Instellingen > ERP Connectie > Exact Globe

 
Let op: deze instellingen zijn alleen van toepassing bij het gebruik van Exact Globe als gekoppeld ERP systeem.
 
Database location
Veld Toelichting
Server De server waarop de database van de ERP administratie staat geïnstalleerd.
Database De databasenaam van de ERP administratie.
 
Exact Globe+
Veld Toelichting
Globe+ install directory De locatie op de server waar Exact Globe+ is geïnstalleerd.

 

General
Veld Toelichting
Default warehouse code  
Enable record locking Wanneer deze instelling aan staat worden verkooporders die gebatchd zijn geblokkeerd in Exact. Op die manier kan je de order niet aanpassen terwijl deze in een pick batch zit.
Retrieve item user fields for sales order line  Haal vrije velden op van de orderregels
Enable connection pooling  

 

Purchase Order Receipts
Veld Toelichting
Use sales units when entering quantities? Wanneer deze instelling aan staat, worden de aantallen op de kaartjes van artikelen bij ontvangst in de verkoopeenheid getoond in plaats van de inkoopeenheid.

 

Counts
Veld Toelichting
General ledger code for stock differences Als de onderstaande instelling aan staat, dan zullen bij tellingen de op- en afboekingen geboekt worden op het grootboeknummer wat u hier ingeeft.
Use fixed general ledger code? Als deze instelling aan staat, dan zullen bij tellingen de op- en afboekingen geboekt worden op het grootboeknummer wat u bij de bovenstaande instelling ingeeft.

 

Sales Order Fulfillment
Veld Toelichting
Automatically include backorder lines (31-12-2299)? Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de backorder functionaliteit in Exact, worden orderregels bij het invoeren van de order op de datum 31-12-2299 gezet als ze niet op voorraad zijn. Dit kenmerkt de regels als backorderregels. Om deze regels in boxwise te tonen moet deze instelling aan staan.
Use field 'Gevraagde Datum' to filter on DaysToLookForward Wanneer deze instelling wordt uitgezet, wordt er alleen naar de leverdatum op de orderregels gekeken. Als de instelling aan staat, dan wordt er ook naar de gevraagde datum gekeken (bij gebruik orderprestatiedatums).
Final Print Mode?  
Generate Invoices? Wanneer deze instelling aan staat, worden bij het afronden van de orders automatisch de facturen aangemaakt in Exact. Deze zijn dan te vinden onder Factuur > Invoer > Facturen. Wanneer naast deze instelling ook de instelling Print Invoices aan staat, zal de factuur ook al direct verwerkt zijn in Exact. De factuur is dan niet meer te vinden bij Invoer maar onder Factuur > Verslagen > Factuurhistorie.
Generate Zero Amount Invoices? Wanneer deze instelling aan staat, worden regels met een bedrag van "€0,00" op de facturen toegevoegd. Deze "nulbedragen" worden standaard niet getoond.
Print Invoices? Wanneer deze instelling aan staat zullen, bij het afronden van de orders, automatisch ook de facturen worden afgedrukt. Deze instelling overschrijft de instelling waarbij wordt gevraagd of de factuur moet worden afgedrukt. De facturen zijn in Exact terug te vinden onder Factuur > Verslagen > Factuurhistorie.
Print Backorder Lines? Wanneer deze instelling aan staat, worden backorder regels ook geprint op de pakbonnen.
Print Completed Lines? Wanneer deze instelling aan staat, worden al eerder geleverde complete regels ook geprint op de pakbonnen.
Compress Lines? Wanneer deze instelling aan staat, worden verschillende orderregels met hetzelfde artikel samengevoegd op de pakbon.
Print Free Text Lines? Wanneer deze instelling aan staat, worden tekstregels afgedrukt op de pakbonnen. Deze worden alleen bij de eerste levering/pakbon van de order geprint, daarna niet meer. Let op!! Als er bij de tekstregel het aantal 0 staat, dan wordt de tekstregel pas afgedrukt als de instelling Print Qty Zero Lines? ook aan staat.
Print Qty Zero Lines? Wanneer deze instelling aan staat, worden ook orderregels met aantal 0 afgedrukt.
Print No Payment Lines?  
Default Packing Slip Layout  
Use this selection code for invoices  
Skip printing package slips Wanneer deze instelling aan staat zullen de pakbonnen vanuit Exact niet worden afgedrukt. Wanneer het printen naar een null printer in Exact niet werkt, moet deze instelling aangezet worden.
Calculate invoice amount with payment conditions taken into account?  
If available, use the linked package slip layout on the ISO country code Het is in Exact mogelijk om de pakbon layout te kopppelen aan de landcode van de debiteur. Als deze instelling aan staat, dan zal boxwise hier ook gebruik van maken.
If available, use the linked invoice layout on the ISO country code Het is in Exact mogelijk om de factuur layout te kopppelen aan de landcode van de debiteur. Als deze instelling aan staat, dan zal boxwise hier ook gebruik van maken.
 
Direct Order Fulfillment
Veld Toelichting
Default delivery method De leveringswijze die op de balie orders wordt geregistreerd.
Default selection code Orders met deze selectie code zullen nooit zichtbaar worden in het overzicht van leverbare orders. Hiermee wordt voorkomen dat deze orders onterecht worden gebatchd tijdens het moment van genereren en afhandelen van de balie uitgifte order.
Final Print Mode Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Generate Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Generate Zero Amount Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print Backorder Lines? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print Completed Lines? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Compress Lines? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print Free Text Lines? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print Qty Zero Lines? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print No Payment Lines? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Default Package Slip Layout Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Use this selection code for invoices Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Skip printing package slips Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
If available, use the linked package slip layout on the ISO country code Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
If available, use the linked invoice layout on the ISO country code Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.

 

Adhoc RMA Order Fulfillment
Veld Toelichting
Use RMA module? Wanneer deze instelling aangevinkt staat, dan worden vrije RMA ontvangsten geregistreerd als RMA order. Als de instelling uit staat, dan worden ze geregisterd als negatieve verkooporder.
Generate Invoices? Als deze instelling aangevinkt staat, dan worden er ook direct facturen gegenereerd.
Generate Zero Amount Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Compress Lines on Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment. 
Print Invoices? Als deze instelling aangevinkt staat, dan worden de gegenereerde facturen ook afgedrukt.
Default Invoice Layout Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
RMA receipt location Geef hier een locatie op waar artikelen op worden ontvangen via RMA ontvangsten. Als hier niks staat opgegeven, dan wordt de standaard ontvangstlocatie gebruikt.
RMA selection codes  
RMA reason codes De redenen van retour die opgegeven kunnen worden bij vrije rma ontvangsten. Deze worden geregistreerd in de boxwise database en worden niet teruggeschreven naar Exact. ( Deze instelling wordt alleen gebruikt als er GEEN gebruik wordt gemaakt van de RMA module van Exact )

 

RMA Order Fulfillment
Veld Toelichting
Generate Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Generate Zero Amount Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Compress Lines on invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Print Invoices? Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
Default Invoice Layout Zie gelijknamige instelling onder Sales Order Fullfillment.
RMA selection codes  

 

Printing (beschikbaar t/m versie 1.20)
Veld Toelichting
Print using third party printer executable? Om pdf documenten te kunnen afdrukken met boxwise dient een PDF tool ingesteld te zijn. Met deze instelling wordt dit geactiveerd.
Number of copies per package slip? Het aantal pakbon exemplaren dat wordt afgedrukt, als deze via boxwise worden afgedrukt.
Number of copies per invoice? Het aantal factuur exemplaren dat wordt afgedrukt, als deze via boxwise worden afgedrukt.
Path to printer executable Dit is het netwerkpad naar de installatie van de PDF tool, standaard is dit: C:\Program Files (x86)\TranCon\BOXwisePro\Server\pdfprint.bat (Sumatra PDF)

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0