Batches picken met de Warehouse mobile

Met de functie Batch Picking wordt het pick proces gestuurd vanuit kantoor. Op kantoor worden batches aangemaakt met één of meerdere orders daarin, deze orders kunnen van verschillende klanten zijn. De batches worden aangemaakt in de management portal (onder Uitgaand > Verkooporders). Klik hier voor meer uitleg daarover.

Nadat een batch is aangemaakt wordt deze zichtbaar op de barcodescanner onder het menu item Batch Picking.

Wanneer een batch meerdere klanten bevat zal de titel van de batch bestaan uit de dag en het tijdstip waarop de batch is aangemaakt. Als er één klant in de batch zit, dan zal de titel van de batch bestaan uit de naam van de klant en de ordernummers die in de batch zitten. Zie onderstaande afbeelding:

mceclip0.png

 

Bij het picken van batches zijn er twee manieren om te werk te gaan. Bij de ene manier worden de orders tijdens het picken al gesorteerd (meerdere dozen op karretje) en bij de andere manier wordt tijdens het picken nog geen onderscheid gemaakt tussen de orders. Bij de tweede manier wordt pas tijdens het packen de sortering van de orders gedaan. In de management portal wordt onder Instellingen > Algemeen > Picking bepaald welke manier beschikbaar is op de barcodescanners. Als de instelling Generate Pick2Place Image aan staat, dan wordt de optie van Batch Picking (incl. sortering) beschikbaar. Als deze instelling uitstaat is dit niet mogelijk.

 

Batch Picking (incl. order sortering)

In de management portal wordt onder Instellingen > Algemeen > Picking bepaald welke manier van picken beschikbaar is op de barcodescanners. Als de instelling Generate Pick2Place Image aan staat, dan wordt de optie van Batch Picking (incl. sortering) beschikbaar. Het picken werkt vervolgens op de onderstaande manier:

 1. Ga via het hoofdmenu naar Uitgaand.
 2. Druk op Batch picking.
 3. Selecteer een batch om te gaan picken.
 4. Je ziet nu het eerste artikel in de batch en tegelijkertijd hoeveel er in elke doos/order gedaan moet worden.
 5. Scan de locatiecode en de artikelcode en leg de artikelen in de juiste dozen. In welke volgorde je dit doet maakt niet uit. Je krijgt wel verschillende meldingen op de scanner (zie afbeeldingen 5a en 5b).
  1. Je kunt er ook voor kiezen om de locatie handmatig te verifiëren. Ga dan op de regel staan en druk op Select. In het volgende scherm druk je op OK.
 6. Geef het aantal artikelen op dat je gepicked hebt.
 7. Vervolgens komt er een groen vlakje bij het artikel te staan.
 8. Je kunt nu met het pijltje naar beneden op de scanner naar het volgende artikel.

 

mceclip1.pngmceclip1.pngmceclip2.pngmceclip3.pngmceclip4.png      

  

Tip

Als de artikelen worden geregistreerd met SSCC, dan kan de batch opnieuw worden geopend door één van de gebruikte SSCC codes te scannen.

 

Batch Picking (excl. order sortering)

In de management portal wordt onder Instellingen > Algemeen > Picking bepaald welke manier van picken beschikbaar is op de barcodescanners. Als de instelling Generate Pick2Place Image uit staat, dan werkt het picken volgens de onderstaande manier:

 1. Ga via het hoofdmenu naar Uitgaand.
 2. Druk op Batch picking.
 3. Selecteer een batch om te gaan picken.
 4. Je ziet nu de artikelen die in de geselecteerde batch staan. Selecteer een artikel door er eenmaal op te drukken.
 5. Scan de locatiecode en de artikelcode van het artikel. In welke volgorde je dit doet maakt niet uit. Je krijgt wel verschillende meldingen op de scanner (zie afbeeldingen 5a en 5b).
  1. Je kunt er ook voor kiezen om de locatie handmatig te verifiëren. Ga dan op de regel staan en druk op Select. In het volgende scherm druk je op OK.
 6. Geef het aantal artikelen op dat je gepicked hebt.
 7. Vervolgens komt er een groen vlakje bij het artikel te staan.
 8. Je kunt nu met het pijltje naar beneden op de scanner naar het volgende artikel.

 

mceclip1.pngmceclip1.pngmceclip2.pngmceclip3.pngmceclip4.png      

 

Tip

Als je weinig of geen locaties ingedeeld hebt in je magazijn, dan is het overbodig om tijdens het picken te valideren op de locatie. Via het recht Skip location during picking kun je voorkomen dat je de locatie bij elke pick moet valideren. Zet het recht daarvoor uit via Management Portal > Stamgegevens > Zones > Zone rechten.

 

Afwijken van locatie

Boxwise stelt in de meeste gevallen de beste locatie voor maar het kan zo zijn dat je in sommige gevallen wilt afwijken van locatie. Dat is mogelijk in het scherm waar de locatie gekozen moet worden. Hiervoor moet wel een zone recht zijn ingesteld.

 1. Druk op de toggle button Change (F2).
 2. De Change button licht op, druk vervolgens op Ok (F4).
 3. Er verschijnt een lijst met locaties waar het betreffende artikel allemaal ligt in het magazijn. Selecteer de locatie waar je vanaf wilt picken.
 4. De rest van het pick proces wijkt niet af van het reguliere picken.

mceclip5.png    

 

One scan functionaliteit

Het is mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde One scan functionaliteit. Hiermee wordt elke keer dat je het artikel scant, het aantal opgehoogd met 1. Op die manier hoef je geen aantallen meer in te typen en kan je alles via scannen doen. Het blijft wel mogelijk om handmatig het aantal aan te passen, dit kan bij grote hoeveelheden veel werk schelen.

 1. Druk in het scherm Picklocaties op Advanced (F2).
 2. Druk vervolgens op One Scan (F4).
 3. Vervolgens wordt bij elke artikelscan het artikel met één stuk opgehoogd.


Wanneer de sessie van de gebruiker wordt gestopt of uitgelogd zal de One Scan weer uitgaan. De instelling wordt dus per sessie opgeslagen.

mceclip6.png

 

Video's

Picken met scanner, verzenden met touch

Picken met scanner, verzenden met scanner

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0