Orders die gepickt zijn verzenden via de mobile handscanner

Verzending

Hoofdmenu > Uitgaand > Verzending

Via de functie Verzending kunnen gepickde en verwerkte orders verzonden worden. In de meeste gevallen gebeurt dit via de touch applicatie en niet via deze functie. Om verzonden te kunnen worden moeten de verkooporders verwerkt zijn na het picken, in de management portal hebben de orders/batches de status ReadyToPack.

 

 

Verzenden order

Voer de volgende stappen uit om een order te verzenden via de barcodescanner:

 1. Ga via het hoofdmenu naar Uitgaand.
 2. Druk op Verzending.
 3. Selecteer hier de batch met de te verzenden orders.
 4. Selecteer vervolgens de zending die je wilt verzenden.
 5. Sleep een artikel van de Todo box naar Box 1.
 6. Geef het aantal stuks van het artikel op dat in de doos is gedaan.
 7. Druk op Edit om de specificaties van de doos op te geven.
 8. Nadat artikelen zijn ingepakt druk je op Process.
 9. Kies de transporteur.
 10. Kies de transportdienst.

 

      

  Collo_details_blank.png    

 

Toevoegen colli

Om een colli toe te voegen tijdens het packen van de orders doe je het volgende:

 1. Druk op Advanced.
 2. Druk op Add.
 3. Selecteer colli type en het aantal.

 

  

 

Verwijderen colli

Om een colli te verwijderen druk je eenmaal op de te verwijderen colli en druk je vervolgens op de button Delete onder Advanced.

 

Colli overzicht

Vanaf versie 1.20 is er een nieuw colli overzicht toegevoegd een geeft je de mogelijkheid om in één overzicht alle colli in te zien. Dit overzicht biedt ook de mogelijkheid om de colli details bij te werken.

Het overzicht is te openen via de knoppen F2 (Geavanc.) > F2 (Colli):

Colli_overview.png

Door op F1 (Terug) te drukken wordt het overzicht gesloten en keer je terug in het inpakscherm.

 

Ontvangst adres wijzigen

Voordat je een transporteur kiest, is het mogelijk om het ontvangst adres te wijzigen. Druk dan op de Address F2 knop. Je krijgt vervolgens een scherm met alle gegevens van het ontvangst adres. Breng hier eventueel wijzigingen aan en druk op OK.

 

 

Notitie toevoegen

Voordat je een transporteur kiest, is het mogelijk om een notitie toe te voegen. Druk dan op de Note F3 knop. Je krijgt vervolgens een scherm met de ruimte om een notitie toe te voegen. Voeg hier eventueel een notitie toe en druk op OK.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0