Inpakken en verzenden met de Warehouse mobile

Met het picken van de artikelen is een order nog niet direct geleverd in het ERP systeem en aangemeld bij een vervoerder. Na het picken komt de batch met de order(s) in de status "ReadyToPack" wat betekent dat de artikelen nog ingepakt en verzonden dienen te worden.

Het inpakken en verzenden kan met alle typen clients gedaan worden, dus met de touch applicatie, warehouse mobile en warehouse app.

Handmatig of automatisch inpakken

Het is instelbaar of je de artikelen daadwerkelijk handmatig wilt inpakken of niet. Via de instelling Add or split processed outbound orders into boxes (Instellingen > Algemeen > Behavior), is het volgende in te stellen:

 • None - artikelen dienen handmatig ingepakt te worden
 • IntoFirstColli - alle artikelen worden automatisch in één collo ingepakt
 • PerOutboundOrder - alle artikelen worden automatisch per order in een aparte collo ingepakt

Colli toevoegen en verwijderen

Om het inpakscherm te openen ga je vanuit het hoofdmenu naar Uitgaand > Verzending. Selecteer hier vervolgens de batch waarvoor je wilt inpakken. Als er meerdere zendingen (verschillende adressen) in de batch zitten, selecteer je in het volgende scherm de gewenste zending.

Het inpakscherm zal zich vervolgens openen in de To do box. Hier staan de artikelen die nog ingepakt moeten worden. Indien het zonerecht Start with a default collo aan staat, staat er naast de To do box ook al een eerste collo.

Als er nog geen collo staat, dan voeg je deze op de volgende manier toe:

 1. Druk op Geavanc.
 2. Druk op + Collo
 3. Selecteer een colli type en het aantal

mceclip8.png mceclip9.png

Om een collo te verwijderen druk je eenmaal op de te verwijderen collo en druk je vervolgens op de button Verwijder onder Gevanc.:

mceclip10.png

Om de eigenschappen (gewicht en afmetingen) aan te passen selecteer je de collo en kies je voor Bewerken. Je komt dan in het onderstaande scherm waar je de aanpassingen kunt doen:

mceclip5.png

Artikelen inpakken en uitpakken

Handmatig

Je kunt handmatig artikelen inpakken door deze te selecteren en te verslepen naar de gewenste collo. Dit gaat als volgt:

 1. Selecteer de box met de naam To do en vervolgens het artikel. De regel wordt groter en krijgt een witte achtergrondkleur.
 2. Druk op de geselecteerde regel en versleep de regel naar de gewenste collo. Je zult een kleine, witte vierkant zien om te zien waar je het artikel naartoe versleept.
 3. Laat het scherm los om het artikel in de collo te plaatsen. Het artikel detailscherm wordt getoond.
 4. Voer het gewenste aantal in
 5. Druk op F4 (Ok), het detailscherm wordt gesloten.
 6. De collo waar het artikel naartoe is versleept en het ingepakte artikel worden automatisch geselecteerd ter bevestiging.

mceclip1.png mceclip2.png

Scannen

Minder foutgevoelig en sneller werkt het als je de artikelen niet handmatig inpakt maar via scanning. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 1. Selecteer of scan de gewenste collo
 2. Scan het artikel dat moet worden ingepakt. Het artikel detailscherm wordt getoond.
 3. Voer eventueel het gewenste aantal in en druk op F4 (Ok). Het artikel detailscherm wordt gesloten.
 4. Het gescande artikel is ingepakt en is automatisch geselecteerd ter bevestiging.

Uitpakken

Het uitpakken werkt volgens hetzelfde principe als het inpakken, maar in een iets andere volgorde. Je selecteert namelijk eerst één van de colli en versleept vervolgens de gewenste artikelen naar de Todo collo.

Deze functionaliteit werkt alleen door de artikelen handmatig uit te pakken, het uitpakken door middel van scanning wordt niet ondersteund in de warehouse mobile.

Serie- en batchartikelen

Bij het inpakken op de warehouse mobile is het voor serie- en batchartikelen niet mogelijk om de specifieke serie- en batchnummers op te geven. Deze artikelen zullen altijd in z'n geheel worden verplaatst. Mocht je wel de keuze willen maken om specifieke nummers te verplaatsen, dan raden we je aan om gebruik te maken van de Touch applicatie.

Verwerken

Als alle artikelen zijn ingepakt, dan kies je voor Verwerken. Met het verwerken worden de orders geleverd in het ERP systeem, hiermee wordt de pakbon afgedrukt en de voorraad afgeboekt.

De volgende stap is nu het aanmelden van de zending.

Verzenden: Adres en verzendinstructies

Nadat het verwerken van het inpakken is voltooid, verschijnt het volgende scherm:

mceclip0.png

Hier kan je via Adres (F2) en Notitie (F3) eventueel nog het adres aanpassen of verzendinstructies opgeven. Ook kan je de gewenste ophaal- en aflevertijden nog wijzigen.

mceclip3.png mceclip2.png

Verzenden: Selecteren leveringsdienst

Wanneer de adressering en notities kloppen, selecteer je de zogenaamde shipping plugin. Via een shipping plugin (b.v. Transsmart, Sendcloud of DeliveryMatch) kan je de zending bij verschillende vervoerders aanmelden.

Kies voor de shipping plugin van boxwise als je de zending niet hoeft aan te melden bij een vervoerder. Dit doe je bijvoorbeeld bij zendingen die afgehaald worden met eigen vervoer verzonden worden.

Na het selecteren van de shipping plugin, krijg je een lijst met de verschillende leveringsdiensten te zien. Selecteer hier de gewenste leveringsdienst. 

mceclip1.png

Verwerken van de zending

Wanneer de gewenste leveringsdienst is geselecteerd druk je op Verwerk (F4). Met het verwerken wordt de zending aangemeld bij de vervoerder. De verzendlabels zullen nu automatisch worden afgedrukt op de ingestelde labelprinter.

Video's

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0