String
 • CreatedOn : DateTime
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • Notes : String
 • PickProcessedBy : String
 • PickProcessedOn : String
 • Quantity : decimal
 • TagsAsString : String

 

Label type: Homogeneous SSCC

 • Batch : String
 • Date : DateTime
 • Description : String
 • Employee : String
 • ExpiryDate : DateTime
 • GTIN : String
 • ItemWeight : decimal
 • OriginAddress : String
 • OriginCity : String
 • OriginCountry : String
 • OriginName : String
 • OriginZipCode : String
 • PackageNumber : Integer
 • Quantity : decimal
 • SSCCBarcode : String

 

Label type: Item

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • DefaultSalesPrice : Decimal
 • DefaultVendorName : String
 • Employee : String
 • GTINCode : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String
 • ItemGroupCode : String
 • ItemGroupDescription : String
 • Quantity : decimal
 • UnitCode : String

 

Label type: License Plate

 • Barcode : String
 • BestBeforeDate : DateTime
 • Code : String
 • CreatedBy : String
 • CreatedOn : DateTime
 • Date : DateTime
 • Description : String
 • Employee : String
 • LocationCode : String
 • NumberOfItems : Integer
 • Quantity : decimal
 • Status : Integer
 • StatusAsString : String
 • WarehouseCode : String

 

Label type: Mixed SSCC

 • Date : DateTime
 • Description : String
 • Employee : String
 • OriginAddress : String
 • OriginCity : String
 • OriginCountry : String
 • OriginName : String
 • OriginZipCode : String
 • PackageNumber : Integer
 • Quantity : decimal
 • SSCCBarcode : String
 • SSCCDescription : String
 • ToAddress : String
 • ToCity : String
 • ToCountry : String

 

Label type: Pregenerated barcode

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • Quantity : decimal


Label type: Purchase Receive

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • ItemBrand : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String


Label type: Purchase Receive (Serial/Batch)

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • ExpiryDate : DateTime
 • ItemBrand : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String
 • SerialBatchNumber : String


Label type: RMA Receive

 • Barcode : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • ItemBrand : String
 • ItemCode : String
 • ItemCodeSupplier : String
 • ItemDescription : String
 • Reason : String

 

Label type: SSCC-Pregenerated

 • Barcode : String
 • BarcodeReadable : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • Quantity : Decimal

 

Label type: Transport package

 • CustomerDeliveryAddressLine1 : String
 • CustomerDeliveryAddressLine2 : String
 • CustomerDeliveryAddressLine3 : String
 • CustomerDeliveryCity : String
 • CustomerDeliveryCountryCode : String
 • CustomerDeliveryCountryName : String
 • CustomerDeliveryEmail : String
 • CustomerDeliveryName : String
 • CustomerDeliveryName2 : String
 • CustomerDeliveryPhoneNumber : String
 • CustomerDeliveryStateCode : String
 • CustomerDeliveryZipCode : String
 • CustomerInvoiceAddressLine1 : String
 • CustomerInvoiceAddressLine2 : String
 • CustomerInvoiceAddressLine3 : String
 • CustomerInvoiceCity : String
 • CustomerInvoiceCountryCode : String
 • CustomerInvoiceCountryName : String
 • CustomerInvoiceEmail : String
 • CustomerInvoiceName : String
 • CustomerInvoiceName2 : String
 • CustomerInvoicePhoneNumber : String
 • CustomerInvoiceStateCode : String
 • CustomerInvoiceZipCode : String
 • CustomerReferences : String
 • Date : DateTime
 • Employee : String
 • GTINCode : String
 • ItemBarcode : String
 • ItemCode : String
 • ItemDescription : String
 • ItemQuantity : decimal
 • ItemUnitCode : String
 • OurReferences : String
 • PackageBarcode : String
 • PackageDimensions : String
 • PackageGuid : String
 • PackageIdentification : String
 • PackageItemCode : String
 • PackageNumber : String
 • PackageType : String
 • PackageWeight : String
 • Quantity : decimal
 • SenderAddressLine1 : String
 • SenderAddressLine2 : String
 • SenderAddressLine3 : String
 • SenderCity : String
 • SenderCountryCode : String
 • SenderCountryName : String
 • SenderEmail : String
 • SenderName : String
 • SenderPhoneNumber : String
 • SenderStateCode : String
 • SenderZipCode : String
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0