Stamgegevens > Zones (beheer zone rechten, instellingen en zone filters)

Algemeen

Het beheer van de zones van boxwise gebeurt op de pagina Stamgegevens > Zones. Hier kunnen zones worden toegevoegd, aangepast, gekopieerd of verwijderd. Zones kunnen in boxwise voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het is per zone mogelijk om rechten aan of uit te zetten, filters in te stellen en (maatwerk) scripts te activeren. Let op: aanpassingen worden pas zichtbaar wanneer je opnieuw in de zone gaat.

Op de zones dient tevens ingesteld te worden welke gebruikers er op kunnen in loggen. Indien een gebruiker toegang heeft tot één zone, zal hij bij het inloggen op de clients of management portal automatisch in deze zone terecht komen. Indien een gebruiker toegang heeft tot meerdere zones, dan zal hij bij het inloggen een keuze moeten maken op welke zone hij wilt inloggen.

 

Gebruiker toevoegen

Als je een gebruiker wilt aanmaken met beperkte rechten, dan voer je de volgende stappen uit:

 1. Maak een gebruiker aan in het menu Gebruikers (klik hier voor werkwijze).
 2. Maak in het menu Zone een zone aan door op de knop Toevoegen te klikken. Geef een naam en een omschrijving op en vink Actief aan.
 3. In het tabblad Gebruikers in zone zet je een vinkje bij de zojuist aangemaakte gebruiker. Druk daarna op Opslaan.
 4. In het tabblad Zone rechten vink je de rechten aan waar de gebruiker toegang tot moet krijgen. Druk daarna op Opslaan.

 

De rechten uitgelegd


General

Veld Toelichting
Manage zone rights Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker zone rechten aanpassen en opslaan in de management portal.
Manage users in zones Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker gebruikers activeren in een zone en opslaan in de management portal.
Portal login Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker inloggen op de management portal.
Import license Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker een nieuwe licentie importeren.

 

Pick Replenishment

Veld Toelichting
Allow users to change the bulk location Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker afwijken van de voorgestelde bulk locatie bij het uitvoeren van aanvulopdrachten.
Allow users to change the pick location Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker afwijken van de voorgestelde pick locatie bij het uitvoeren van aanvulopdrachten.

 

Mobile > Menu

De zone rechten die verleend kunnen worden onder Mobile > Menu hebben betrekking op de functionaliteiten in de warehouse mobile. Wanneer zo een functionaliteit aangevinkt staat, dan kan de gebruiker deze gebruiken wanneer hij is ingelogd in de betreffende zone.

 

Warehouse app

Veld Toelichting
Show sales units while picking Als dit recht aan staat, dan worden bij het picken naast de basiseenheden ook verkoopeenheden getoond.
Allow to add reference on direct orders Als dit recht aan staat, dan wordt er bij de verwerking van een balie-uitgifte een pop-up getoond om een referentie op te geven. Deze referentie wordt geregistreerd in het referentieveld op de balie-uitgifte in het ERP systeem.

 

Warehouse app > Menu

De zone rechten die verleend kunnen worden onder Warehouse app > Menu hebben betrekking op de functionaliteiten in de warehouse app. Wanneer zo een functionaliteit aangevinkt staat, dan kan de gebruiker deze gebruiken wanneer hij is ingelogd in de betreffende zone.

 

Receiving

Veld Toelichting
Prefill receive quantity

Als deze instelling aan staat, dan wordt het te ontvangen aantal tijdens het ontvangen van een inkooporder vooringevuld.

Show the item code of the supplier at Inbound

Als deze instelling aan staat, dan wordt de artikelcode van de leverancier in plaats van de eigen artikelcode getoond bij het ontvangen van inkooporders.


RMA

Veld Toelichting
Prefill RMA receive quantity Als deze instelling aan staat, dan wordt het te ontvangen aantal tijdens het ontvangen van een RMA order vooringevuld.


Picking

Veld Toelichting
Allow manual picking (no validation) Wanneer dit recht aan staat hoeft een gebruiker tijdens het picken met de barcode scanner niet per se de barcode van het artikel en de locatie te scannen. Deze kunnen dan ook handmatig ingegeven worden.
Allow to process partial picked lines Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker gedeeld gepickede batches verwerken. Als een artikel gedeeltelijk is gepicked (dus een geel vakje), dan mag er verwerkt worden als dit recht uit staat.
Skip transfer to expedition location when processing pick Wanneer dit recht aan staat wordt na het picken de voorraad niet overgeslagen naar een expeditie locatie maar blijft de voorraad op de picklocaties staan.
Allow to deliver more than ordered while picking Wanneer dit recht aan staat mag er meer gepickt en geleverd worden dan er besteld is.
Allow to change route while picking Wanneer dit recht aan staat mag de gebruiker tijdens het picken afwijken van de voorgestelde locatie en de artikelen van een andere locatie picken.
Skip location while picking Wanneer dit recht aan staat hoeft de locatie niet gevalideerd te worden tijdens het picken.
Enable picking per serial / batchnumber Wanneer dit recht aan staat, worden in de picklijst op de scanner al de serienummers en batchnummers getoond. Hierdoor kan een serie- of batchnummer artikel ook met één scan worden geselecteerd.
Ask for confirmation when a different serial or batch number is being picked Wanneer dit recht aan staat, wordt er een bevestigingsvraag gesteld bij het afwijken van het voorgestelde serie- en of batchnummer tijdens picking.
Prefill picking quantity Als deze instelling aan staat, dan wordt het te picken aantal tijdens het picken vooringevuld.
Enable registration of collo references (SSCC and item references) Inschakelen van de functionaliteit om SSCC te registreren tijdens het picken
Mandatory registration of collo references (SSCC) Registratie van SSCC tijdens picking verplicht stellen
Mandatory registration of item references (inner) Registratie van inner referenties tijdens picking verplicht stellen
Allow to consolidate picks to existing pack Op het moment dat deze instelling aan staat, dan worden verschillende pickopdrachten voor één order samengevoegd bij het packen. Op die manier kunnen de verschillende pickopdrachten als één zending verstuurd worden.
Mandatory use of One Scan Op het moment dat deze instelling aan staat, dan is het niet mogelijk om handmatig aantallen in te voeren. Het is verplicht om de artikelen met one scan te picken.
Show unassigned batches Wanneer deze instelling aan staat, worden niet-toegewezen batches voor iedere gebruiker zichtbaar.
Mandatory confirmation of sort while pick letter Wanneer deze instelling aan staat, moet bij het sorteren tijdens picken de "sort while pick letter" bevestigd worden. 


Packing

Veld Toelichting
Allow batch pack multi select batches Wanneer deze functie aan staat kan een gebruiker meerdere batches selecteren om in te pakken aan de paktafel (touch applicatie).
Allow to deliver more than ordered while packing Wanneer dit recht aan staat mag er meer ingepakt en geleverd worden dan er besteld is.
Allow to process partial packed lines Wanneer deze functie aan staat mag een gebruiker gedeeld gepakte batches verwerken (touch applicatie).
Start with a default collo Wanneer dit aan staat begint de gebruiker bij het inpakken met een standaard collo.
Prefill packing quantity Als deze instelling aan staat, dan wordt het te packen aantal tijdens het packen vooringevuld.


Transfers

Veld Toelichting
Prefill inventory max quantity Op het moment dat dit recht aan staat wordt het maximale aantal dat kan worden overgeslagen van dit artikel op deze locatie vooringevuld.
Allow to add reference on transfer Op het moment dat dit recht aan staat, dan kunt u een referentie opgeven bij een overslag.

 

Inventory Management

Veld Toelichting
Process counts to ERP Wanneer dit vinkje aan staat kan een gebruiker tellingen in de management portal (Voorraad Tellingen > Tellingen) verwerken in het ERP systeem.

 
Portal > Menu

De zone rechten die verleend kunnen worden onder Portal > Menu hebben betrekking op de functionaliteiten in de management portal. Wanneer zo een functionaliteit aangevinkt staat, dan kan de gebruiker deze gebruiken wanneer hij is ingelogd in de betreffende zone.

Portal

Veld Toelichting
Allow the users to create batches Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker batches aanmaken in de management portal.
Allow the users to create batches with additional options Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker batches aanmaken met extra opties zoals tags en notities. Ook is het mogelijk een ander pickprofiel te selecteren.
Allow the users to edit batches Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker batches wijzigen in de management portal.
Allow the users to approve/disapprove batches Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker batches goedkeuren en afkeuren in de management portal.
Allow the users to delete batches Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker batches verwijderen.
Allow the users to generate pick replenishments Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker aanvulopdrachten genereren.
Allow the users to edit pick replenishments Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker aanvulopdrachten aanpassen.
Allow the users to approve / disapprove pick replenishments Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker aanvulopdrachten goedkeuren en afkeuren.
Allow the users to archive pick replenishments Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker aanvulopdrachten verwijderen/archiveren.
Allow the users to view suggested warehouse transfers Wanneer dit recht aan staat worden er voorgestelde magazijnverplaatsingen opgehaald en getoond in het orderoverzicht.
Allow the users to view salesorders Wanneer dit recht aan staat worden er verkooporders opgehaald en getoond in het orderoverzicht.
Allow the users to view RTV orders Wanneer dit recht aan staat worden er RTV orders opgehaald en getoond in het orderoverzicht.
Allow the users to view projectorders Wanneer dit recht aan staat worden er projectorders opgehaald en getoond in het orderoverzicht.
Allow the users to view sales order composition lines Wanneer dit recht aan staat worden de artikelen van samenstellingen opgehaald en getoond in het orderoverzicht.
Allow the users to create/edit license plates Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker license plates aanmaken vanuit de management portal.
Allow the users to change license plate statusses Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker license plate statussen veranderen via de management portal.
Allow the users to create pre-receipts Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker voorontvangsten maken via de management portal.
Allow the users to update pre-receipt status Wanneer dit recht aan staat mag een gebruiker de status van een voorontvangst wijzigen.
Allows the users to reset number ranges Wanneer dit recht aan staat is het een gebruiker toegestaan om nummerreeksen te resetten.
Allow the user to view printagents Wanneer dit recht aan staat is het een gebruiker toegestaan om de printagents te zien.
Allow the user to delete printagents Wanneer dit recht aan staat is het een gebruiker toegestaan om printagents te verwijderen.


Touch + Mobile

Veld Toelichting
Allow the users to change the item barcodes Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker barcodes toevoegen of wijzigen via boxwise.
Allow to update the default location of an item Wanneer dit recht aan staat kan een gebruiker de standaard locatie van een artikel wijzigen.

 

Touch

De rechten die verleend kunnen worden onder Touch hebben betrekking op de functionaliteiten in de touch applicatie. Wanneer zo een functie aangevinkt staat, dan kan de gebruiker deze functie openen. Als de functionaliteit niet aangevinkt staat, dan kan de gebruiker dus niet gebruik maken van de functionaliteit. 

 

Zone filters instellen

Op het tabblad Filters kunnen filters ingesteld worden per onderdeel. Voer de volgende stappen uit om een filter toe te voegen:

 1. Selecteer een zone en druk op het tabblad Filters
 2. Druk op de knop Toevoegen
 3. Selecteer bij Onderdeel het onderdeel waarvoor je een filter wilt toevoegen
 4. Selecteer bij Veld het veld waarvoor je een filter wilt toevoegen. De beschikbare velden zijn per onderdeel verschillend
 5. Selecteer bij Waarde één of meerdere waarden waarmee het veld gefilterd moet worden
 6. Druk op Opslaan
 7. Het filter is nu zichtbaar in de lijst met filters

Het is per onderdeel mogelijk om meerdere filters in te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verkooporders te filteren op zowel magazijn als order tag.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0