Traject tellingen

De Traject tellingen functionaliteit wordt vanaf versie 1.39 vervangen door de functionaliteit Gestuurd tellen

Met de traject telling functionaliteit is het mogelijk om het magazijn op te delen in trajecten (van locaties) en per traject te tellen. Op deze manier hoef je het magazijn niet in één keer helemaal te tellen maar kan je dit gespreid over het hele jaar doen.

Voordat je een traject telling kunt voorbereiden en uitvoeren, dien je de trajecten in te richten. Het inrichten wordt op de volgende pagina beschreven: Trajecten inrichten t.b.v. tellingen

Traject telling voorbereiden

Een traject telling start met het voorbereiden van de telling. Het voorbereiden zorgt ervoor dat er 0-tellingen worden gegeneerd voor alle artikelen en locatie binnen het geselecteerde traject.

  1. Ga in de management portal naar Tellingen >Telgroepen
  2. Selecteer de telgroep/traject waarvoor je wilt tellen
  3. Druk op Telling voorbereiden

mceclip3.png

Als je wilt nakijken welke 0-tellingen zijn gegenereerd, dan doe je dit via Tellingen > Tellingen. Zorg vervolgens dat je het juiste magazijn en de juiste telgroep selecteert in de dropdown filters.

Traject tellingen uitvoeren

Log in op de Warehouse mobile applicatie en volg de onderstaande stappen:

  1. Ga naar Inventarisatie > Traject telling
  2. Selecteer de telgroep/traject waarvoor je wilt tellen
  3. Scan de locatie
  4. Scan het artikel
  5. Geef het aantal op

Herhaal de stappen 3, 4 en 5 voor elke telling die je wilt doen. In stap 3 kun je alleen locaties scannen die binnen het traject vallen.

mceclip2.png mceclip3.png mceclip4.png

Traject tellingen beoordelen en verwerken

Om de tellingen daadwerkelijk door te voeren in het ERP systeem dienen ze goedgekeurd en verwerkt te worden in de management portal.

Hier kan ook beoordeeld worden dat bepaalde telling herteld moeten worden.

Het proces van beoordelen en verwerken wordt op de volgende pagina uitgelegd: Tellingen beoordelen en verwerken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0